Dansk Sejlunion lukker medlemsbladet SEJLER

Dansk Sejlunion har besluttet, at lukke medlemsbladet SEJLER grundet øgede distributionsudgifter.

SEJLER 2018.1 er det sidste blad udsendt til klubmedlemmerne. Tidligere udgaver af SEJLER kan læses online her.

Nyhedsbreve

Som direkte erstatning for medlemsbladet udgiver Dansk Sejlunion fremover to nyhedsbreve;

  • SEJLER (for tur- og kapsejlere)
  • KLUBLIV (for frivillige og klubaktive)

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevene via dette link.

Rul til toppen