Information til sejlklubber om corona

Opdateret 24. februar: Dansk Sejlunions anbefalinger og vejledning til klubber i forbindelse med coronasituationen.

Af: Christian Lerche - Senest ajurført d. 24. februar 2021

Indhold

  OBS

  I Dansk Sejlunion glæder vi os over Folketingets udmelding 24. februar om, at vi nu igen kan mødes og træne sammen udendørs i større grupper. Forsamlingsloftet bliver hævet fra 5 til 25 fra 1. marts, og det betyder, at vi går en sæson i møde, hvor det rent faktisk kan lade sig gøre at gennemføre undervisning. 

  Vi afventer dog stadig uddybende meldinger fra både Kulturministeriet og DIF i forhold til forvaltningen af den kommende samfundsåbning. Vi forventer at vide mere i ugens løb og vil opdatere vores sider, såfremt der er afgørende nyt.

  Sænket forsamlingsforbud og afstandskrav

  Bekymringerne for smittetallene er stigende – både hos politikere og myndigheder. Det skærpede forsamlingsforbud på fem personer og afstandskravet på to meter er derfor foreløbigt forlænget til og med 28. februar.

  Helt konkret betyder skærpelserne, at det er stærkt begrænset, hvad der kan gennemføres af foreningsidræt – selv udendørs. Vi må med andre ord kun træne op til fem personer sammen, og vi skal holde mindst to meters afstand til hinanden.

  Generalforsamlinger, kurser og undervisning

  Under perioden med de skærpede krav, der er pt. er gældende til og med 28. februar, er muligheden for at afholde generalforsamlinger samt undervisning med op til 500 personer siddende i samme retning ikke længere undtaget forsamlingsforbuddet. Det betyder, at al undervisning og eventuelle generalforsamlinger skal foregå digitalt i perioden.

  Her kan du finde råd og vejledning fra Danmarks Idrætsforbund om afholdelse af generalforsamling under nedlukning. 

  Den professionelle idræt

  Bekendtgørelsen for professionel idræt er fortsat gældende, men Dansk Sejlunion erfarer, at der fra politikere og myndighedernes side er stor fokus på også eliteidrætten. Samfundet befinder sig på risikoniveau 5, hvor total nedlukning af også den professionelle idræt er et af de greb, myndighederne på forhånd har lagt i værktøjskassen som en mulighed.

  Dansk Sejlunion bakker op

  Vi læner os desværre fortsat snarere op ad yderligere skærpelser end lempelser, og fra Dansk Sejlunions side bakker vi derfor op om myndighedernes udmelding i håbet om, at vi fortsat kan holde den professionelle idræt kørende og undgå en større eller længere nedlukning af samfundet og vores idræt.

  Foruden ovenstående gælder følgende retningslinjer, krav og regler også for idrætten i hele landet, foreløbigt frem til 28. februar 2021.

  • Alle indendørs idrætsanlæg – herunder klubhuse og klubbernes andre bygninger - skal holdes lukket.
  • Drives der spisested fra klubhuset må dette i perioden kun foregå som takeaway.
  • Masker skal bæres indendørs på alle offentlige områder.
  • De skærpede retningslinjer betyder, at klubhuse skal være lukket for offentligheden, men at man under fx træning kan benytte toiletter forudsat behørig rengøring og hygiejne, og at trænere kan hente udstyr i klubhuset til brug for udendørs træning mv.

  Dansk Sejlunion opfordrer klubber og sejlere til at efterleve de nye bestemmelser. Når vi modtager eventuelle nye retningslinjer fra kulturministeriet og DIF opdaterer vi vores corona-sider med eventuelle afklaringer. Vi vil på den baggrund informere yderligere, hvis det er nødvendigt.

  Hierarki af regler, retningslinjer og anbefalinger

  1. Love eller bekendtgørelser (fx om forsamlingsforbuddet)
  2. Myndighedernes retningslinjer og anbefalinger (fx fra Kulturministeriet og Sundhedsstyrelsen. Find det meste på www.coronasmitte.dk)
  3. Retningslinjer fra DIF og DGI
  4. Dansk Sejlunions råd og retningslinjer

  Hvis der er uoverensstemmelser, så vægter love og bekendtgørelser tungere end retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne. Retningslinjer fra DIF og DGI er generelle for hele idrætten, mens Dansk Sejlunions råd og retningslinjer er målrettet sejlsport.

  Specifikke råd

  Dansk Sejlunion har udarbejdet specifik information og råd om de enkelte emner, som opdateres i takt med, at vi får klarhed over de mere specifikke retningslinjer fra Kulturministeriet.

  Download plakat fra SST

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en plakat til brug ved udendørs træning. Sejlklubberne opfordres til at hænge plakaten op synligt ved klubhusene og på havnen.

  Download Sundhedsstyrelsens plakat her.

  Gode råd til sejlklubber og medlemmer

  Overordnet:

  • Klubberne bør i tvivlstilfælde anlægge et forsigtighedsprincip.
  • Husk at overholde forsamlingsforbuddet (grænsen er pt. på 5 personer) og at holde 2 meters afstand. Forældre tæller med i begrænsningen på 5 personer og bør derfor alene transportere børn til og fra træning - men ikke opholde sig på havneområdet eller deltage i tilrigning m.v.
  • Klubbens ledelse bør aktivt medvirke til, at aktiviteterne kan gennemføres på betryggende vis – evt. ved udpegning af ”coronavagter”, som bærer særlige veste.
  • Ingen deltager mod egen vilje.
  • Overvej i øjeblikket behovet for at mødes fysisk.

  Hygiejne, helbred og omtanke:

  • Alle tager ansvar for eget helbred og viser hensyn til andre.
  • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70- 85%) tilgængeligt.
  • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
  • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed.
  • Gå straks hjem selv ved milde symptomer.

  Faciliteter og udstyr:

  • Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene (download Sundhedsstyrelsens plakat ovenfor).
  • Eventuelle lokale begrænsninger fra fx kommune, havnemyndighed eller politi skal efterleves. Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår. (Kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
  • Klubbens både, brætter, udstyr og redningsveste bør benyttes af samme person hver gang og af så få forskellige personer som muligt. Hvis mere end én person benytter klubbens udstyr, bør der tages forholdsregler i form af grundig og hyppig rengøring, afspritning og/eller fx to døgns pause mellem forskellige personers brug, da smitte kan overføres efter flere døgn
  .
  Rul til toppen

  Se også: