Dansk Sejlunions internationale medlemsskaber

Dansk Sejlunion repræsenterer danske sejlere og klubber i flere forskellige internationale organisationer. Læs om vores internationale medlemsskaber her.

Senest ajourført d.25. april 2022

European Boating Association

Sejlernes stemme i Europa

Dansk Sejlunion er medlem af den europæiske samarbejdsorganisation for sejlorganisationer European Boating Association, EBA.

EBA blev grundlagt i 1982 og har til formål at sikre, at bådejere og sejlere er informeret om EU’s regler, og at sejlernes perspektiv formidles til EU's beslutningsorganer. EBA arbejder på en række forskellige områder for sejlsport og sejlads i Europa og påvirker, når det er nødvendigt, nationale såvel som europæiske forhold for sejlere.

EBAs medlemsorganisationer arbejder sammen om spørgsmål relateret til miljø, teknologi og regler, der påvirker bådejere og sejlere samt påvirker konkrete projekter, som f.eks. indførelsen af det internationale Knowledge Certificate, ICC.

EBA varetager interesserne for fritidssejlere i alle Europas have, søer og kanaler ved at samarbejde med UNECE, FN’s Økonomiske Kommission for Europa og EU’s havmiljøkommissioner.

Læse mere om EBA her

Nordiska Båtrådet

Nordiska Båtrådet, NBR, har som opgave at holde fritidssejlernes organisationer og myndigheder informerede i anliggender, som handler om sejlerlivet og sejlersamfundet.

Rådet skal også koordinere internationale spørgsmål samt søge at koordinere regler og bestemmelser, som er gældende inden for sejlerverdenen. Ved behov skal Nordiska Båtrådet varetage medlemsorganisationernes fælles interesser.

NBR er ikke medlem af andre organisationer, men kan efter fælles beslutning søge observatørstatus i relevante organisationer, hvis aktiviteter er relaterede til eller berører sejlerverdenen.

Medlemskab af NBR kan opnås af én (1) landsorganisation, der virker i et af de nordiske lande med det formål at virke inden for sejlerlivets søsikkerheds-, miljø- og tryghedsspørgsmål. Organisationen skal have en god geografisk spredning og være demokratisk opbygget.

NBR har observatørstatus i Helcom
Siden 2021 har NBR haft observatørstatus i Helcom, hvor NBR bidrager med viden om fritidssejlerområdet og repræsenterer sejlernes interesse i Østersøområdet.

NBR’s medlemmer er:

Rul til toppen