Kontakt

Tlf: 2016 6609
Mail: nbv72frost@gmail.com 

Hvem er jeg

Jeg har sejlet hele mit liv. Optimist-Piratjolle-Snipejolle-606-FolkebådCarbon3-Frost 38. Jeg har sejlet meget klassebåds- og distancesejlads, blandt andet Danmark rundt tre gange. Jeg sejler tursejlads i Frostboxen med familien og tilbagelægger vel omkring 2.000-3.000 sømil om året.

Jeg har bred erfaring inden for dansk sejlsport og er foreningsmand ind til benet. Det frivillige fælleskab betyder virkelig meget for mig. Både som aktiv sejler og gennem min tid i maskinrummet i Faaborg Sejlklub ved jeg, hvad der skal til for at udvikle en sejlklub. Samtidig har jeg mange ideer til, hvordan vi udvikler sejlsporten som helhed.

Jeg har siddet i bestyrelsen i Faaborg Sejlklub i 10 år og har været formand i 8 år. Jeg var med til at starte Sejlsportsligaen op, og sad i bestyrelsen de første 4 år. Jeg har siddet i bestyrelsen for Folkebådsklubben i en årrække. Er storjolletræner i Faaborg Sejlklub og har trænet de sidste 30 år. Jeg har været stævneleder ved utallige stævner, flere DMer og to EMer er det også blevet til.

Jeg er medstifter og medejer af Tuco Yacht Værft. Hvilket også betyder, at jeg har et indgående kendskab til den maritime branche i Danmark.

Det vil jeg arbejde for i bestyrelsen

Jeg er SEJLER. For mig er vi alle SEJLERE. Ikke kap- eller tursejler eller en anden form for sejler. For mig er det vigtigt, at vi værner om og dyrker fællesskabet. Sejlads har så ufatteligt meget at byde på.

Jeg vil arbejde på at styrke sammenholdet på tværs af interesser. Jeg ønsker en mere synlig sejlsport, så det ikke kun er hvert 4. år ved OL at hr. og fru. Danmark er ved at falde på halen over vores flotte præstationer. Der er så mange gode historier, som mangler at blive fortalt.

Jeg vil arbejde for, at der bliver lavet en udviklingspulje. I den skal være midler til at DS og klubber kan gå sammen om at afprøve nye ideer. Som senere kan komme os alle til gode. Jeg ønsker en større grad af erfarings deling, på tværs af klubber og sejlsporten generelt.

Rul til toppen