Information om træning under corona

Opdateret 23. oktober: Dansk Sejlunions anbefalinger og vejledning til sejlere og klubber om træning i forbindelse med coronasituationen.

Senest ajurført d. 23. oktober 2020

I denne artikel

  OBS

  Statsministeren har ved et pressemøde den 23. oktober iværksat en række tiltag for at undgå yderligere spredning af Covid-19. Et af disse tiltag er en opstramning af forsamlingsforbuddet, så grænsen sænkes til 10 personer fra mandag den 26. oktober. 

  Dansk Sejlunion afventer mere præcise informationer om de nye vilkår fra DIF, herunder om kravet om mundbind også gælder for klubhuse. Når vi har modtaget dem, vil vi ajourføre informationen på hjemmesiden og om nødvendigt skrive igen direkte til alle klubberne.

  Statsministeren indikerede på pressemødet, at der kan komme til at gælde forskellige vilkår for idrætten for henholdsvis børn/unge og for voksne. Det har kulturministeren efterfølgende været ude at præcisere. Meldingen er, at idrætsaktiviteter for børn og unge må samle 50, mens der for voksne gælder et forsamlingsforbud på ti.

  Vi ved, at mange medlemsklubber står over for generalforsamlinger i den kommende tid. I øjeblikket er generalforsamlinger helt undtaget fra forsamlingsforbuddet, men om det fortsat gælder på mandag, ved vi endnu ikke. Vi vil informere straks, vi modtager mere præcis information. 

  Vi opfordrer alle klubber og sejlere til at følge de nye krav og anbefalinger, så vi bedst muligt kan dyrke vores sport og fællesskab.

  Træning under corona

  Under de nugældende corona-restriktioner kan træningsaktiviteter ikke helt gennemføres som sædvanlig. Det skyldes både forsamlingsforbuddet og anbefalingen om at holde afstand.

  Men Dansk Sejlunion vurderer, at rigtig mange træningsaktiviteter godt kan gennemføres inden for rammerne af de retningslinjer, som Kulturministeriet og DIF har udsendt.

  De væsentligste udfordringer er forbuddet mod at forsamles i større grupper end 50 personer, og at der bør holdes 1-2 meter til andre (se nedenfor under ”vigtigt”). Disse begrænsninger gælder både på land, under træningen på vandet og under sejlads til og fra havn.

  Det vil sige, at der kan gennemføres træning for små grupper af fx joller og windsurfere. Husk, at træneren tæller med, når der tælles til 50!

  Forældre tæller med, og bør derfor holde sig væk fra sejlere både på land og til vands. 

  Gruppeinddeling

  Hvis klubben har flere, som skal trænes, vil det kræve planlægning, der sikrer, at forbuddet mod at forsamles i grupper på mere end 50 personer til enhver tid overholdes effektivt. Dette kan ske ved, at grupperne har deres egne områder til tilrigning og instruktion på havnen (med stor afstand til andre grupper), at de møder op til træning på forskellige tidspunkter, samt at de på vandet træner helt forskellige steder. Udnyt gerne hele ugen til træning i stedet for de sædvanlige aftener.

  Det anbefales at være særdeles omhyggelige med inddeling af deltagerne i tydeligt selvstændige grupper, så der ikke er tvivl om, at der ikke er samlet mere end 50 personer. Det kan være en god idé at markere på bådene, at de hører til forskellige grupper, fx med forskelligfarvede vimpler i mastetoppen.

  Vær opmærksom på at det i sidste ende er det lokale politi, som afgør, om de betragter forbuddet som overtrådt.

  Vær særlig opmærksom på at undgå trængsel på slæbestedet og i havnehullet/havnebassinet.

  Joller og udstyr

  Det anbefales at benytte eget udstyr.

  Klubbens både, brætter, udstyr og redningsveste bør benyttes af samme person hver gang og af så få forskellige personer som muligt. Hvis mere end én person benytter klubbens udstyr, bør der tages forholdsregler i form af grundig og hyppig vask, afspritning og/eller fx to døgns pause mellem forskellige personers brug, da smitte kan overføres efter flere døgn (48 timer).

  Det anbefales at samme trænerbåd/RIB benyttes af så få personer som muligt og at båden altid vaskes før og efter brug.

  Råd til trænere

  Trænerne har et stort ansvar for at sikre, at de mange anbefalinger og retningslinjer bliver fulgt, og at sejlerne føler sig trygge. Træneren skal både passe på sig selv og sejlerne.

  Anbefalingen om 1-2 meters afstand er en udfordring for trænere i forhold til fx kæntrede joller eller overbordfaldne sejlere. Derfor anbefales det, at der kun sejles, når forholdene med sikkerhed er gode nok til, at det med overvejende sandsynlighed kan forventes, at man ikke behøver at gå til assistance.

  Træneren skal have særligt fokus på at holde styr på gruppeinddelingen på land og på vandet.

  Læs de konkrete råd om, hvad træneren skal være opmærksom på, som findes i artiklen ”Spørgsmål og svar om sejlsport og corona”.

  Rådene handler fx om sikkerhed og kommunikation.

  Råd til sejlere

  Der er følgende råd til den enkelte sejler

  • Ingen skal deltage mod deres vilje.
  • Vask hænder, brug håndsprit og nys i dit ærme.
  • Hvis man har symptomer eller er syg, skal man ikke møde til træning.
  • Hold afstand på land og på vandet. Gerne 2 meter til andre sejlere i din egen gruppe. Og bliv i din gruppe.
  • Hvis du sejler i tomandsjolle, hvor det er svært at holde 1-2 meters afstand, så sejl altid med den samme makker og undgå kropskontakt og ansigt-til-ansigt kontakt
  • Lad være med at råbe ind i ansigtet på andre i båden.
  • Vask klubbens båd og udstyr af efter brug.

  Corona tillæg til kapsejladsreglerne

  For at undgå, at sejlerne kommer for tæt på hinanden under træningen, så overvej at benytte de særlige regler.

  Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg har udarbejdet et ”corona-tillæg” til kapsejladsreglerne, hvor definitionerne ”Holde klar”, ”Mærke-plads” og ”Plads” er tilpasset den generelle anbefaling om at holde afstand. (Ved kapsejlads gælder tillægget, når det er anført i indbydelsen og sejladsbestemmelserne.)

  Dansk Sejlunion opfordrer til at tillægget anvendes, så længe anbefalingen om afstand er gældende.

  Vigtigt

  • Forsamlingsforbuddet er formuleret således: ”Forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 50 personer er samlet”.
  • Forbuddet gælder både indendørs, udendørs og på vandet! Det er altså vigtigt, at man til enhver tid har overblik over hvor mange, der deltager, og at begrænsningen på 50 personer ikke overskrides.
  • Hold mindst 1 meters afstand mellem personer. Hold dog mindst 2 meters afstand ved aktiviteter med kraftig udånding (ved fysisk anstrengelse) og ved aktiviteter i bevægelse. Anbefaling om at holde afstand på 1-2 meter gælder også i en båd.

  Se også: