Information til sejlere om corona

Opdateret 24. februar: Dansk Sejlunions anbefalinger og vejledning til den enkelte sejler i forbindelse med coronasituationen.

Af: Christian Lerche - Senest ajurført d. 24. februar 2021

Indhold

  OBS

  I Dansk Sejlunion glæder vi os over Folketingets udmelding 24. februar om, at vi nu igen kan mødes og træne sammen udendørs i større grupper. Forsamlingsloftet bliver hævet fra 5 til 25 fra 1. marts, og det betyder, at vi går en sæson i møde, hvor det rent faktisk kan lade sig gøre at gennemføre undervisning. 

  Vi afventer dog stadig uddybende meldinger fra både Kulturministeriet og DIF i forhold til forvaltningen af den kommende samfundsåbning. Vi forventer at vide mere i ugens løb og vil opdatere vores sider, såfremt der er afgørende nyt.

  Generelle retningslinjer

  Sænket forsamlingsforbud og afstandskrav

  Bekymringerne for smittetallene er stigende – både hos politikere og myndigheder. Det skærpede forsamlingsforbud på fem personer og afstandskravet på to meter er derfor foreløbigt forlænget til og med 28. februar.

  Helt konkret betyder skærpelserne, at det er stærkt begrænset, hvad der kan gennemføres af foreningsidræt – selv udendørs. Vi må med andre ord kun træne op til fem personer sammen, og vi skal holde mindst to meters afstand til hinanden.

  Følgende retningslinjer, krav og regler gælder også for idrætten i hele landet, foreløbigt frem til 28. februar 2021.

  • Alle indendørs idrætsanlæg – herunder klubhuse og klubbernes andre bygninger - skal holdes lukket.
  • Drives der spisested fra klubhuset må dette i perioden kun foregå som takeaway.
  • Masker skal bæres på alle offentlige indendørsområder.
  • De skærpede retningslinjer betyder, at klubhuse skal være lukket for offentligheden, men at man under fx træning kan benytte toiletter forudsat behørig rengøring og hygiejne, og at trænere kan hente udstyr i klubhuset til brug for udendørs træning mv.

  Dansk Sejlunion opfordrer klubber og sejlere til at efterleve de nye bestemmelser. Når vi modtager eventuelle nye retningslinjer fra kulturministeriet og DIF opdaterer vi vores corona-sider med eventuelle afklaringer. Vi vil på den baggrund informere yderligere, hvis det er nødvendigt.

  Dansk Sejlunions opfordringer og anbefalinger til den enkelte sejler og bådejer

  Dansk Sejlunion opfordrer enhver sejler og bådejer til at være meget opmærksom på regeringens og myndighedernes retningslinjer og opfordringer – det gælder fx at holde afstand, når man mødes og ikke at overholde det gældende forsamlingsforbud. Vi opfordrer til at tænke sig om og tage størst muligt hensyn.

  Sejlere opfordres til ikke at sejle ved den mindste mistanke eller risiko for smitte.

  Sejlerne opfordres til at holde høj hygiejnestandard, vise hensyn over for andre, holde afstand på land og undgå at samles i grupper på flere end forsamlingsforbuddet foreskriver – hverken på land eller på vandet.

  Med det nye afstandskrav skal vi holde min. to meters afstand til andre i båden, såfremt man ikke er fra samme husstand.

  Ved ophold i båden eller på havnen, skal man også holde min. to meters afstand til andre sejlere og bådejere.

  Sejlads i udlandet

  Når du overvejer at sejle til udlandet, skal du tjekke anbefalingerne fra Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

  Farvemarkeringen kan ændres ugentligt på baggrund af smittetrykket i landene. 

  Vi har alle et medansvar for hurtigst muligt at få smitterisikoen under kontrol og udvise det nødvendige samfundssind.

  Gode råd til sejlere fra Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Danske Tursejlere og Dansk Sejlunion: 

  • Husk at give plads til gæstesejlerne, når du forlader hjemhavnen
  • Vær forberedt på, at du i mange havne, som normalt, kan komme til at ligge udenpå. Læg jer hæk mod stævn, vis hensyn, når I træder ind over andre både, og rør så få punkter som muligt
  • Vask hænder og sprit af ofte.
  • Der vil med få undtagelser være adgang til toilet og bad i havnene. Undlad derfor at kontakte havnefogeden herom – vedkommende har travlt på broerne.  
  • Brug meget gerne eget toilet og bad ombord på båden for at minimere smittespredningen.
  • Forvent også, at betalingsautomater i hovedparten af havnene er åbne.
  • Vil du være helt sikker på en pæleplads, kan du i nogle havne benytte MarinaBooking.dk.
  .
  Rul til toppen

  Se også: