Hjælpepakke for idrætsklubber

Dansk Sejlunion har fra DIF fået varsel om, at den særlige hjælpepakke for idrætsforeninger er åben for ansøgninger i perioden 1.-15. maj.

Senest ajurført d. 28. april 2020

Hjælpepakke for idrætsklubber åbner fredag den 1. maj

Regeringen har sammen med en række af Folketingets øvrige partier aftalt en hjælpepakke målrettet breddeidrætsforeninger. Formålet med aftalen er at yde et ekstraordinært tilskud til de lokale idræts- og spejderforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever på grund af aflyste arrangementer, manglende indtægter mv. som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

Spørgsmål

Har du spørgsmål kan du kontakte Dansk Sejlunions direktør, Christian Lerche

Midlerne i hjælpepakken er meget begrænsede set i forhold til, hvor mange klubber, den skal tilgodese. Retningslinjerne for hjælp fra denne ordning fastlægges af DIF og DGI i disse dage. Men det ligger fast, at hjælpepuljen åbner for ansøgninger fra den 1. maj til og med den 15. maj. 

Hjælpepuljen er kun åben for ansøgninger i denne periode, og det er derfor vigtigt, at klubber og foreninger er klar til at sende ansøgninger i denne periode. 

Administrationen af hjælpe-puljen vil blive foretaget af DIF og DGI´s fælles sekretariat for DIF og DGI´s foreningspulje, og vi forventer at kunne melde tilbage med svar på alle ansøgninger allerede i løbet af juni måned. 

Alle idrætsforeninger under DIF og DGI modtager direkte besked fra DIF fredag den 1. maj, når puljen åbner. Det kommer til at ske via CFR (Centralt ForeningsRegister), hvor selve ansøgningsprocessen også vil finde sted.