Information til sejlklubber om corona

Opdateret 13. maj: Dansk Sejlunions anbefalinger og vejledning til klubber i forbindelse med coronasituationen.

Af: Christian Lerche - senest ajurført d. 26. maj 2020

I denne artikel

  Retningslinjer pr. 13. maj

  Dansk Sejlunion har – på linje med andre udendørs idrætter i DIF - ændret anbefalingerne vedrørende udendørs aktiviteter, så det bliver muligt at gennemføre aktiviteter (især træning), så længe man overholder myndighedernes bestemmelser og retningslinjer. Desuden er der ændret anbefalinger vedr. brug af klubhuse og toiletter. Hvis man er i tvivl, bør man følge et forsigtighedsprincip.

  Retningslinjerne for sejlklubber er opdateret på denne baggrund. Det samme gælder anbefalingerne på siderne for den enkelte sejler, sejlerskoler, prøver og kapsejlads. Desuden har vi udarbejdet en særlig side med de hyppigste spørgsmål og svar om corona og sejlsport. Den finder du her.

  Kulturministeriet har udsendt retningslinjer den 13. maj for udendørs idræt. De udgør det politiske grundlag for åbningen af udendørsidrætter. Læs retningslinjerne her.

  På baggrund af de retningslinjer, som Kulturministeriet har udsendt, har DIF og DGI sammen formuleret en række retningslinjer. Disse er tilgængelige på DIF’s hjemmeside, hvor der også er anden relevant information med fx et inspirationskatalog, og beskrivelse af økonomiske støttemuligheder. Find retningslinjerne under ”udendørs aktiviteter” ved at benytte dette link.

  Dansk Sejlunions anbefalinger til sejlklubber

  Det er Dansk Sejlunions vurdering, at sejlklubberne nu kan nærme sig de retningslinjer, som sundhedsmyndighederne har udstukket for aktiviteten i samfundet i øvrigt. Det handler fx om rådet om at holde 2 meters afstand til andre og forbuddet mod at forsamles i grupper eller deltage i aktiviteter på mere end 10 personer.

  Indendørs

  Dansk Sejlunion anbefaler, at klubhuse kan åbnes til administrative formål, men ikke til sociale aktiviteter.

  Såfremt klubhuset rummer en offentlig restaurant, kan åbning af denne følge de generelle regler for åbning af restauranter og caféer – hvis bygningsejeren og/eller kommunen tillader dette.

  Vær opmærksom på, at nogle kommuner fortsat kræver, at deres bygninger forbliver helt lukkede.

  Sejlunionen anbefaler også generelt at holde bad og omklædningsrum lukkede. Det vil sige, at man skal møde op omklædt.

  Toiletter kan holdes åbne, men skal rengøres grundigt og hyppigt.

  Udendørs – på havnen

  Forbuddet mod at forsamles i større grupper end 10 personer skal overholdes. Forældre og trænere tæller med. Hvis der er behov for, at flere end 10 sejlere eller surfere tager på vandet fra samme havn, strand eller slæbested, bør klubberne planlægge dette, så der hverken ved tilrigning, søsætning eller hjemkomst bliver problemer i forhold til de 10 personer – fx på slæbestedet.

  Dette giver mulighed for, at fx en træner eller instruktør kan give instruktioner eller briefinger til grupper på 9 personer ad gangen (forudsat afstand på 2 meter) i land.

  Vær opmærksom på, at nogle havne kan have særlige restriktioner, retningslinjer eller krav.

  Udendørs – på vandet

  Dansk Sejlunion vurderer, at mange af sejlklubbernes almindelige aktiviteter som træning, sejlerskole, fritidssejlerprøver og små lokale kapsejladser kan gennemføres på betingelse af, at forbuddet mod at forsamles i større grupper end 10 personer overholdes, og at der bør holdes afstand på 1-2 meter til andre. Vi har udarbejdet specifik information og råd om de enkelte emner.

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en plakat til brug ved udendørs træning. Sejlklubberne opfordres til at hænge plakaten op synligt ved klubhusene og på havnen.

  Download Sundhedsstyrelsens plakat her.

  Toiletter

  Toilettet kan holdes åbne, men der bør sørges for hyppig og grundig rengøring samt sørges for håndsprit og håndsæbe i rigelige mængder.

  Gode råd til sejlklubber og medlemmer

  Overordnet:

  • Klubberne bør i tvivlstilfælde anlægge et forsigtighedsprincip.
  • Husk at overholde forsamlingsforbuddet (grænsen er pt. på 10 personer) og at holde 1-2 meters afstand. Forældre tæller med i begrænsningen på 10 personer og bør derfor alene transportere børn til og fra træning - men ikke opholde sig på havneområdet eller deltage i tilrigning m.v.
  • Klubbens ledelse bør aktivt medvirke til, at aktiviteterne kan gennemføres på betryggende vis – evt. ved udpegning af ”coronavagter”, som bærer særlige veste.
  • Ingen deltager mod egen vilje.

  Hygiejne, helbred og omtanke:

  • Alle tager ansvar for eget helbred og viser hensyn til andre.
  • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70- 85%) tilgængeligt.
  • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
  • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed.
  • Gå straks hjem selv ved milde symptomer.
  • Omklædning og bad sker hjemmefra.
  • Man tager hjem efter endt sejlads eller træning.

  Faciliteter og udstyr:

  • Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene (download Sundhedsstyrelsens plakat ovenfor).
  • Eventuelle lokale begrænsninger fra fx kommune, havnemyndighed eller politi skal efterleves. Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår. (Kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
  • Både, boards og udstyr bør befinde sig udendørs. Hvis udstyret befinder sig i en hal, kan det hentes af sejlerne eller trænerne enkeltvis.
  • Klubbens både, brætter, udstyr og redningsveste bør benyttes af samme person hver gang og af så få forskellige personer som muligt. Hvis mere end én person benytter klubbens udstyr, bør der tages forholdsregler i form af grundig og hyppig rengøring, afspritning og/eller fx to døgns pause mellem forskellige personers brug, da smitte kan overføres efter flere døgn

  Se også: