Dansk Sejlunion

Appel- og regeludvalget

Bliv klogere på Dansk Sejlunions Appel- og regeludvalg

Kapsejlads: Appel- og regelsager
Senest ajourført d. 1. oktober 2021

Appel- og regeludvalget

Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg tager sig af alle sager vedrørende kapsejladsprotester, som i henhold til World Sailings kapsejladsregler bliver appelleret til Dansk Sejlunion.

Det er samtidig udvalgets opgave at fungere som rådgiver for Dansk Sejlunions bestyrelse i alle spørgsmål vedrørende kapsejladsregler og sejladsbestemmelser.

Følgende personer indgår i Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg:

  • Jan Stage, formand
  • Andreas Kuchler
  • Bjørn Anker-Møller
  • Jacob Mossin Andersen
  • Line Juhl
  • Paw Hagen
  • Søren Badstue
  • Torben Precht-Jensen
Rul til toppen