Information om Corona og sommeraktiviteter

Kulturministeriet har d. 10. juni fremlagt "Særlige retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter" for børn og unge op til 25 år. Disse er fortolket af de store idrætsorganisationer, DIF og DGI, og Dansk Sejlunion har via frivillige arrangører fået svar på en række spørgsmål via "Corona-Hotline".

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajurført d. 19. juni 2020

I denne artikel

  DIF retningslinjer for sommeraktiviteter

  • Sommerskoler, sommeraktiviteter og camps for børn og unge op til 25 år må gerne afvikles med op til 500 personer i alt inkl. ledere og trænere.
  • Forsamlingsforbuddet bør så vidt muligt overholdes i den konkrete afvikling og tilrettelæggelsen af de konkrete idrætsaktiviteter indrettes i henhold til gældende retningslinjer for den indendørs og udendørs idræt. Herunder inddeling af deltagerne i faste grupper af maks. 50 deltagere med et fast antal ledere pr. gruppe. Ligeledes bør der være tydelig opdeling af faciliteter og særligt fokus på rengøring, desinficering og ansigts- og håndhygiejne ved kontaktidrætter.
  • I praksis gennemføres aktiviteterne på træningsanlægget i henhold sundhedsmyndighedernes anbefalinger og forsamlingsforbud. De enkelte idrætter skal udarbejde specifikke retningslinjer for dette, og sikre at de enkelte sommerskoler følger disse.
  • Der må gerne gives adgang til omklædning, bad og toiletter, så længe at afstandskravet om 1 m. overholdes, og at der er minimum 4 kvm. pr. person.
  • Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
  • Der må gerne arrangeres overnatning for deltagerne på sommerskoler, sommeraktiviteter og camps.
  • Hvis der arrangeres overnatning, bør deltagerne inddeles i faste grupper af 8 ekskl. ledere. Deltagerne bør så vidt muligt blive i de faste grupper under såvel idrætsaktiviteter, spisning og ved overnatning.
  • Senge/madrasser skal placeres min. 1 m. fra hinanden. Udluftning af lokalerne/lokalet, hvor gruppen overnatter, bør ske flere gange dagligt. Kontaktflader bør dagligt rengøres med vand og sæbe.
  • Deltagerne spiser i de faste grupper, de er inddelt i, og der skal være særlig fokus på afspritning af borde, stole og service inden og efter spisning. Ligeledes skal det sikres, at alle vasker hænder før og efter spisning.
  • Anvendelse af cafeteria/kantine og toiletter følger i øvrigt retningslinjer for restaurationsbranchen.
  • Der skal på det enkelte idrætsanlæg være tydelig adskillelse mellem træningsanlæg og cafeteria/kantine.

  Corona Hotline om relevante emner

  • Generelt er alting retningslinjer, og det eneste, der kan udstedes bøde for, er brud på kravet om maks. 500 personer.
  • Generelt er de grupper af 8, der omtales, hovedsageligt gældende i sovesituationer.
  • Generelt skal der være meget fokus på hygiejne, gerne håndsprit ad libitum mv.

  Overnatning:

  • Maks grupper af 8 deltagere. De må ikke bytte telte/sovemakkere i løbet af lejren. Hvis der overnattes i telte, gælder kravet om 1 m. mellem næsetippe ikke.

  Spisning:

  • Indendørs skal der være 2 kvm. pr. siddende person og 1 m. mellem næsetippe.
  • Det er ok at børn hjælper med tilberedning af mad.
  • Et telt betragtes som indendørs, hvis der er sider og tag på. Hvis siderne er rullet op, er det udendørs.
  • Sidder man udendørs og spiser, skal der være 1 m. mellem næsetippe.
  • Opøsning af mad skal ske af de samme voksne hele måltidet igennem, da der så kun er én person, der rører skeen mv.

  Leg:

  • Børnene må gerne lege med hinanden, også selvom grupperne af 8 mikses. Det skyldes, at kontakten, der er mellem dem ved leg, er få sekunder ad gangen.
  • Husk afspritning af hænder og legegrej før og efter leg.

  Toilet/bad:

  • Det er ok, toiletter til en sommeraktivitet også benyttes af havnens andre brugere.
  • Man skal sikre tilstrækkelig rengøring (af enten arrangøren eller havnens personale).
  • Ved kø til toiletter og baderum skal der holdes 2 m. afstand, fordi Corona smitter ved dråbesmitte, og det er et fugtigt miljø.
  • Voksne på lejren går ind under samme regler.

  Ankomst:

  • Det er stadig kravet om 500 som er gældende.

  Symptomer:

  Arrangøren skal være opmærksomme på symptomer. Fx ved hovedpine: Isoler banet, men se, om ikke det går over, inden barnet sendes hjem. Hovedpine kan fx skyldes noget så simpelt som væskemangel. Hvis hovedpinen kommer sammen med andre symptomer, så isoler deltageren og få forældrene til at hente.