Kapsejlads

Oprettelse af stævner i forbindelse med kapsejlads

Noget tekst om oprettelse af kapsejladsaktiviteter

Af: Mikael Jeremiassen - senest ajourført d. 13. december 2019

Indhold

  Ekspandér

  Manage2sail udvikles og opdateres løbende, hvorfor der kan være forskelle i de skærmbilleder og den funktionalitet som er beskrevet i denne vejledning, og det der opleves når man er logget på.


  EVENT

  Illustration ??

   


  EVENT DETAILS

  <Illustration>

  Under “Event” er der 5 sektioner:

  • Event Details: Opsætning af basis informationer
  • Competion: Opsætning af aktiviteter
  • Fees: Opsætning af gebyrer
  • Merchandise Items:Salg af Grill pakker, tøj, Logi og andre ting
  • API: Anvendes ikke i DK

   

  - Basic Info

  Denne fane omhandler opsætning af stævnets stamdata, herunder de informationer der vises når stævnet præsenteres på www.manage2sail.dk.
  noget mere om ??????alle felter gennemgås - det er ikke alle felter der er nødevendig for at oprette en aktivtiet

  Basic Info

  • Name: Udfyldes med stævnets navn. Det vil være det navn der fremgår på www.manage2sail.dk.
  • Alias for Info: Udfyldes dette felt med stævnets navn, vil link til infoside indeholde stævne navnet:
  • Event logo: Læs mere om logoer under afsnittet “Documents and Logos”.
  • Event days: Indtast datoer for den periode hvor stævnet afholdes.
   Vigtigt at format overholdes - kan indtastes på følgende måder: dd/mm/åååå eller dd-mm-åååå eller dd.mm.åååå.
  • Registration Days: Indtast datoer for den periode hvor tilmelding kan foretages.
   Vigtigt at format overholdes - kan indtastes på følgende måder: dd/mm/åååå eller dd-mm-åååå eller dd.mm.åååå.
  • Timezone: ????????
  • Is visible in info: Når dette felt er markeret, er stævnet tilgængelig på www.manage2sail.dk (dvs. det kan fremsøges og vil blive vist i lister) såfremt der også er oprettet en eller flere aktiviteter under “Competition”.
   Det er således muligt at starte oprettelse af et stævne og vente med at vise stævnet på www.manage2sail.dk indtil alle detaljer er lagt ind.
   Bemærk at der kan gå op til en time før at et nyoprettet stævne vises på www.manage2sail.dk.
  • Entry import enabled: Behandles ikke i denne vejledning.
   Anvendes til at importere deltagere fx. fra andet system.
  • Xrr import enabled: Behandles ikke i denne vejledning.
   Anvendes til at importere deltagere fx. fra andet system.
  • Hide tracking provider logo on Info: ????????
  • Is Club event: Når dette felt er markeret, er stævnet ikke umiddelbart tilgængelig på www.manage2sail.dk - dvs. det ikke kan fremsøges og vil blive vist i lister.
   Stævnet vil blive vist under stævner på klubbens side i Manage2sail.
   Stævnet kan dog tilgås via links som findes under “Tools” - kræver at bruger har følgende rettigheder: Club Admin eller Check-in. - disse kan findes under Tools (obs, kræver rettigheder).
  • Send email when registrator's note changes:
   • ??
    Er der er indsat en email i feltet, så vil der hver gang der er en ændring i "note"-feltet (af en deltager) blive sendt en mail. TJEKKES???? Dette gælder for alle klasser. Hvis man vil opdele det pr. klasse/konkurrence, så udfyld det under competitions.

  • Send registration confirmation Email:
   • ??
    Er der indsat en email i feltet, så sendes der en mail hver gang der er en deltager som tilmelder sig.
    TJEKKES for indhold????? 

  Place

  Indtast adresse hvor stævnet afholdes. Bemærk at hvis adresse har været indtastet tidligere kan den let hentes via “Select address”

  • Name of Place: Arrangør/sted
  • Street / House Nr.: adresse
  • Postal Code / City: ?????
  • Country: ?????
  • Region:  Anvendes ikke.
  • GPS: Indtast GPS koordinater således at der på stævnets præsentation på www.manage2sail.dk vises et kort med placering af hvor stævnet afholdes.
   GPS koordinater - find dem fx på maps.google.dk - de skal skrives som:
   Longitude (længde) 12.417737 - Latitude (bredde) 55.647301
   Se eksempel på http://sailing.st-software.com/SailingInfo/e/Testevent

  Co-Organising Clubs

  • Flere arrangører, så kan de indsættes her. Kræver at de er på manage2sail.
   Vises på ????
   Skal tjekkes??????

