Dansk Sejlunion har vedtaget nogle regler, som supplerer kapsejladsreglerne, og som er gældende ved enhver kapsejlads i Danmark. Disse "regulativer" fremgår af unionens vedtægter og henvender sig især til arrangører af kapsejladser. De enkelte regulativer fremgår herunder.

Dokument med regulativet - bl.a. om pligten til at lade kapsejladsbåde kontrolmåle (pdf-fil)