Information til sejlere om corona

Opdateret 9. juli: Dansk Sejlunions anbefalinger og vejledning til den enkelte sejler i forbindelse med coronasituationen.

Af: Christian Lerche - senest ajurført d. 9. juli 2020

Dansk Sejlunions opfordringer og anbefalinger til den enkelte sejler og bådejer

Dansk Sejlunion opfordrer enhver sejler og bådejer til at være meget opmærksom på regeringens og myndighedernes retningslinjer og opfordringer – det gælder fx at holde afstand, når man mødes og ikke at forsamles flere end 100 personer (200 personer pr. 8. august). Vi opfordrer til at tænke sig om og tage størst muligt hensyn.

Sejlere opfordres til ikke at sejle ved den mindste mistanke eller risiko for smitte.

Sejlerne opfordres til at holde høj hygiejnestandard, vise hensyn over for andre, holde afstand på land og undgå at samles i grupper på flere en 100 personer – hverken på land eller på vandet.

Det anbefales at holde 1 meters afstand til andre i båden (2 meter ved aktivitet i bevægelse eller ved fysisk anstrengelse) såfremt man ikke er fra samme husstand eller er faste makkere.

Ved ophold i båden eller på havnen, må man holde afstand til andre sejlere og bådejere.

Sejlads i udlandet

Når du overvejer at sejle til udlandet, skal du tjekke anbefalingerne i Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

I øjeblikket har de fleste europæiske lande en gul farvemarkering i rejsevejledningen. Det betyder, at man skal være opmærksom på sin personlige sikkerhed og huske at holde sig opdateret, hvis man sejler til disse lande. Farvemarkeringen kan ændres ugentligt på baggrund af smittetrykket i landene. 

Vær særligt opmærksom på, at Udenrigsministeriet fortsat fraråder alle ikke-nødvendige rejser til størstedelen af Sverige, fordi Sverige generelt ikke opfylder kriterierne for lave smittetal i den nye model for rejsevejledningerne. Fire svenske regioner – heriblandt Skåne – har dog nu en gul farvemarkering, hvilket betyder, at man gerne må sejle til havne i fx Skåne uden efterfølgende at gå i 14 dages karantæne. Du kan også sejle i transit igennem hele Sverige – fx på vej til Norge eller til Bornholm. Se rejsevejledningen for Sverige.

Vi har alle et medansvar for hurtigst muligt at få smitterisikoen under kontrol og udvise det nødvendige samfundssind.

Gode råd til sejlere fra Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Danske Tursejlere og Dansk Sejlunion: 

  • Husk at give plads til gæstesejlerne, når du forlader hjemhavnen
  • Vær forberedt på, at du i mange havne, som normalt, kan komme til at ligge udenpå. Læg jer hæk mod stævn, vis hensyn, når I træder ind over andre både og rør så få punkter som muligt
  • Vask hænder og sprit af ofte.
  • Der vil med få undtagelser være adgang til toilet og bad i havnene. Undlad derfor at kontakte havnefogeden herom – vedkommende har travlt på broerne.  
  • Brug meget gerne eget toilet og bad ombord på båden for at minimere smittespredningen.
  • Forvent også at betalingsautomater i hovedparten af havnene er åbne.
  • Vil du være helt sikker på en pæleplads, kan du i nogle havne benytte MarinaBooking.dk.

Se også: