Indhold

  Ekspandér

  Generalforsamling 2024

  Dansk Sejlunion indkalder alle klubber i Dansk Sejlunion til generalforsamling lørdag den 16. marts 2024 kl. 13.00 – 17.00 (mulighed for frokost kl. 12.00) på Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg.

  Generalforsamlingen er formelt Dansk Sejlunions øverste myndighed. Brug din demokratiske ret som sejlklub og medlem af Dansk Sejlunion til at få indflydelse på foreningens udvikling.

  Yderligere spørgsmål

  For eventuelle spørgsmål vedrørende generalforsamlingen, kontakt venligst:

  Annette Borup
  Dansk Sejlunion
  tlf.: 8820 7000
  e-mail: annette.borup@sejlsport.dk

  Du gør en forskel ved at være til stede og ved at lytte, bakke op, være kritisk og bringe nye ideer til bordet. Du får indblik i Dansk Sejlunions arbejde for sejlsporten, og du får styrket dit netværk.

  Tag meget gerne en ung repræsentant med til generalforsamlingen for at introducere dem til sejlsportens demokratiske grundlag.

  Dagens overordnede program

  11.30 – 12.00       Ankomst
  12.00 – 13.00       Frokost
  13.00 – 17.00       Generalforsamling

  Program for generalforsamlingen 2024

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmetællere
  • Årsberetning 2023
  • Årsrapport 2023 – til godkendelse
  • Forelæggelse af hovedlinjer for unionens virksomhed i det kommende år
  • Fremlæggelse af budget 2024
  • Fastsættelse af kontingent
  • Behandling af forslag
  • Valg af formand
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  • Valg af medlemmer til Ordensudvalget
  • Valg af to interne revisorer
  • Eventuelt

  Klubbers forslag til generalforsamlingen

  Fristen for klubbers forslag til generalforsamlingen er otte uger før generalforsamlingen, dvs. den 20. januar 2024.

  Fremsend forslaget til ds@sejlsport.dk. Alle forslag vil blive offentliggjort på siden her under 'Dokumenter'.

  Dokumenter til mødet

  Alle mødedokumenter vil blive offentliggjort herunder.

  • Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag offentliggøres senest den 20. februar.
  • Kandidater til bestyrelse samt bestyrelsens skriftlige beretning bliver offentliggjort senest den 16. februar.
  • Årsrapport 2023, budget 2024 og prioritering for 2024 bliver offentliggjort senest den 6. marts.

  Hvem kan deltage?

  Alle medlemsklubber af Dansk Sejlunion kan deltage i generalforsamlingen.

  Klubbens medlemstal pr. 31. december 2023 udgør klubbens antal stemmer på generalforsamlingen. Klasseorganisationer for internationalt, skandinavisk eller nationalt godkendte klasser samt specialklubber kan også deltage i mødet, dog uden stemmeret.

  Du skal gerne tilmelde dig senest den 15. februar 2024. Tilmelding er ikke obligatorisk i forhold til vedtægterne, men ønskes af hensyn til den praktiske planlægning og forplejning.

  Det er gratis at deltage i generalforsamlingen. Dansk Sejlunion inviterer på frokost i år, og håber selvfølgelig, I også har lyst til at deltage i denne netværksmulighed.

  Fuldmagter

  Et levende foreningsdemokrati kræver deltagelse. Men hvis en klub er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan den overdrage sin stemmeret og sit stemmetal til en anden sejlklub.

  Klubben skal senest den 13. marts 2024 kl. 13.00 sende mail til ds@sejlsport.dk med oplysning om, at man overdrager sine stemmer til en anden klub.

  Du kan finde formular til fuldmagt her.

  Kandidater til bestyrelsen

  Dansk Sejlunions bestyrelse sætter den strategiske kurs for sejlsportens udvikling. Væsentlige beslutninger bliver truffet med betydning for din klub. Du kan påvirke Dansk Sejlunions arbejde ved at stille med en kandidat.

  Der skal i henhold til vedtægterne på lige år vælges formand og op til tre bestyrelsesmedlemmer for en periode på to år samt en suppleant for en periode på et år. Formand Line Markert er på valg og er villig til at modtage genvalg. Bestyrelsesmedlemmerne Ditte Juul Kristensen, Jakob Frost og Jens Kofoed er på valg og er villige til genvalg. Peter Toft er på valg som suppleant og er villig til genvalg. Der kan opstilles yderligere kandidater fra klubberne.

  Det er sejlklubben, som indstiller kandidater til bestyrelsen – både kandidater til formandsposten, bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

  Benyt skemaet til kandidatindstilling her, og send indstillingen afsted til ds@sejlsport.dk senest den 20. januar 2024.

  Alle kandidater bliver offentliggjort her på siden, efterhånden som vi modtager dem.

  Valgoplæg til bestyrelsen

  Jens Kofoed - Virksund Sejlklub

  Virksund Sejlklub har indstillet Jens Kofoed til bestyrelsen.

  Hent valgoplægget her.

  Jakob Frost - Faaborg Sejlklub

  Faaborg Sejlklub har indstillet Jakob Frost til bestyrelsen.

  Hent valgoplægget her.

  Ditte Juul - Skolerne i Oure og Thurø Sejlklub

  Thurø Sejlklub har indstillet Ditte Juul Kristensen til bestyrelsen.

  Hent valgoplægget her.

  Hent Thurø Sejlklubs indstilling af Ditte Juul Kristensen her.

  Nicolai Juel Vædele - Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

  Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub har indstillet Nicolai Juel Vædele til bestyrelsen.

  Hent valgoplægget her.

  Line Markert - Hellerup Sejlklub

  Hellerup Sejlklub har indstillet Line Markert til formand for bestyrelsen.

  Hent valgoplægget her.

  Peter Toft - Sejlklubben Køge Bugt

  Sejlklubben Køge Bugt har indstillet Peter Toft som suppleant til bestyrelsen.

  Hent valgoplægget her.

  Rul til toppen

  Læs mere