Indhold

  Ekspandér

  Dansk Sejlunion indkalder alle klubber i Dansk Sejlunion til generalforsamling lørdag den 25. marts 2023 kl. 13.00 – 17.00 (mulighed for frokost kl. 12.00) på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.

  Generalforsamlingen er formelt Dansk Sejlunions øverste myndighed. Brug din demokratiske ret som sejlklub og medlem af Dansk Sejlunion til at få indflydelse på foreningens udvikling.

  Du gør en forskel ved at være til stede og ved at lytte, bakke op, være kritisk og foreslå ideer. Du får indblik i Dansk Sejlunions arbejde for sejlsporten, og du får styrket dit netværk.

  Vi inviterer desuden til et dialogmøde fra klokken 10-12, der sætter fokus på børne- og ungdomsarbejdet i sejlsporten, samt en unge-workshop parallelt med generalforsamlingen.

  Vi opfordrer derfor til, at klubben tager den ungdomsansvarlige og gerne også unge sejlere med på generalforsamlingen og til dialogmøde samt workshop om formiddagen.

  Dagens overordnede program

  10.00 – 12.00       Dialogmøde om børne- og ungdomsarbejdet i klubben
  12.00 – 13.00       Frokost
  13.00 – 17.00       Generalforsamling
  13.00 – 16.00       Workshop for unge og ungdomsledere parallelt med generalforsamlingen

  Program for generalforsamlingen 2023

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmetællere
  • Årsberetning 2022
  • Årsrapport 2022 – til godkendelse
  • Forelæggelse af hovedlinjer for unionens virksomhed i det kommende år
  • Fremlæggelse af budget 2023
  • Fastsættelse af kontingent
  • Behandling af forslag
  • Valg af formand
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  • Valg af medlemmer til Ordensudvalget
  • Valg af to interne revisorer
  • Eventuelt

  Dialogmøde og workshop

  Dialogmøde fra kl. 10-12

  Ungdomsafdelingen er lig med liv i sejlklubben. Derfor er det essentielt, at klubben har fokus på unges tilstedeværelse, ideer, udviklingspotentiale og mulighed for at dyrke passionen for den sport, de elsker og har valgt.

  Unge har forskellige grunde og motivationer for at være i sejlklubben. Alle bliver påvirket af andre faktorer i forhold til det ungesyn, der florerer i både sejlklubben og i andre arenaer.

  På dialogmødet skal vi sammen blive klogere på, hvordan klubben kan blive endnu stærkere i arbejdet med at udvikle ungdomsafdelingen, så rum og retning også passer til de unges behov.

  I Dansk Sejlunion har vi i den netop vedtagne strategi sat særligt fokus på netop børn og unge. Vi ønsker at inddrage unge i meget høj grad i udviklingen af dansk sejlsport. Det gør vi fx i forhold til vores UNGisejlklubben event, som er planlagt og afviklet af en gruppe unge i samarbejde med Dansk Sejlunion. Derudover er Dansk Sejlunions standardvedtægter ændret, så vi anbefaler, at unge på 16 år kan stemme i deres klub og vælges til bestyrelsen.

  Vi opfordrer til, at den ungdomsansvarlige tager 1-3 unge sejlere med til formiddagens dialogmøde i tidsrummet fra klokken 10-12.

  Workshop fra kl. 13-16

  Efter frokosten afholder vi parallelt med generalforsamlingen en særskilt workshop for unge sejlere og interesserede ungdomsledere.

  Dansk Sejlunion ønsker at skabe de bedste rammer for, at sejlerdrømme kan udleves hele livet – også i ungdomsårene. Derfor vil vi rigtig gerne høre jeres bud på, hvilken retning Dansk Sejlunion skal arbejde i, og hvilke initiativer vi bør søsætte for i endnu højere grad at kunne tiltrække og motivere unge i sejlsporten. 

  Vi anbefaler, at I inden mødedeltagelse lytter til følgende podcast om unge og demokrati med overskriften ’Ungdomsoprøret er i gang!’.

  Klubbers forslag til generalforsamlingen

  Fristen for klubbers forslag til generalforsamlingen er nu overskredet.

  Dokumenter til mødet

  Alle mødedokumenter er nu offentliggjort herunder.

  Hvem kan deltage?

  Alle medlemsklubber af Dansk Sejlunion kan deltage i generalforsamlingen. Klubbens medlemstal pr. 31. december 2022 udgør klubbens antal stemmer på generalforsamlingen. Klasseorganisationer for internationalt, skandinavisk eller nationalt godkendte klasser samt specialklubber kan også deltage i mødet, dog uden stemmeret.

  Fuldmagter

  Et levende foreningsdemokrati kræver deltagelse. Men hvis en klub er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan den overdrage sin stemmeret og sit stemmetal til en anden sejlklub.

  Klubben skal senest den 24. marts 2023 kl. 13.00 sende mail til ds@sejlsport.dk med oplysning om, at man overdrager sine stemmer til en anden klub. Du kan finde formular til fuldmagt på dansksejlunion.dk/generalforsamling.

  Kandidater til bestyrelsen

  Der skal i henhold til vedtægterne på ulige år vælges op til fire bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Thorsell og Michael Rasmussen er på valg og er villige til genvalg. Christian S. Hangel kan efter otte år i bestyrelsen ikke genvælges, mens Lotte Meldgaard har valgt ikke at genopstille. Der skal derfor vælges mindst to nye bestyrelsesmedlemmer ud over eventuelt genvalg af de to medlemmer, der genopstiller.

  Fristen for at indstille kandidater er nu overskredet. Se valgoplæg herunder.

  Valgoplæg til bestyrelsen

  Tue S. Andersen - Snaptun Sejlklub

  Snaptun Sejlklub har indstillet Tue S. Andersen til bestyrelsen.

  Hent valgoplægget her.

  Jørgen Thorsell - KDY

  KDY har indstillet Jørgen Thorsell til bestyrelsen.

  Hent valgoplægget her.

  Michael Rasmussen - Nivå Bådelaug

  Nivå Bådelaug har indstillet Michael Rasmussen til bestyrelsen.

  Hent valgoplægget her.

  Nicolai Aistrup Pedersen - Fredericia Sejlklub

  Fredericia Sejlklub har indstillet Nicolai Aistrup Pedersen til bestyrelsen.

  Hent valgoplægget her.

  Peter Toft - Sejlklubben Køge Bugt

  Sejlklubben Køge Bugt har indstillet Peter Toft som suppleant til bestyrelsen.

  Hent valgoplægget her.

  Der er brug for dig i Dansk Sejlunions bestyrelse

  Den bedste bestyrelse er en bred bestyrelse, skriver Anne Skovbølling, tidligere bestyrelsesmedlem i Dansk Sejlunion, og forklarer samtidig, hvad det indebærer at sidde med rundt om bordet.

  Læs med her.

  Rul til toppen