Dansk Sejlunion

Fællesudvalget for sejlads for handicappede

Læs mere om Dansk Sejlunions Fællesudvalg for sejlads for handicappede

Senest ajourført d. 12. februar 2020

Fællesudvalget for sejlads for handicappede

Dansk Sejlunion har et tæt samarbejde med Dansk Handicap-Idræts Forbund (DHIF) omkring udviklingen af sejladsaktiviteter for personer med handicap.

Følgende personer indgår i det aktuelle fællesudvalg:

  • Poul Erik Fink (DS)
  • Gitte Møller
  • Erik Justesen (DHIF)*
  • Jens Ludvigsen *

*) udpeget af Dansk Handicap Idræts-Forbund

Rul til toppen