Dansk Sejlunion søger klubkonsulent - Jylland

Elsker du sejlads og brænder for foreningskulturen? Så kan du være vores nye klubkonsulent. Vi søger en ny medarbejder på fuldtid.

Lystbådehavn
Senest ajourført d.21. november 2021

Vi har desværre sagt farvel til en kollega og søger derfor en ny medarbejder på fuldtid.

Som klubkonsulent får du et meget alsidigt job. Du skal både arbejde med eksisterende og nye breddeprojekter om sejlads og sejlsport, og du skal rådgive og hjælpe med udvikling af vores medlemsklubber og deres frivillige. Vi tilbyder et meget alsidigt job med stor selvstændighed og en bred kontaktflade i og omkring sejlsporten.

Det omfatter blandt andet:

Rådgivning af sejlklubber – især i Jylland

 • Hjælp til klubbestyrelsernes strategier og handlinger
 • Rådgive om opstart og implementering af nye aktiviteter i klubber
 • Bistå klubledelsen ved konflikthåndtering og håndtering af problem- og myndighedssager
 • Rådgive om finansiering af aktiviteter og udstyr

Uddannelse, projekter og aktiviteter

 • Kunne tage initiativ til nye, eksternt finansierede udviklingsprojekter for sejlsporten i bred forstand samt både lede, igangsætte og gennemføre disse
 • Skabe samarbejde mellem sejlklubber
 • Tage ansvar eller medansvar for udvikling og gennemførelse af uddannelser for sejlere og ledere
 • Tage ansvar for udvikling og formidling af en række klubkoncepter
 • Tage ansvar for netværksaktiviteter, regionale møder og Klubkonferencen
 • Udvikle og udbrede information til klubber om uddannelse generelt via hjemmesiden

Klasser

 • Ansvarlig for samarbejde med en række klasseorganisationer
 • Involvere klasserne i netværk for at styrke relationen mellem klasser, klubber og Dansk Sejlunion

Kompetencer

Da jobbet er meget alsidigt og selvstændigt, kan en lang række kompetencer komme i spil, fx at:

 • Have pædagogisk indsigt, kunne inspirere til eventyr og have erfaring som instruktør/træner/frivillig hjælper eller klubleder
 • Have erfaring med organisationsudvikling
 • Beherske korrekt dansk i skrift og tale og kunne kommunikere klart
 • Have lyst til og erfaring med undervisning samt mundtlig og skriftlig formidling
 • Have bred, personlig erfaring som sejler
 • Have godt kendskab til klubliv
 • Være nysgerrig og åben over for ny viden, parat til at afprøve ideer og have lyst til at dele viden med andre
 • Have stærke samarbejdskompetencer og kunne kommunikere med mange forskellige aldersklasser, forældre og klubledere
 • Have ledelsesmæssig erfaring – fx fra klub eller projekter og beherske systematik og orden i forhold til administration af projekter og opgaver
 • Kunne arbejde selvstændigt under stort personligt ansvar i det daglige, men også have interesse og vilje til at indgå i en ledelsesmæssig og kollegial sparring
 • Have hænderne skruet rigtigt på og ikke være bleg for at deltage i fysiske aktiviteter og sejlads
 • Have en troværdig og tillidsskabende personlighed

Uddannelse

 • Du har formentlig gennemført en mellemlang eller lang videregående uddannelse – fx inden for idræt, organisationsudvikling, sports- og event management, kommunikation, pædagog, lærer eller andet

Praktik, løn, arbejdstid og arbejdssted

 • Vi aflønner efter dine kompetencer i forhold til jobbets indhold
 • Tiltrædelse hurtigst muligt og fx 1. februar 2022
 • Du får arbejdsplads i Aarhus Internationale Sejlsportscenter, men skal også kunne arbejde hjemmefra og på farten, i sejlklubber eller til møder og aktiviteter i hele Danmark
 • Du refererer til direktøren og kommer til at indgå i et team af konsulenter
 • Der er tale om en fuldtidsstilling med flextid. En del af arbejdstiden vil ligge uden for normal arbejdstid, om aftenen eller i weekender, når det passer sejlere og klubledere bedst
 • Jobbet indebærer kørsel i egen bil

 

Sådan søger du

Har du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Sejlunions direktør, Christian Lerche:

Mail: christian@sejlsport.dk
Telefon: 88207001

Send gerne din ansøgning og CV til christian@sejlsport.dk senest den 10. december 2021.

Om Dansk Sejlunion

Dansk Sejlunion er interesseorganisation for ca. 260 sejl-, windsurfing- og bådeklubber med i alt cirka 55.000 medlemmer.

Vi arbejder for de bedst mulige vilkår for sejlere og bådejere, som er organiseret i sejlklubberne, og varetager blandt andet klubudvikling og sejladsaktiviteter, uddannelse af fritidssejlere samt udvikling af talent- og elitesejlere inden for olympiske bådklasser.

DS har ca. 20 medarbejdere, der arbejder over hele landet. DS har sekretariat i Brøndby og er til stede i Aarhus Internationale Sejlsportscenter.

Rul til toppen