Sommeraktiviteter 2022

Køge Bugt Kredsens Stegelejr

31. juli - 6. august 2022

Jollesejlads. Forbeholdt for sejlere i Køge Bugt Kredsens klubber.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 1. januar 001

Hvad skal der ske?

Sejlerlejren med deltagere fra klubberne i Køge Bugt Kredsen har været en fast tradition i mere end 20 år og har hvert år været en stor succes for både børn og voksne. Lejren vil primært være for yngre sejlere, men alle juniorsejlere fra 10 år op til og med 17 år kan deltage.

Vi håber at se både Optimister, Feva, Zoom8,  Europa, Laser, 29er, Tera og andre bådtyper repræsenteret.

Det er en forudsætning for deltagelse, at man er til stede hele ugen. Det er ikke muligt at vælge dage til og fra. 

Tilmelding:

Tilmeld dig her

Denne aktivitet er støttet af Dansk Sejlunion og TORM Fonden