  Organizing Committee Contact

  Bemærk at hvis adresse har været indtastet tidligere kan den let hentes via “Select contact”

  • Email: kontaktmail for stævnet, vises på ???
  • Web: evt. stævnets hjemmeside, vises på ???
  • Phone: kontakt telefon for stævnet, vises på ???
  • Fax: Anvendes ikke
  • Facebook: Anvendes ikke
  • GooglePlus: Anvendes ikke

  - Documents & Logos

  <Illustration>

  Denne fane omhandler opsætning af dokumenter og logoer.
  Opsætning / håndtering + lidt andet??

  Documents

  Her uploades generelle dokumenter, fx indbydelse, sejladsbestemmelser, information vedr. camping mm.
  Mere specifikke dokumenter (fx klasse specifik) uploades via ORM Noticeboard (se anden vejledning).

  Hvilke typer filtyper?

  Navngivning af dokumenter

  Versionering

  Ryd op - og sorter

  • File name: Filens navn
  • Public name: Det navn filen vil blive vist som på www
  • Vælg fil: ??? til at finde filen

  Klik på "Vælg fil" og find den fil der skal uploades.

  Sponsors

  • mulighed for at uploade logoer, hhv. Sponsor, Partner, Further Partner. Logoerne placeres forskellige steder på stævne-siden - se eksempel der giver et overblik over hvor de enkelte “Sponsor Groups” placeres. Såfremt at der ikke er logoer placeret i Sponsor Group Partner eller Further Partner, vil disse linjer ikke optræde.

  • File name: Filens navn
  • Public name: Det navn filen vil blive vist som på www
  • Vælg fil: ??? til at finde filen

  Klik på "Vælg fil" og find den fil der skal uploades.

  Rediger evt. filens navn i Public name. Lidt info om navngivning af filer
  Hvad med versionering?

  Dokument typer: word, pdf

  • Event logo for ORM => mulighed for alternativ Event logo til brug i ORM.
   Vises på resultatlister (print) der downloades fra opslagtavlen og indsættes der fra ORM (se fx https://www.manage2sail.com/en-US/Home/DownloadReport/event/7e954fdd-2e8b-44ab-bc16-8fbf59d0bec0/report/bf5e0914-752a-4356-b416-1baff88bd514 hvor klublogo er til venstre og stævnelogo til højre)
  • Club logo for event => mulighed for at anvende alternativ klublogo end det der er uploadet under klub profilen.

  • File name: Filens navn
  • Public name: Det navn filen vil blive vist som på www
  • Vælg fil: ??? til at finde filen

  Klik på "Vælg fil" og find den fil der skal uploades.

  Legal texts

  Kopiering fra clubprofile????

  • Privacy info for Sailors
  • Limitation of Liability => tekst skrevet i dette felt vises i forbindelse med at deltagere tilmelder sig stævnet. Deltageren skal acceptere “teksten” før denne kan gå videre med  tilmeldingen. Bemærk at tekst kan kopieres/hentes fra klubprofilen.
  • Disclaimer => tekst skrevet i dette felt vil fremgå af “Disclaimer rapport”, som kan downloades i check-in eller som deltager selv kan downloade i egen profil, såfremt dette er sat op under “Boat Team related”.
   Forslag til tekst på dansk og engelsk:
   JEG TROR DER SKAL HENVISES TIL ???? ISTEDET

  Sponsors for reporting

  => mulighed for at uploade logoer som vil blive anvendt på de pdf reporter der kan aktiveres i ORM (resultatlister, deltagerlister mm.)
  Bemærk at der her er defineret en maks. størrelser på de logoer der kan anvendes.


  - Payments

  <Illustration>

  Denne fane omhandler opsætning af betaling - muligheder og information.

  Det er vigtigt, inden man går i gang, at man har gjort sig klart hvilke (og hvor mange) betalingsmetoder der skal anvendes i forbindelse med det enkelte stævne. I den forbindelse bør det overvejes om man fx. vil håndtere kontanter ved registrering og om man let har adgang til at tjekke bankindbetalinger. Ligeledes skal man huske at efter stævnet skal der afstemmes og jo flere betalingsmuligheder der er anvendt, jo mere besværlig bliver denne afstemning.

