Dansk Sejlunions formænd

Dansk Sejlunion tidligere formand, Hans Natorp, var Sejlunionens 16. formand. Før ham har der været 15 formænd.

Senest ajourført d.13. marts 2020

16 formænd i løbet af 100 år

Dansk Sejlunion tidligere formand, Hans Natorp, var Sejlunionens 16. formand. Før ham har der været 15 formænd – eller helt korrekt: 14 formænd, for én af dem vendte tilbage på posten efter nogle års pause.

De første fire havde officielle titler som hofjægermester, kontraadmiral, vice-admiral og kommandør, alle sammen fra samfundet top, tre af dem fra flåden. Og det var betegnende for den tid. En lederpost i en landsdækkende organisation krævede et særligt overblik. Efter de første 19 år var det folk fra borgerstanden, der stod i spidsen.

Stadigvæk stærke folk, der var på ledende poster: apoteker, direktør, grosserer, fabrikant og ingeniør. Apoteker Niels Benzon var formand 1932-1948, 16 år. 17 år senere dukker han igen op på formandsposten og tager endnu tre år som leder af Dansk Sejlunion 1965-1968.

I 1979 sker der et skifte igen. Der er slet ikke titler på formændene. Tidens ånd har atter ændret sig, nu tæller jobtitlerne ikke så meget – men indsatsen på formandsposten, ja, den tæller. Og således illustreres udviklingen i sejlsporten: Fra rigmand til hver mands eje.

 • 1913 - hofjægermester O. Baron Reedtz-Thott
 • 1920 - kontraadmiral F. Cold
 • 1924 - viceadmiral J. Jøhnke
 • 1928 - kommandør V. Harttung
 • 1932 - apoteker Niels Benzon
 • 1948 - direktør Svend Bøgelund-Jensen
 • 1958 - grosserer Tage Peetz
 • 1965 - apoteker Niels Benzon
 • 1968 - fabrikant Lauritz Andersen
 • 1972 - ingeniør Maagens Maag
 • 1979 - Ole A. Jacobsen
 • 1985 - John Christensen
 • 1991 - H.C. Hansen
 • 1997 - Peer Bent Nielsen
 • 2008 - Carl Gerstrøm
 • 2010 - Hans Natorp

Dansk Sejlunions nestor

Apoteker Niels Benzon skiller sig ud fra rækken af formænd. Han var flittig, visionær og en dygtig forhandler. Han var formand i 16 år fra 1932-1948.

Da der opstår problemer i sejlunionen i starten af 1960’erne, hvor der er et ”oprør” mod Kongelig Dansk Yacht Klub og de ”gamle” i DS hovedbestyrelse, så vender Niels Benzon tilbage stille og fredeligt.

Emnet var Dansk Sejlunion som selvstændig union. Niels Benzon giver tilsagn om, at han gerne vil stille op som kandidat til formandsposten – og da man i KDY erfarer, at han vil vende tilbage, så kommer KDY selv med forslaget om at ”overdrage den nationale myndighed til Sejlunionen” - det var netop et af stridspunkterne. Niels Benzon var medlem af KDY.

Og således faldt tingene på plads, da Niels Benzon nærmede sig formandsposten. Han var formand i tre år, fra 1965 til 1968. Han modtog i 1972 Dansk Sejlunions højeste udmærkelse, Ærestegnet. I øvrigt som den første. Niels Benzon dør i 1975.

Kilde: Dansk Sejlunions 100 års jubilæumsbog 1913-2013.

Rul til toppen