Dansk Sejlunion

Appel- og regeludvalget

Bliv klogere på Dansk Sejlunions Appel- og regeludvalg

Kapsejlads: Appel- og regelsager
Senest ajurført d.12. februar 2020

Appel- og regeludvalget

Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg tager sig af alle sager vedrørende kapsejladsprotester, som i henhold til World Sailings kapsejladsregler bliver appelleret til Dansk Sejlunion.

Det er samtidig udvalgets opgave at fungere som rådgiver for Dansk Sejlunions bestyrelse i alle spørgsmål vedrørende kapsejladsregler og sejladsbestemmelser.

Følgende personer indgår i Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg:

  • Jan Stage, formand
  • Line Juhl
  • Bjørn Anker-Møller
  • Henrik Dorph-Jensen
  • Paw Hagen
  • Torben Precht-Jensen
  • Andreas Kuchler
  • Jacob Mossin Andersen
Rul til toppen