Hvem er Dansk Sejlunion

Dansk Sejlunions sekretariat har til huse i Idrættens Hus i Brøndby sammen med over 50 andre specialforbund i Danmarks Idrætsforbund. Du kan her blive klogere på, hvordan fordelingen af arbejdet er mellem bestyrelsen og sekretariatet.

Senest ajourført d.31. oktober 2019

Dansk Sejlunions sekretariatet holder til i Idrættens Hus i Brøndby, hvor også Danmarks Idrætsforbund (DIF), Team Danmark og næsten 50 andre specialforbund under DIF har til huse.

Kontakt en medarbejder i Dansk Sejlunion.

Sekretariatets opgaver

Det er sekretariatets opgave at strukturere og organisere services for de danske sejlere, medlemsklubber og klasseorganisationer.

Samtidig er sekretariatet ansvarlig for den centrale organisation med bestyrelse, udvalg og projektgrupper, ligesom det er sekretariatet, der står for alle eksterne kontakter til for eksempel Danmarks Idrætsforbund/ Danmarks Olympiske komité, Team Danmark, sponsorer, medier, offentlige myndigheder og instanser, bådbranchen, etc.

Services til sejlerne

For den enkelte sejler kan Dansk Sejlunions sekretariat hjælpe med målebreve, klassebeviser, målinger, kanalbeviser, internationalt certifikat, salg via "sejlershoppen.dk", kurser, generel rådgivning og besvarelse af konkrete spørgsmål og meget mere.

Dansk Sejlunion har 22-24 faste medarbejdere, som varetager de løbende opgaver, rådgivning og service. Størstedelen af medarbejderne arbejder fra sekretariatet i Brøndby, mens for eksempel flere trænere og de regionale udviklingskonsulenter arbejder med udgangspunkt rundt omkring i landet.

Dansk Sejlunion har haft et selvstændigt sekretariat siden 1965, hvor man overtog funktionen som den nationale myndighed, der hidtil var blevet varetaget af Kongelig Dansk Yachtklub.

Politik 

Dansk Sejlunions organisatoriske arbejde deles mellem den politisk valgte bestyrelse og den daglige driftsorganisation.

Denne opdeling blev etableret ved en generalforsamlings-beslutning i 2005, hvor man vedtog at skabe en mere dynamisk og handlekraftig organisation.

Her har driftsorganisationen (medarbejderne på sekretariatet) - eventuelt i samarbejde med frivillige i projektgrupper - ansvaret for gennemførelsen af de konkrete opgaver og aktiviteter, som bestyrelsen udstikker i forhold til de vedtagne strategiplaner.

I følge Dansk Sejlunions vedtægter skal der være to faste udvalg, nemlig Ordensudvalget og Appel- og Regeludvalget.

Derudover er en lang række danskere engageret i internationalt arbejde på mange forskellige niveauer.

Rul til toppen