Dansk Sejlunion

Vision og værdier

Her kan du læse om Dansk Sejlunions VISION, MISSION og VÆRIDER. Afsættet for Dansk Sejlunions aktiviteter er forankret i vores vision, mission og værdier.

Senest ajourført d. 31. oktober 2019

VISION

Sejlads - oplevelse, samvær og sejlsport - hele livet

MISSSION

Dansk Sejlunion er det nationale samlingspunkt for sejlsport: Kapsejlads for sejl og fritidssejlads i alle former

Dansk Sejlunion arbejder for, at Danmark er et attraktivt sted at dyrke sejlsport og én af verdens bedste sejlsportsnationer

Dansk Sejlunions VÆRDIER

 • Godt sømandsskab
 • Fællesskab og frihed
 • Konkurrence og fairplay
 • Respektfuld brug af natur
 • Åbenhed, involvering og samarbejd

Dansk Sejlunions MÅLGRUPPER

Sejlklubberne er Dansk Sejlunions medlemmer. Vi tilbyder:

 • Udvikling
 • Uddannelse
 • Interessevaretagelse
 • Problemløsning
 • Fælles platforme

Sejlerne er, hvad Dansk Sejklunion er sat i verden for. De er vores medlemmers medlemmer. Vi tilbyder - direkte eller gennem sejlklubberne:

 • Realisering af sportslige drømme og potentiale
 • Udvikling af den enkeltes færdigheder på vandet
 • Fællesskab
 • Adgang til viden
 • Uddannelse
 • Træning for udvalgte hold og sejlere
 • Tilbud, fx den bedste forsikring


Interessenterne 
For Dansk Sejlunions væsentlige myndigheder, overordnede foreninger (World Sailing og DIF) og samarbejdspartnere vil vi stå for:

 • Troværdighed
 • Relevans
 • Faglighed
 • Samarbejde


Kommercielle partnere
Vi har fokus på at tilføre Dansk Sejlunions partnere høj værdi gennem:

 • Stærke brands
 • Markedsmuligheder
 • Samarbejde
Rul til toppen