Information til sejlklubber om corona

Opdateret 18. september: Dansk Sejlunions anbefalinger og vejledning til klubber i forbindelse med coronasituationen.

Af: Christian Lerche - Senest ajurført d. 18. september 2020

I denne artikel

  OBS

  Nedenstående artikel er ajourført med ændret forsamlingsforbud med virkning fra d. 19. september kl. 12.00. Dansk Sejlunion har endnu ikke modtaget opdaterede retningslinjer fra DIF. Så snart disse modtages, kan der ske yderligere justeringer i teksten herunder.

  Vær opmærksom på at der kan være lokale corona-stramninger, fx skærpede krav i forhold til forsamlingsforbuddet.

  Dansk Sejlunion opfordrer derfor sejlere og klubber om at orientere sig i forhold til hvad der er gældende i lokalområdet.

  Vær opmærksom på at der kan være lokale corona-stramninger, fx skærpede krav i forhold til forsamlingsforbuddet.

  Dansk Sejlunion opfordrer derfor klubber om at orientere sig i forhold til hvad der er gældende i lokalområdet.

  Retningslinjer

  Der er mange forskellige sæt af regler og retningslinjer, som sejlklubberne skal være opmærksomme på. På denne side giver vi en introduktion, men det kan være nødvendigt at læse mange andre steder, hvis man vil være helt sikker og velinformeret. Er man i tvivl, er det en god idé at følge et forsigtighedsprincip.

  Der er et hierarki af regler, retningslinjer og anbefalinger:

  1. Love eller bekendtgørelser (fx om forsamlingsforbuddet)
  2. Myndighedernes retningslinjer og anbefalinger (fx fra Kulturministeriet og Sundhedsstyrelsen. Find det meste på www.coronasmitte.dk)
  3. Retningslinjer fra DIF og DGI
  4. Dansk Sejlunions råd og retningslinjer

  Hvis der er uoverensstemmelser, så vægter love og bekendtgørelser tungere end retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne. Retningslinjer fra DIF og DGI er generelle for hele idrætten, mens Dansk Sejlunions råd og retningslinjer er målrettet sejlsport.

  Den største udfordring for sejlsporten er forsamlingsforbuddet. Det findes i en bekendtgørelse fra Justitsministeriet, som du finder her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/795. Bekendtgørelsen er ændret af en ny bekendtgørelse d. 2. juli 2020. Du finder ændringsbekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1126

  Dansk Sejlunion har – på linje med andre udendørs idrætter i DIF - ændret anbefalingerne vedrørende udendørs aktiviteter. Grænsen for forsamlingsforbuddet er ændret. Desuden er der ændret anbefalinger vedr. brug af klubhuse, omklædningsrum, badefaciliteter og toiletter. Hvis man er i tvivl, bør man følge et forsigtighedsprincip.

  Retningslinjerne for sejlklubber er opdateret på denne baggrund. Det samme gælder anbefalingerne på siderne for den enkelte sejler, sejlerskoler, prøver, træning og kapsejlads. Desuden har vi udarbejdet en særlig side med de hyppigste spørgsmål og svar om corona og sejlsport. Den finder du her.

  Kulturministeriet har udsendt retningslinjer den 7. juli for udendørs idræt. De udgør det politiske grundlag for åbningen af udendørsidrætter. Læs retningslinjerne her

  På baggrund af de retningslinjer, som Kulturministeriet har udsendt, har DIF og DGI sammen formuleret en række retningslinjer. Disse er tilgængelige på DIF’s hjemmeside, hvor der også er anden relevant information med fx et inspirationskatalog, og beskrivelse af økonomiske støttemuligheder. Find retningslinjerne under ”retningslinjer for idrætsaktiviteter” ved at benytte dette link.

  Dansk Sejlunions anbefalinger til sejlklubber

  Dansk Sejlunion anbefaler at sejlklubberne følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det handler fx om at holde 1-2 meters afstand til andre, samt forbuddet mod at forsamles i grupper eller deltage i aktiviteter på mere end 50 personer. 

  Indendørs

  Klubhuse kan benyttes. Det anbefales, at der ikke gennemføres sociale aktiviteter i klubberne.

  I klubhuse, hvor der drives café, restauration mv., skal man overholde de branchespecifikke retningslinjer. Det betyder, at man i klubhusenes cafeer og restauranter skal bære mundbind, når man er ståede, fx står i kø ved kassen eller går på toilettet. Samtidig gælder kravet om, at man skal lukke senest klokken 22.

  Bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter kan benyttes.

  Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske én gang dagligt og oftere ved mange berøringer. 

  Udendørs – på havnen

  Forbuddet mod at forsamles i større grupper end 50 personer skal overholdes. Forældre og trænere tæller med. Hvis der er behov for, at flere end 50 sejlere eller surfere tager på vandet fra samme havn, strand eller slæbested, bør klubberne planlægge dette, så der hverken ved tilrigning, søsætning eller hjemkomst bliver problemer i forhold til de 50  personer – fx på slæbestedet.

  Vær opmærksom på, at nogle havne kan have særlige restriktioner, retningslinjer eller krav.

  Udendørs – på vandet

  Dansk Sejlunion vurderer, at mange af sejlklubbernes almindelige aktiviteter som træning, sejlerskole, fritidssejlerprøver og små lokale kapsejladser kan gennemføres på betingelse af, at forbuddet mod at forsamles i større grupper end 50 personer overholdes, og at der bør holdes afstand på 1-2 meter til andre. Vi har udarbejdet specifik information og råd om de enkelte emner.

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en plakat til brug ved udendørs træning. Sejlklubberne opfordres til at hænge plakaten op synligt ved klubhusene og på havnen.

  Download Sundhedsstyrelsens plakat her.

  Gode råd til sejlklubber og medlemmer

  Overordnet:

  • Klubberne bør i tvivlstilfælde anlægge et forsigtighedsprincip.
  • Husk at overholde forsamlingsforbuddet (grænsen er pt. på 50 personer) og at holde 1-2 meters afstand. Forældre tæller med i begrænsningen på 50 personer og bør derfor alene transportere børn til og fra træning - men ikke opholde sig på havneområdet eller deltage i tilrigning m.v.
  • Klubbens ledelse bør aktivt medvirke til, at aktiviteterne kan gennemføres på betryggende vis – evt. ved udpegning af ”coronavagter”, som bærer særlige veste.
  • Ingen deltager mod egen vilje.

  Hygiejne, helbred og omtanke:

  • Alle tager ansvar for eget helbred og viser hensyn til andre.
  • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70- 85%) tilgængeligt.
  • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
  • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed.
  • Gå straks hjem selv ved milde symptomer.

  Faciliteter og udstyr:

  • Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene (download Sundhedsstyrelsens plakat ovenfor).
  • Eventuelle lokale begrænsninger fra fx kommune, havnemyndighed eller politi skal efterleves. Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår. (Kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
  • Klubbens både, brætter, udstyr og redningsveste bør benyttes af samme person hver gang og af så få forskellige personer som muligt. Hvis mere end én person benytter klubbens udstyr, bør der tages forholdsregler i form af grundig og hyppig rengøring, afspritning og/eller fx to døgns pause mellem forskellige personers brug, da smitte kan overføres efter flere døgn

  Se også: