Tema: Corona og sejlsport

Opdateret den 13. januar. Vær opmærksom på at der kan være lokale corona-stramninger, fx skærpede krav i forhold til forsamlingsforbuddet.