Kontakt

Tlf: 2099 7387
Mail: piratfabrikken@stofanet.dk

Hvem er jeg

Mit mangeårige kendskab til sejlunionens virke gør at jeg gerne vil ind i bestyrelsesarbejdet – i første omgang på suppleantposten for at blive ordentligt klædt på til senere, at opstille til en egentlig bestyrelsespost.

Jeg vil have et særligt fokus på dygtiggørelse af sejlere på alle niveauer. Min erfaring er, at vi har en særlig udfordring omkring dygtiggørelse af tursejlerne. Jeg vil arbejde for, at vi i klubberne skaber en god læringskultur for tursejlerne, og her har DS en særlig opgave med at hjælpe dette på vej.

Jeg har endvidere en stærk interesse i, at vi skaber veje til at fastholde de unge mennesker, der kommer ind i sejlsporten. Vi skal have et godt talentspor, men vi overser i dag i for høj grad de unge, der ’blot’ har ambitionen om at blive gode sejlere.