  • Accepted Currency: Vælg DKK. Hvis andet, så skal man have en indløsningsaftale med de relevante valutaer samt en valutakonto.
  • Default VAT: Anvendes kun hvis der er moms på merchandise????
  • Invoice due days: Behandles ikke i denne vejledning?????
  • Event number: Er et system genereret nummer.
  • Order prefix: Indtast tekst eller tal. “Order prefix” vil sammen med “Event number” vil danne en del af et referencenummer på den enkelte tilmelding.
  • Bookkeeping code: Et referencenummer, der er dannet ud fra “Event number” og “Order prefix”
  • Payment accepted by: Vælg de relevante betalingsmetoder. Vær dog opmærksom på følgende:
   • Cash - kontant betaling i forbindelse med registrering ved stævnet.
   • Bank-wire - er almindelig bankoverførsel. Hvis dette anvendes, så husk at indtaste et kontonummer mm. under “Bank-wire information”.
   • NETS - er online betaling og kan kun anvendes såfremt man har en indløsningsaftale med NETS. Opsætning af NETS sker under klubprofil - kræver at bruger har følgende rettigheder: Club Admin.
  • Specific PayPal Email: Klubprofil?? ellers indsæt ????

  Invoice texts

  • Invoice Address: Udfyld med arrangør navn, adresse og lignende.
   Dette er den afsenderadresse der vil optræde på de fakturaer som deltagerne får i forbindelse med tilmelding. 
  • Bank-wire information: Hvis Bank-wire er valgt, så skal der udfyldes relevante bank informationer i dette felt, fx. konto nr. og hvis udlændinge forventes at deltage så også EBAN og SWIFT. Ligeledes er det nyttigt kort at beskrive information om betalings reference. Disse informationer vil fremgå ved tilmelding samt på den faktura der genereres.
  • Additional text: Her kan tilføjes yderligere tekst/information som vil fremgå af faktura.

  - Boat Team related

  <Illustration>

  Denne fane omhandler opsætning af registrering i forbindelse med check-in, fx. hvor meget skal tjekkes før registrering af deltager er godkendt.

  Det er vigtigt, inden man går i gang, at man har gjort sig klart hvilken type af registrering man vil foretage i forbindelse med stævnet.

  Alle felter markeret kræver en avanceret registreringsmodel, hvor meget skal tjekkes og registreres.

  Ingen felter markeret vil være en meget simpel registreringsmodel som stort set ikke kræver nogen registreringer.

  Event Approvals

  Used Approval: I forbindelse med check-in kan der være forskellige parametre man som arrangør ønsker skal være tjekket (afkrydset/registreret) før deltageren er godkendt (Approved). Når alle de valgte parametre er afkrydset er den enkelte deltager godkendt (Approved).

  Needed for ORM: I forbindelse med synkronisering til ORM kan der være specifikke parametre som ønskes tjekket/registreret før deltageren kan overføres til ORM. Er dette tilfældet, så skal ??? markeres

  • Følgende felter kan anvendes: 
   • Checked: Anvendes fx. hvis man har tjek af stamdata mm.
   • Paid: Anvendes hvis man vil se dokumentation for betaling (bankoverførsel) eller hvis man anvender kontantbetaling.
    Hvis der anvendes online betaling vil denne være markeret.
   • Insured: Anvendes hvis man forlanger at se forsikringspapirer.
   • Disclaimer: Anvendes hvis deltager skal underskrive “Disclaimer”.
   • Inspected: anvendes fx. hvis der har været måling.
   • License: Målebreve eller klassebeviser.
   • Custom felter: Felter man selv kan definere og navngive. Kan fx. være tjek af medlemskab af klub eller klasse.

  Måske et eksempel - i neden/ovenstående er følgende markeret, det betyder at.........

  National ID for this event

  Anvendes ikke i DK


  - Check-in Settings

  <Illustration>

  indledning??

  Sailor info documents

  Dokumenter deltager kan downloade (via deres profil) før checkin

  Enable info documents - giver mulighed for at dokumenter kan hentes
  giver mulighed for at deltagere kan downloade “Checkin report”, “Disclaimer” og/eller “Route card” fra deres profil.

  • Checkin report (QR kode)
  • Disclaimer - tjek hvad denne indeholder, er den baseret på den tekst der er under documents & logoes???
  • Route card - kan fx være en beskrivelse af hvad deltager skal gøre når de ankommer til stævnet/checkin.

  Document texts

  Route card info text => udfyldes såfremt der i forbindelse med stævnet anvendes “Route card”.
  Evt. et eksempel i en faktaboks

  On-Site Self Check-In

  Enable On-Site Self Check-In

  • Send Self Check-In Card upon Registration

  The previous form relied on sailors (more precisely the person who registered the sailor) to log in and push a button in order to be checked-in.
  That possibility is still active and it is called Online Self Check-In.

  However that had some issues for the organizer, such as that there is no guarantee that the checkin is made on site and that sailors arriving to the site are not always the same person as who created the registration / who has an account in manage2sail (the sailor could be registered by a parent or a trainer).

  Since the description of this feature is quite long for this e-mail, please take a look on this document, that describes the On Site Gates: https://docs.google.com/document/d/1pICJOmkfM5RLwnLBl8e1iv2CQp_wFYFqm2PaCrheF1A

  TEST

  Online Self Check-In

  Enable Online Self Check-In

  Local Language
  OBS Reload Texts

  • Self Check-In On Email content - ENG
   Eks: Dear sailor, self-checking has just opened. Please log in to your Manage2Sail portal https://sailing.st-software.com/portal/en-US/login/event-459149b5-09a0-4515-9ef0-d37f50874e20/sailorregistrations/registration-list and check in to the regatta with the button "Self-Checkin".
   BEMÆRK - link, det kan findes under tools - info links - Registration link for event
   Evt. eksempel i faktaboks
  • Self Check-In Off Email content - ENG
   Dear sailor, self-checking has just been closed. Please contact the race office, if you still need to check in.
   Evt. eksempel i faktaboks
  • Self Check-In Legal text - ENG
   I confirm herewith I’ve arrived onsite and I’ll follow the instructions of the "Route Card", which can be viewed and downloaded from the online entry portal.
   Evt. eksempel i faktaboks
  • Self Check-In On Email content - Local
   Mail tekst der sendes når "Self checkin" er muligt
  • Self Check-In Off Email content - Local
   Mail tekst der sendes når "Self checkin" ikke længere er muligt. Bør indeholde information om hvordan man efterfølgende kontakter arrangøren.
  • Self Check-In Legal text - Local
   Tekst som deltager skal godkende ved "Self checkin"

  TEST

  Here is how it works:

  1) Allow self checkin feature for the event on event detail -> Checkin settings tab

  2) Check and modify (is needed) self checkin texts: Text of email that is sent when the self checkin is started, text of the agreement that sailor has to agree with, text of the emai that is sent, when the checkin has stopped

  3) Select local language if desired and do the translated versions of the texts

  4) When the time is right, start the self checkin on the "Checkin" module of club Portal

  5) When the time is right, stop the self checkin on the "Checkin" module of club Portal  COMPETITIONS

  <Illustration>

  Info vedr. sortering
  i have modified this in a way that if the order number is filled in for the class it will be always before the classes without any order number filled in

   

  I dette afsnit gennemgås sektionen Competitions (konkurrencer) - mhp. at beskrive de muligheder der er for opsætning af konkurrencer i forbindelse med et stævne.

  Competition (konkurrence) skal forstås som en konkurrence eller en aktivitet. Til et stævne kan der være flere konkurrencer (fx. flere klasser) eller aktiviteter som man kan tilmeldes.

  Ikke alle afsnit eller felter er nødvendige at udfylde - dem der skal udfyldes er markeret med stjerne (*) - det er ikke muligt at gemme uden at disse felter er udfyldt.

  Bemærk teksten på nedenstående skærmbillede:

  The event is being configured and is not visible in Info. Change its status to make it visible.

  Er der flere klasser/aktiviteter (se eksempel ovenfor) kan knappen “Change Status” med fordel anvendes når status skal ændres, fx fra “New” til “Registration opened”.

  Dvs. at så længe at der ikke er oprettet nogle “Competitions”, så vises eventen ikke på www.manage2sail.dk 

  • Klik på knappen “New Competition” for at oprette en konkurrence.
  • Udfyld relevante felter - dem der skal udfyldes er markeret med stjerne (*).

   

  • Scoring options => vælg relevant Scoring option, fx One design, hvis der er tale om klasse sejlads.
  • Additional Scoring => anvendes hvis man ønsker yderligere scoringsmuligheder - dette anvendes sjældent i DK.
   ??? ÅBNER mulighed for at udfylde data for flere respitsystemer
  • Class => vælg relevant klasse. Såfremt klassen ikke findes i tabellen, så find en der ligner (dvs. hvis du søger en en-mands jolle og den ikke er i tabellen, så find en anden en-mands jolle, tilsvarende ved 2-mands joller osv...). 
  • Name => udfyld med klassenavn. Det er dette navn der bliver anvendt som klassenavn i forbindelse med stævnet.
  • Alias for Info =>  udfyldes dette vil link til deltagere og resultat side indeholde indtastede navn (fx klasse):
  • Status => vælg relevant status.
   • New - så længe status er “New” er tilmelding ikke muligt.
   • Registration opened - med denne status åbnes der for tilmelding.
   • Closed for registration & running - med denne status kan der lukkes for yderligere tilmelding.
   • Finished - status som kan sættes når stævnet er slut..
   • Canceled - status der markere at aktiviteten er aflyst.
  • Sort order => mulighed for at sortere rækkefølgen i oversigten over klasser.
  • Gender => vælg relevant parameter
  • Scope => vælg relevant parameter
  • Sailors minimal count => minimum antal personer der skal registreres for den pågældende bådtype - er default sat ud fra den bådtype der er valgt. Dette tal kan ændres manuelt. 
  • Sailors maximal count => maksimum antal personer der skal registreres for den pågældende bådtype - er default sat ud fra den bådtype der er valgt. Dette tal kan ændres manuelt.
  • Entries soft limit: ?????
  • Order by registration date on INFO: ????listet efter registreringsdato
  • Is seminar => dette felt kan markeres såfremt der er tale om en aktivitet der ikke er sejlads relateret, fx seminar, kursus, møde mm. Markering medfører at der ses bort fra alle sejlads relevante parametre i tilmeldingen.
  • Prefer teamname over Sail number => anvendes ikke i DK
  • Allow Custom Team Flag => Giver deltager mulighed for (i forbindelse med tilmelding) at uploade deres eget team flag
  • Specific Days => giver mulighed for at der for den enkelte klasse kan udvides/indsnævres stævne og registreringsdatoer i forhold til det generelle stævne set-up angivet under “Event Details => Basic Info”. 
   • Competition days -  indtast datoer for den periode hvor stævnet afholdes specifikt for denne klasse/aktivitet. Vigtigt at format overholdes - kan indtastes på følgende måder: dd/mm/åååå eller dd-mm-åååå eller dd.mm.åååå
   • Registration Days - indtast datoer for den periode hvor tilmelding specifikt for denne klasse/aktivitet kan foretages. Vigtigt at format overholdes - kan indtastes på følgende måder: dd/mm/åååå eller dd-mm-åååå eller dd.mm.åååå

   

  Info Settings

  OBS - vigtigt at man har overvejet!!
  Show Birthday on INFO

   

  Custom configuration

  Nedenstående parametre kan sættes til forskellige status - Visible, Required, Hidden.
  Afhængig af valgt status vil det have indflydelse på en deltagers tilmelding, altså hvilke informationer vil en deltager vil blive afkrævet.
  Man bør nøje overveje nedenstående punkter i forbindelse oprettelse. Vi har valgt at markere de parametre vi mener er nødvendige med (Required). Om der er flere parametre der skal være required eller om de skal have en anden status, må man selv afgøre - dette er vores anbefaling. Bemærk at markering af nedenstående vil gælde for hele besætningen.
  GDPR - god grund til at indsamle data
  EVT EN FAKTABOKS MED RELEVANTE DATA

  Crew member

  • WS ID - World Sailing Sailor ID, anvendes ofte i internationale klasser. Kræver at sejlerne/deltagerne har oprettet et Sailor ID - læs mere på World Sailings hjemmeside
  • WS Classification - World Sailing Sailor Classification, anvendes i nogle internationale klasser - læ mere på World Sailings hjemmeside
  • Tactician - ønskes taktiker fremhævet.
  • Skipper filled in - ønskes skipper registreret (Required).
  • Represented Country - ønskes land registreret (Required).
  • AIS number - ???
  • Note from registrator - ?? se også basic info??
  • Club - ønskes klub registreret (bemærk at dette er et krav i forbindelse med DM’er og DS Grandprix stævner) (Required).
  • National ID - anvendes ikke i DK.
  • Date of Birth - ønskes fødselsdato registreret - (kan være et et krav i forbindelse med DM’er og DS Grandprix stævner) (Required).
  • Gender - ønskes køn registreret - - (kan være et et krav i forbindelse med DM’er og DS Grandprix stævner) (Required).
  • Id / Passport Number - ønskes ID/pasnummer registreret.
  • Person Emergency Contact - ønskes kontaktperson registreret. 

  Contacts

  • Skipper phone - ønskes skipper telefon registreret (Required).
  • Skipper email - ønskes skippes e-mailadresse registreret, bemærk at denne kun er aktiv hvis skipper er valgt ovenfor (Required).

  Confirmation E-Mail Free Text - tekst til mail der afsendes ved tilmelding??? TJEKKES

  Instruction to sailor's note - det er muligt at give deltageren mulighed for bemærkning i forbindelse med tilmelding. Teksten der vises i forbindelse med tilmeldingen skal skrives i dette felt. Bemærk at "Placement of the note" ligeledes skal vælges

  Placement of the note - hvor skal ovenstående (Instruction to sailor's note) - vælg hvor det er mest relevant at noten fremgår: Orders, Contacts, Boat, People

  Note Change Notification Email - se også basic info

   

  Tidsstempel: hvornår og af hvem

  BØR DER VÆRE EN ANBEFALING TIL OPSÆTNING??  FEES

  <Illustration>

  I dette afsnit gennemgås sektionen Fees (gebyrer) - dvs. fanerne Payment Categories, Dates samt Fees - mhp. at beskrive de muligheder der er for opsætning af tilmeldingsgebyrer i forbindelse med et stævne eller en aktivitet.

  Payment Categories og Dates - fælles
  Fees - for hver enkelt aktivitet

  - Payment Categories

  <Illustration>

  TEST med LOA

  Denne fane giver mulighed for at oprette forskellige betalings kategorier. Det kan fx. være Junior / Senior,  Stor båd / Lille båd eller lignende.

  Sometimes the registration fee may vary for the different categories of the sailors (for example 'juniors' and 'seniors' or for 'locals' and 'foreigners'). This is the page where you can define such categories. Those categories will then be available for selection when defining the fee on the 'Fees' tab. There is also a possibility to restrict the categories based on the length of the boat

  • Klik på "Plus-knappen" for at oprette en ny kategori.
  • Udfyld med relevant(e) tekster. Klik på  ✔  for at gemme, klik på ✖ for at annullere, klik på skraldespanden for at slette. Skal teksten efterfølgende redigeres, klik på Edit.
  • Bemærk det også er muligt at oprette kategorier baseret på båd længde - dette kan fx. anvendes hvis man har valgt ORC eller IRC under “Competitions - Scoring options”.

  - Dates

  <Illustration>

  Denne fane giver mulighed for at oprette datoer mhp. forskellige tilmeldingsgebyrer ved tilmelding, fx tidlig tilmelding.

  Those are the dates when the 'early entry fee' becomes 'entry fee' and so on. You can define as many dates as you want. Those dates will be included in the fee definition table in the 'Fees' tab

  • Klik på "Plus-knappen" for at oprette en ny dato.
  • Udfyld med relevant dato - formatet er dd/mm/åååå. Klik på  ✔  for at gemme, klik på ✖ for at annullere, klik på skraldespanden for at slette. Skal datoen efterfølgende redigeres, klik på Edit.
  • Bemærk det er muligt at oprette så mange datoer som der ønskes - disse vil alle vises i under Fees.

  TEST - er det til og med eller ??? Jørgen Holm

  - Fees

  <Illustration>

  Denne fane giver mulighed for opsætning af et simpelt tilmeldingsgebyr eller en mere udvidet model hvor kategori og/eller datoer inddrages.

  Simpel model

  Simpelt tilmeldingsgebyr - dvs. et tilmeldingsgebyr som ikke er opdelt i kategorier eller med mulighed for differentieret betaling i forhold til datointervaller.

  • Klik på "Plus-knappen" for at oprette en ny kategori.
  • Udfyld med relevant tekst og beløb. Klik på  ✔  for at gemme, klik på ✖ for at annullere, klik på skraldespanden for at slette. Skal teksten eller beløb efterfølgende redigeres, klik på Edit.

  Udvidet model

  Udvidet tilmeldingsgebyr - dvs. et tilmeldingsgebyr som kan være opdelt i kategorier og/eller mulighed for differentieret betaling i forhold til datointervaller.  MERCHANDISE ITEMS

  Event - Merchandise

  I dette afsnit gennemgås sektionen merchandise, dvs.salg af varer og ydelser i forbindelse med stævne/aktivitet, fx camping, spisning, diverse artikler (t-shirts, …..) 

  Klik på knappen “New merchandise item” for at oprette en vare

  • Item Number: Kun relevant hvis man har brug for et internt id til de varer der sælges, fx et bestillingsnummer hos leverandøren. Bemærk at der kun accepteres tal.
  • Name: Navn på varen, det vil være det navn der vises på tilmeldingen/bestillingen
  • Supplier: Evt. navn på leverandør
  • Price: Pris på varen, det vil være den pris der vises på tilmeldingen/bestillingen
  • VAT: Anvendes sjældent TESTES
  • Available quantity: Antal enheder, vigtigt såfremt der er begrænset antal af varen
  • Max quantity per order: Mulighed for at sætte en begrænsning på den enkelte ordre
  • Boat class: Mulighed for at begrænse varen til en specifik klasse, fx hvis det er T-shirt med specifik klasse logo (bemærk at Boat class relation ikke vises i oversigt - den findes kun på stamkort)

  Gem (klik på “Save”) når felterne er udfyldt

  Overblik

  Edit - Make unavailable - TESTES
  DELETE ???


  API

  Behandles ikke i denne vejledning.

   

  TEST

  Denne fane omhandler opsætning af stævnets stamdata, herunder de informationer der vises når stævnet præsenteres på www.manage2sail.dk.

  • Basic Info
   • Name: Udfyldes med stævnets navn. Det vil være det navn der fremgår på www.manage2sail.dk.
   • Alias for Info: Udfyldes dette felt med stævnets navn, vil link til infoside indeholde stævne navnet:
   • Event logo: Læs mere om logoer under afsnittet “Documents and Logos”.
   • Event days: Indtast datoer for den periode hvor stævnet afholdes.
    Vigtigt at format overholdes - kan indtastes på følgende måder: dd/mm/åååå eller dd-mm-åååå eller dd.mm.åååå.
   • Registration Days: Indtast datoer for den periode hvor tilmelding kan foretages.
    Vigtigt at format overholdes - kan indtastes på følgende måder: dd/mm/åååå eller dd-mm-åååå eller dd.mm.åååå.
   • Timezone: ????????
   • Is visible in info: Når dette felt er markeret, er stævnet tilgængelig på www.manage2sail.dk (dvs. det kan fremsøges og vil blive vist i lister) såfremt der også er oprettet en eller flere aktiviteter under “Competition”.
    Det er således muligt at starte oprettelse af et stævne og vente med at vise stævnet på www.manage2sail.dk indtil alle detaljer er lagt ind.
    Bemærk at der kan gå op til en time før at et nyoprettet stævne vises på www.manage2sail.dk.
   • Entry import enabled: Behandles ikke i denne vejledning.
    Anvendes til at importere deltagere fx. fra andet system.
   • Xrr import enabled: Behandles ikke i denne vejledning.
    Anvendes til at importere deltagere fx. fra andet system.
   • Hide tracking provider logo on Info: ????????
   • Is Club event: Når dette felt er markeret, er stævnet ikke umiddelbart tilgængelig på www.manage2sail.dk - dvs. det ikke kan fremsøges og vil blive vist i lister.
    Stævnet vil blive vist under stævner på klubbens side i Manage2sail.
    Stævnet kan dog tilgås via links som findes under “Tools” - kræver at bruger har følgende rettigheder: Club Admin og Check-in. - disse kan findes under Tools (obs, kræver rettigheder).
   • Send email when registrator's note changes:
    • ??
   • Send registration confirmation Email:
    • ??
  • Place
   Indtast adresse hvor stævnet afholdes. Bemærk at hvis adresse har været indtastet tidligere kan den let hentes via “Select address”
   • Name of Place: ?????
   • Street / House Nr.: ?????
   • Postal Code / City: ?????
   • Country: ?????
   • Region:  ?????
   • GPS: Indtast GPS koordinater således at der på stævnets præsentation på www.manage2sail.dk vises et kort med placering af hvor stævnet afholdes.
    GPS koordinater - find dem fx på maps.google.dk - de skal skrives som:
    Longitude (længde) 12.417737 - Latitude (bredde) 55.647301
    Se eksempel på http://sailing.st-software.com/SailingInfo/e/Testevent
  • Co-Organising Clubs
   • ??????
  • Organizing Committee Contact
   • Email: ??????
   • Web: ??????
   • Phone: ??????
   • Fax: ??????
   • Facebook: ??????
   • GooglePlus: ??????

  TEST

  Denne fane omhandler opsætning af stævnets stamdata, herunder de informationer der vises når stævnet præsenteres på www.manage2sail.dk.

  Basic Info

  • Name:
   Udfyldes med stævnets navn. Det vil være det navn der fremgår på www.manage2sail.dk.
  • Alias for Info:
   Udfyldes dette felt med stævnets navn, vil link til infoside indeholde stævne navnet:
  • Event logo:
   Læs mere om logoer under afsnittet “Documents and Logos”.
  • Event days:
   Indtast datoer for den periode hvor stævnet afholdes.
   Vigtigt at format overholdes - kan indtastes på følgende måder: dd/mm/åååå eller dd-mm-åååå eller dd.mm.åååå.
  • Registration Days:
   Indtast datoer for den periode hvor tilmelding kan foretages.
   Vigtigt at format overholdes - kan indtastes på følgende måder: dd/mm/åååå eller dd-mm-åååå eller dd.mm.åååå.
  • Timezone:
   ????????
  • Is visible in info:
   Når dette felt er markeret, er stævnet tilgængelig på www.manage2sail.dk (dvs. det kan fremsøges og vil blive vist i lister) såfremt der også er oprettet en eller flere aktiviteter under “Competition”.
   Det er således muligt at starte oprettelse af et stævne og vente med at vise stævnet på www.manage2sail.dk indtil alle detaljer er lagt ind.
   Bemærk at der kan gå op til en time før at et nyoprettet stævne vises på www.manage2sail.dk.
  • Entry import enabled:
   Behandles ikke i denne vejledning.
   Anvendes til at importere deltagere fx. fra andet system.
  • Xrr import enabled:
   Behandles ikke i denne vejledning.
   Anvendes til at importere deltagere fx. fra andet system.
  • Hide tracking provider logo on Info:
   ????????
  • Is Club event:
   Når dette felt er markeret, er stævnet ikke umiddelbart tilgængelig på www.manage2sail.dk - dvs. det ikke kan fremsøges og vil blive vist i lister.
   Stævnet vil blive vist under stævner på klubbens side i Manage2sail.
   Stævnet kan dog tilgås via links som findes under “Tools” - kræver at bruger har følgende rettigheder: Club Admin og Check-in. - disse kan findes under Tools (obs, kræver rettigheder).
  • Send email when registrator's note changes:
   • ??
  • Send registration confirmation Email:
   • ??

  Place

  Indtast adresse hvor stævnet afholdes. Bemærk at hvis adresse har været indtastet tidligere kan den let hentes via “Select address”

  • Name of Place: ?????
  • Street / House Nr.: ?????
  • Postal Code / City: ?????
  • Country: ?????
  • Region:  ?????
  • GPS:
   Indtast GPS koordinater således at der på stævnets præsentation på www.manage2sail.dk vises et kort med placering af hvor stævnet afholdes.
   GPS koordinater - find dem fx på maps.google.dk - de skal skrives som:
   Longitude (længde) 12.417737 - Latitude (bredde) 55.647301
   Se eksempel på http://sailing.st-software.com/SailingInfo/e/Testevent

  Co-Organising Clubs

  • ??????

  Organizing Committee Contact

  • Email: ??????
  • Web: ??????
  • Phone: ??????
  • Fax: ??????
  • Facebook: ??????
  • GooglePlus: ??????
  .
  Rul til toppen