Indhold

  Ekspandér

  Dansk Sejlunion indkalder alle klubber i Dansk Sejlunion til generalforsamling lørdag den 25. marts 2023 kl. 13.00 – 17.00 (mulighed for frokost kl. 12.00) på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.

  Tilmelding

  Tilmeld dig her

  Dagens program

  10.00 – 12.00 Debat
  12.00 – 13.00 Frokost
  13.00 – 17.00 Generalforsamling

  Generalforsamlingen er formelt Dansk Sejlunions øverste myndighed. Brug din demokratiske ret som sejlklub og medlem af Dansk Sejlunion til at få indflydelse på foreningens udvikling.

  Du gør en forskel ved at være til stede og ved at lytte, bakke op, være kritisk og foreslå ideer. Du får indblik i Dansk Sejlunions arbejde for sejlsporten, og du får styrket dit netværk.

  Tag meget gerne en ung repræsentant med til generalforsamlingen for at introducere dem til sejlsportens demokratiske grundlag.

  Der planlægges inspirationsmøde og debat kl. 10.00 – 12.00.

  Dagens program

  10.00 – 12.00       Inspiration og debat (tema meddeles senere)
  12.00 – 13.00       Frokost
  13.00 – 17.00       Generalforsamling

  Program for generalforsamlingen 2023

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmetællere
  • Årsberetning 2022
  • Årsrapport 2022 – til godkendelse
  • Forelæggelse af hovedlinjer for unionens virksomhed i det kommende år
  • Fremlæggelse af budget 2023
  • Fastsættelse af kontingent
  • Behandling af forslag
  • Valg af formand
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  • Valg af medlemmer til Ordensudvalget
  • Valg af to interne revisorer
  • Eventuelt

  Klubbers forslag til generalforsamlingen

  Fristen for klubbers forslag til generalforsamlingen er otte uger før generalforsamlingen, dvs. den 28. januar 2023. Fremsend forslaget til ds@sejlsport.dk.

  Kandidater til bestyrelsen

  Dansk Sejlunions bestyrelse sætter den strategiske kurs for sejlsportens udvikling. Væsentlige beslutninger bliver truffet med betydning for din klub. Du kan påvirke Dansk Sejlunions arbejde ved at stille en kandidat til posten som medlem af bestyrelsen.

  Der skal i henhold til vedtægterne på ulige år vælges op til fire bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Thorsell, Lotte Meldgaard Petersen og Michael Rasmussen er på valg og er villige til genvalg. Christian S. Hangel kan efter otte år i bestyrelsen ikke genvælges. Der skal derfor vælges mindst ét nyt bestyrelsesmedlem ud over eventuelt genvalg af de tre medlemmer, der genopstiller.

  Det er sejlklubben, som indstiller kandidater til bestyrelsen – både bestyrelsesmedlemmer og suppleant. Benyt skemaet til kandidatindstilling, som du kan hente på dansksejlunion.dk/generalforsamling.

  Send kandidatindstilling til ds@sejlsport.dk senest den 28. januar 2023. Alle kandidater bliver offentliggjort på siden her, efterhånden som vi modtager dem.

  Dokumenter til mødet

  Dokumenter til mødet bliver løbende lagt på siden her.

  • Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag offentliggøres senest den 25. februar.
  • Kandidater til bestyrelse samt bestyrelsens skriftlige beretning bliver offentliggjort senest den 25. februar.
  • Årsrapport 2022, budget 2023 og prioritering for 2023 bliver offentliggjort senest den 15. marts.

  Hvem kan deltage?

  Alle medlemsklubber af Dansk Sejlunion kan deltage i generalforsamlingen. Klubbens medlemstal pr. 31. december 2022 udgør klubbens antal stemmer på generalforsamlingen. Klasseorganisationer for internationalt, skandinavisk eller nationalt godkendte klasser samt specialklubber kan også deltage i mødet, dog uden stemmeret.

  I skal tilmelde jer senest den 19. februar 2023. Prisen for frokosten er 250 kr. pr. person. Det er gratis at deltage i generalforsamlingen, hvis du ikke spiser frokost.

  Find tilmeldingslink øverst på siden.

  Fuldmagter

  Et levende foreningsdemokrati kræver deltagelse. Men hvis en klub er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan den overdrage sin stemmeret og sit stemmetal til en anden sejlklub.

  Klubben skal senest den 24. marts 2023 kl. 13.00 sende mail til ds@sejlsport.dk med oplysning om, at man overdrager sine stemmer til en anden klub. Du kan finde formular til fuldmagt på dansksejlunion.dk/generalforsamling.

  Valgoplæg til bestyrelsen

  Tue S. Andersen - Snaptun Sejlklub

  Snaptun Sejlklub har indstillet Tue S. Andersen til bestyrelsen.

  Hent valgoplægget her.

  Jørgen Thorsell - KDY

  KDY har indstillet Jørgen Thorsell til bestyrelsen.

  Hent valgoplægget her.

  Bliv klogere på bestyrelsesarbejdet

  Der er brug for dig i Dansk Sejlunions bestyrelse

  Den bedste bestyrelse er en bred bestyrelse, skriver Anne Skovbølling, tidligere bestyrelsesmedlem i Dansk Sejlunion, og forklarer samtidig, hvad det indebærer at sidde med rundt om bordet. Læs med her.

  Rul til toppen