At drive en sejlklub kræver en mangesidet tilgang og strategi for at sikre en tidssvarende og relevant forening.

Klubben skal rumme mange interesser, og profilen kan spænde fra motorbådssejleren, der bruger båden til ferie, til klubben, der skal udvikle en OL-sejler og huse et elitecenter.

Sejlklubben skal være et sted, hvor alle typer sejlere føler sig velkomne, og hvor forskellige interesser og færdigheder kan støttes og udvikles.

Flere ældre og færre yngre

Hertil er sejlklubben en klub og forening, hvor aldersfordelingen er markant mere jævn/nærmest omvendt proportional sammenlignet med andre sportsgrene som svømning, tennis, fodbold og ridning.

Det betyder flere ældre medlemmer og færre yngre, og det kræver, at klubben har de rette kompetencer og aktiviteter til at hjælpe alle sejlere med at udvikle deres færdigheder og interesse.

Dette kan omfatte alt fra at tilbyde træning og uddannelse til at arrangere aktiviteter, foredrag og sociale begivenheder

Samtidig oplever klubberne en stigende udfordring ved at tiltrække frivillige.

Frivilligheden er gået fra at vælge en sag og organisation for livet til at være mere situationsbestemt. Det handler i højere grad om, hvor den enkelte er i eget livsforløb, og hvad der er vigtigt for dem selv.

Et attraktivt miljø

For at klubben kan tiltrække og fastholde frivillige, skal den have et attraktivt miljø og arbejdsopgaverne skal være relevante og ikke være for tidskrævende.

OMBORD er den digitale paraply der skal hjælpe med dette. Det er i sin enkelhed et nyt medlems- og administrationssystem, en brugerorienteret mobilapplikation og en hjemmesidekonfigurator, der gør det nemt at holde klubbens digitale tilstedeværelse opdateret og relevant.

Vil du med OMBORD?

Hvis du vil vide mere om OMBORD eller booke et møde for at høre mere, så kontakt Chris Nørgaard, der er projektleder hos Dansk Sejlunion.

Rul til toppen

Se flere digitale klubløsningner