I denne artikel

  Om denne liste

  Denne liste af regler er oprindeligt publiceret i hæftet Kapsejladsreglerne 2017 - 2020. Du kan hente hele hæftet (pdf) med alle kapsejladsreglerne her.

  Fuldføre

  En båd fuldfører, når nogen del af dens skrog eller dens besætning eller udstyr i normal position krydser mållinjen fra banesiden. Den har imidlertid ikke fuldført, hvis den efter at have krydset mållinjen

  (a) tager en straf i henhold til regel 44.2,
  (b) retter en fejl i henhold til regel 28.2 begået ved mållinjen eller
  (c) fortsætter med at omsejle banen.

  Halse, styrbord eller bagbord

  En båd er på den halse, styrbord eller bagbord, som svarer til dens luv side.

  Hindring

  En genstand, som en båd ikke kunne passere uden at foretage en væsentlig kursændring, hvis den styrede direkte mod genstanden og var en af sine skroglængder fra den. En genstand, der kun kan passeres sikkert på den ene side, og et område udpeget som sådant i sejladsbestemmelserne, er også hindringer. Imidlertid er en kapsejlende båd ikke en hindring for andre både, medmindre de skal holde klar af den eller, hvis regel 23 gælder, undgå den. Et fartøj, som er let, herunder en kapsejlende båd, er aldrig en fortsat hindring.

  Holde klar

  En båd holder klar af en båd med retten til vejen,
  (a) hvis båden med retten til vejen kan sejle sin kurs uden at behøve at foretage nogen handling for at undvige, og
  (b) når bådene overlapper, hvis båden med retten til vejen også kan ændre kurs i begge retninger, uden at der omgå-ende bliver berøring.

  Holde op

  En båd holder et mærke op, når den er i en position, hvorfra den kan passere til luv af det og passere det på den forlangte side uden at skifte halse.

  Interessekonflikt

  En person har en interessekonflikt, hvis han

  (a) kan vinde eller tabe som følge af en afgørelse, til hvilken han bidrager,
  (b) med rimelighed kan antages at have en personlig eller finansiel interesse, som kan påvirke hans evne til at være upartisk, eller
  (c) har en nær personlig interesse i en afgørelse.