Information til sejlere om corona

Opdateret 18. september: Dansk Sejlunions anbefalinger og vejledning til den enkelte sejler i forbindelse med coronasituationen.

Af: Christian Lerche - senest ajurført d. 18. september 2020

OBS

Nedenstående artikel er ajourført med ændret forsamlingsforbud med virkning fra d. 19. september kl. 12.00. Dansk Sejlunion har endnu ikke modtaget opdaterede retningslinjer fra DIF. Så snart disse modtages, kan der ske yderligere justeringer i teksten herunder.

Vær opmærksom på at der kan være lokale corona-stramninger, fx skærpede krav i forhold til forsamlingsforbuddet.

Dansk Sejlunion opfordrer derfor sejlere og klubber om at orientere sig i forhold til hvad der er gældende i lokalområdet.

Dansk Sejlunions opfordringer og anbefalinger til den enkelte sejler og bådejer

Dansk Sejlunion opfordrer enhver sejler og bådejer til at være meget opmærksom på regeringens og myndighedernes retningslinjer og opfordringer – det gælder fx at holde afstand, når man mødes og ikke at forsamles flere end 50 personer. Vi opfordrer til at tænke sig om og tage størst muligt hensyn.

Sejlere opfordres til ikke at sejle ved den mindste mistanke eller risiko for smitte.

Sejlerne opfordres til at holde høj hygiejnestandard, vise hensyn over for andre, holde afstand på land og undgå at samles i grupper på flere en 50 personer – hverken på land eller på vandet.

Det anbefales at holde 1 meters afstand til andre i båden (2 meter ved aktivitet i bevægelse eller ved fysisk anstrengelse) såfremt man ikke er fra samme husstand eller er faste makkere.

Ved ophold i båden eller på havnen, må man holde afstand til andre sejlere og bådejere.

Sejlads i udlandet

Når du overvejer at sejle til udlandet, skal du tjekke anbefalingerne i Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

I øjeblikket har de fleste europæiske lande en gul farvemarkering i rejsevejledningen. Det betyder, at man skal være opmærksom på sin personlige sikkerhed og huske at holde sig opdateret, hvis man sejler til disse lande. Farvemarkeringen kan ændres ugentligt på baggrund af smittetrykket i landene. 

Vi har alle et medansvar for hurtigst muligt at få smitterisikoen under kontrol og udvise det nødvendige samfundssind.

Gode råd til sejlere fra Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Danske Tursejlere og Dansk Sejlunion: 

  • Husk at give plads til gæstesejlerne, når du forlader hjemhavnen
  • Vær forberedt på, at du i mange havne, som normalt, kan komme til at ligge udenpå. Læg jer hæk mod stævn, vis hensyn, når I træder ind over andre både og rør så få punkter som muligt
  • Vask hænder og sprit af ofte.
  • Der vil med få undtagelser være adgang til toilet og bad i havnene. Undlad derfor at kontakte havnefogeden herom – vedkommende har travlt på broerne.  
  • Brug meget gerne eget toilet og bad ombord på båden for at minimere smittespredningen.
  • Forvent også at betalingsautomater i hovedparten af havnene er åbne.
  • Vil du være helt sikker på en pæleplads, kan du i nogle havne benytte MarinaBooking.dk.

Se også: