Information om træning under corona

Opdateret 13. januar: Dansk Sejlunions anbefalinger og vejledning til sejlere og klubber om træning i forbindelse med coronasituationen.

Senest ajurført d. 13. januar 2021

I denne artikel

  OBS

  Sænket forsamlingsforbud og afstandskrav forlænget

  Bekymringerne for smittetallene er stigende – både hos politikere og myndigheder. Det skærpede forsamlingsforbud på fem personer og afstandskravet på to meter er derfor foreløbigt forlænget til og med 7. februar.

  Helt konkret betyder skærpelserne, at det er stærkt begrænset, hvad der kan gennemføres af foreningsidræt – selv udendørs. Vi må med andre ord kun træne op til fem personer sammen, og vi skal holde mindst to meters afstand til hinanden.

  Generalforsamlinger, kurser og undervisning

  Under perioden med de skærpede krav, der er pt. er gældende til og med 7. februar, er muligheden for at afholde generalforsamlinger samt undervisning med op til 500 personer siddende i samme retning ikke længere undtaget forsamlingsforbuddet. Det betyder, at al undervisning og eventuelle generalforsamlinger skal foregå digitalt i perioden.

  Den professionelle idræt

  Bekendtgørelsen for professionel idræt er fortsat gældende, men Dansk Sejlunion erfarer, at der fra politikere og myndighedernes side er stor fokus på også eliteidrætten. Samfundet befinder sig på risikoniveau 5, hvor total nedlukning af også den professionelle idræt er et af de greb, myndighederne på forhånd har lagt i værktøjskassen som en mulighed.

  Dansk Sejlunion bakker op

  Vi læner os desværre fortsat snarere op ad yderligere skærpelser end lempelser, og fra Dansk Sejlunions side bakker vi derfor op om myndighedernes udmelding i håbet om, at vi fortsat kan holde den professionelle idræt kørende og undgå en større eller længere nedlukning af samfundet og vores idræt.

  Foruden ovenstående gælder følgende retningslinjer, krav og regler også for idrætten i hele landet, foreløbigt frem til 7. februar 2021.

  • Alle indendørs idrætsanlæg – herunder klubhuse og klubbernes andre bygninger - skal holdes lukket.
  • Drives der spisested fra klubhuset må dette i perioden kun foregå som takeaway.
  • Masker skal bæres på alle offentlige områder (foreløbigt frem til 28. februar.)
  • De skærpede retningslinjer betyder, at klubhuse skal være lukket for offentligheden, men at man under fx træning kan benytte toiletter forudsat behørig rengøring og hygiejne, og at trænere kan hente udstyr i klubhuset til brug for udendørs træning mv.

  Dansk Sejlunion opfordrer klubber og sejlere til at efterleve de nye bestemmelser. Når vi modtager eventuelle nye retningslinjer fra kulturministeriet og DIF opdaterer vi vores corona-sider med eventuelle afklaringer. Vi vil på den baggrund informere yderligere, hvis det er nødvendigt.

  Træning under corona

  Dansk Sejlunion vurderer, at rigtig mange træningsaktiviteter er svære at gennemføre inden for rammerne af de retningslinjer, der er gældende fra 6. januar og frem til foreløbigt 7. februar 2021 (til og med).

  De væsentligste udfordringer er forbuddet mod at forsamles i større grupper end 5 personer, og at der bør holdes mindst to meters afstand til andre (se nedenfor under ”vigtigt”). Disse begrænsninger gælder både på land, under træningen på vandet og under sejlads til og fra havn.

  Det vil sige, at der kun kan gennemføres træning for små grupper af fx joller og windsurfere. Husk, at træneren tæller med, når der tælles til 5.

  Forældre tæller også med, og bør derfor holde sig væk fra sejlere både på land og til vands. 

  Gruppeinddeling

  Hvis klubben har flere, som skal trænes, vil det kræve planlægning, der sikrer, at forbuddet mod at forsamles i grupper på mere end 5 personer til enhver tid overholdes effektivt, ligesom afstandskravet på to meter skal det. Dette kan ske ved, at grupperne har deres egne områder til tilrigning og instruktion på havnen (med stor afstand til andre grupper), at de møder op til træning på forskellige tidspunkter, samt at de på vandet træner helt forskellige steder. Udnyt gerne hele ugen til træning i stedet for de sædvanlige aftener.

  Det anbefales at være særdeles omhyggelige med inddeling af deltagerne i tydeligt selvstændige grupper, så der ikke er tvivl om, at der ikke er samlet mere end 5 personer. Det kan være en god idé at markere på bådene, at de hører til forskellige grupper, fx med forskelligfarvede vimpler i mastetoppen.

  Vær opmærksom på at det i sidste ende er det lokale politi, som afgør, om de betragter forbuddet som overtrådt.

  Vær særlig opmærksom på at undgå trængsel på slæbestedet og i havnehullet/havnebassinet.

  Joller og udstyr

  Det anbefales at benytte eget udstyr.

  Klubbens både, brætter, udstyr og redningsveste bør benyttes af samme person hver gang og af så få forskellige personer som muligt. Hvis mere end én person benytter klubbens udstyr, bør der tages forholdsregler i form af grundig og hyppig vask, afspritning og/eller fx to døgns pause mellem forskellige personers brug, da smitte kan overføres efter flere døgn (48 timer).

  Det anbefales at samme trænerbåd/RIB benyttes af så få personer som muligt og at båden altid vaskes før og efter brug.

  Råd til trænere

  Trænerne har et stort ansvar for at sikre, at de mange anbefalinger og retningslinjer bliver fulgt, og at sejlerne føler sig trygge. Træneren skal både passe på sig selv og sejlerne.

  Kravet om 2 meters afstand er en udfordring for trænere i forhold til fx kæntrede joller eller overbordfaldne sejlere. Derfor anbefales det, at der kun sejles, når forholdene med sikkerhed er gode nok til, at det med overvejende sandsynlighed kan forventes, at man ikke behøver at gå til assistance.

  Træneren skal have særligt fokus på at holde styr på gruppeinddelingen på land og på vandet.

  Læs de konkrete råd om, hvad træneren skal være opmærksom på, som findes i artiklen ”Spørgsmål og svar om sejlsport og corona”.

  Rådene handler fx om sikkerhed og kommunikation.

  Råd til sejlere

  Der er følgende råd til den enkelte sejler

  • Ingen skal deltage mod deres vilje.
  • Vask hænder, brug håndsprit og nys i dit ærme.
  • Hvis man har symptomer eller er syg, skal man ikke møde til træning.
  • Hold afstand på land og på vandet. Mindst 2 meter til andre sejlere i din egen gruppe. Og bliv i din gruppe.
  • Vurder, hvorvidt du i eksempelvis en tomandsjolle kan opretholdet afstandskravet på 2 meters afstand. Undgå kropskontakt og ansigt-til-ansigt kontakt.
  • Lad være med at råbe ind i ansigtet på andre i båden.
  • Vask klubbens båd og udstyr af efter brug.

  Corona tillæg til kapsejladsreglerne

  For at undgå, at sejlerne kommer for tæt på hinanden under træningen, så overvej at benytte de særlige regler.

  Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg har udarbejdet et ”corona-tillæg” til kapsejladsreglerne, hvor definitionerne ”Holde klar”, ”Mærke-plads” og ”Plads” er tilpasset den generelle anbefaling om at holde afstand. (Ved kapsejlads gælder tillægget, når det er anført i indbydelsen og sejladsbestemmelserne.)

  Dansk Sejlunion opfordrer til at tillægget anvendes, så længe anbefalingen om afstand er gældende.

  Vigtigt

  • Forsamlingsforbuddet er formuleret således: ”Forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 5 personer er samlet”.
  • Forbuddet gælder også udendørs og på vandet! Det er altså vigtigt, at man til enhver tid har overblik over hvor mange, der deltager, og at begrænsningen på 5 personer ikke overskrides.
  • Hold mindst 2 meters afstand mellem personer.
  • Hold mindst 2 meters afstand ved aktiviteter med kraftig udånding (ved fysisk anstrengelse) og ved aktiviteter i bevægelse.
  • Anbefaling om at holde afstand på 2 meter gælder også i en båd.

  Se også: