Information til sejlklubber om corona

Opdateret 20. november: Dansk Sejlunions anbefalinger og vejledning til klubber i forbindelse med coronasituationen.

Af: Christian Lerche - Senest ajurført d. 20. november 2020

I denne artikel

  Retningslinjer

  Rammerne herunder er udarbejdet af Dansk Sejlunion og tager udgangspunkt i DIF og DGI’s retningslinjer, der er udarbejdet i samarbejde med Kulturministeriet efter de seneste stramninger 23. oktober.

  For en god ordens skyld gør vi opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende. Vi har alle stadig et fælles ansvar for, at spredningen af corona-smitte fortsat kan holdes under kontrol, og for at vi alle kan dyrke idræt forsvarligt.

  Forsamlingsforbuddet

  Med virkning fra den 23. oktober og foreløbig frem til 13. december gælder følgende forsamlingsforbud ved idrætsaktiviteter:

  Forsamlingsforbud på 10 personer gælder voksne fra 22 år og derover. En evt. træner, frivillig eller dommer tæller med i det samlede antal.

  Forsamlingsforbud på 50 personer gælder for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge til og med 21 år. Der må gerne være nødvendige voksne til stede som en del af forsamlingen på 50 personer. En nødvendig voksen er en træner, hjælpetræner eller en forælder ved forældre/barn hold, hvis tilstedeværelse er nødvendig for, at aktiviteten kan udføres forsvarligt. Der må ikke blandes voksne udøvere med ungdomsudøvere. Hvis blot én 22-årige deltager som udøver, gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer.

  En tommelfingerregel er, at de voksne, som var nødvendige for at gennemføre idrætsaktiviteten før de nye restriktioner, også må forventes at være nødvendige, efter de nye restriktioner er blevet indført.

  Mundbind

  Med virkning fra den 29. oktober og foreløbig frem til den 2. januar 2021, skal der bæres mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter og klubhuse.

  Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover.

  Der skal ikke bæres mundbind under selve idrætsaktiviteten – det gælder både udøvere, træner og dommere. Det skal bæres ved ankomst til og afgang fra omklædningsrum eller til og fra selve idrætspladsen, hvor aktiviteten skal udføres, hvis man møder omklædt.

  Generalforsamlinger og undervisning

  Vi ved, at mange medlemsklubber står over for generalforsamlinger i den kommende tid. I øjeblikket må man fortsat samle 500 personer til generalforsamlinger. Så længe man overholder afstandskrav samt kvadratmeterkrav, og at alle i øvrigt sidder ned under hele seancen med ansigterne rettet i samme retning.

  Man skal således gå ind ad døren og direkte til sin plads og blive der, til generalforsamlingen er slut. Herefter skal alle omgående forlade lokalet uden snak eller unødige ophold undervejs. Vær opmærksom på at undgå kø ved døren. Det samme gælder i øvrigt for undervisningssituationer, som dermed kan gennemføres, hvis bekendtgørelsen overholdes.

  Kapsejlads og træning

  I materialet fra DIF og Kulturministeriet er der en række uklarheder og tolkningsspørgsmål i forhold til vores sport og i særlig grad i forhold til kapsejlads og træningssituationer. Indtil vi har klarhed over disse tvivlsspørgsmål, kan vi desværre kun konkludere følgende:

  Man kan afvikle kapsejladser og træning inden for det gældende forsamlingsforbud dvs. 10 for voksne over 21 år inklusiv træner, dommer, officials mv. og 50 for børn og unge til og med 21 år.

  Der er dog nogle muligheder. Se mere under vores side om kapsejlads under corona her.

  Vær i øvrigt opmærksom på, at nogle havne kan have særlige restriktioner, retningslinjer eller krav.

  Indendørsaktiviteter

  Klubhuse kan benyttes, hvis forsamlingsforbuddet og maskeforbuddet overholdes.

  Alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter bør frem til foreløbig den 2. januar 2021 aflyses. Dette gælder fx julehygge/afslutning, fester, fællesspisning, klubaftener mv. Anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer.

  De nye corona-restriktioner gør desværre ikke muligt at afholde træningslejre eller camps. Den eneste undtagelse fra dette er camps målrettet socialt udsatte børn og unge op til 21 år. Her gælder et forsamlingsforbud på 50 inkl. trænere mv.

  I klubhuse, hvor der drives café, restauration mv., skal man overholde de branchespecifikke retningslinjer. Det betyder, at man i klubhusenes cafeer og restauranter skal bære mundbind, når man er ståede, fx står i kø ved kassen eller går på toilettet. Samtidig gælder kravet om, at man skal lukke senest klokken 22.

  Bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter kan benyttes, hvis det sikres, at de bliver rengjort hyppigt og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne (sæbe og sprit

  bør være tilgængelig) efterleves. Desuden skal anbefalingen om behørig afstand overholdes. Toiletterne skal indrettes, så der undgås kødannelse.

  Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.

  Hierarki af regler, retningslinjer og anbefalinger

  1. Love eller bekendtgørelser (fx om forsamlingsforbuddet)
  2. Myndighedernes retningslinjer og anbefalinger (fx fra Kulturministeriet og Sundhedsstyrelsen. Find det meste på www.coronasmitte.dk)
  3. Retningslinjer fra DIF og DGI
  4. Dansk Sejlunions råd og retningslinjer

  Hvis der er uoverensstemmelser, så vægter love og bekendtgørelser tungere end retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne. Retningslinjer fra DIF og DGI er generelle for hele idrætten, mens Dansk Sejlunions råd og retningslinjer er målrettet sejlsport.

  RELEVANTE LINKS

  Gældende bekendtgørelse om forsamlingsforbuddet

  Kulturministeriets retningslinjer 

  Fælles retningslinjer fra DIF, DGI og Firmaidrætten 

  Specifikke råd

  Dansk Sejlunion har udarbejdet specifik information og råd om de enkelte emner, som opdateres i takt med, at vi får klarhed over de mere specifikke retningslinjer fra Kulturministeriet.

  Download plakat fra SST

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en plakat til brug ved udendørs træning. Sejlklubberne opfordres til at hænge plakaten op synligt ved klubhusene og på havnen.

  Download Sundhedsstyrelsens plakat her.

  Gode råd til sejlklubber og medlemmer

  Overordnet:

  • Klubberne bør i tvivlstilfælde anlægge et forsigtighedsprincip.
  • Husk at overholde forsamlingsforbuddet (grænsen er pt. på 50 personer) og at holde 1-2 meters afstand. Forældre tæller med i begrænsningen på 50 personer og bør derfor alene transportere børn til og fra træning - men ikke opholde sig på havneområdet eller deltage i tilrigning m.v.
  • Klubbens ledelse bør aktivt medvirke til, at aktiviteterne kan gennemføres på betryggende vis – evt. ved udpegning af ”coronavagter”, som bærer særlige veste.
  • Ingen deltager mod egen vilje.

  Hygiejne, helbred og omtanke:

  • Alle tager ansvar for eget helbred og viser hensyn til andre.
  • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70- 85%) tilgængeligt.
  • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
  • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed.
  • Gå straks hjem selv ved milde symptomer.

  Faciliteter og udstyr:

  • Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene (download Sundhedsstyrelsens plakat ovenfor).
  • Eventuelle lokale begrænsninger fra fx kommune, havnemyndighed eller politi skal efterleves. Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår. (Kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
  • Klubbens både, brætter, udstyr og redningsveste bør benyttes af samme person hver gang og af så få forskellige personer som muligt. Hvis mere end én person benytter klubbens udstyr, bør der tages forholdsregler i form af grundig og hyppig rengøring, afspritning og/eller fx to døgns pause mellem forskellige personers brug, da smitte kan overføres efter flere døgn

  Se også: