Indhold

  Ekspandér

  Indledning


  ORC Certificates

   


  Bow Numbers

  Mulighed for at tildele deltagerne Bow number (deltagernummer) og/eller et multipurpose number. 
  Gøres for den enkelte ativitet/klasse. 
  Kan definere nummerets længde samt hvor tildeling skal starte. 


  Entry Import

  Krævet at import er markeret under basic info. 
  Giver mulighed for at downloade importskabelon (den skal nok beskrives) 
  Mulighed for import – filen validers før import gennemføres - skal tjekkes. 

  Bemærk - deltagere der er importeret (eller indtastet manuelt) vil ikke få stævnet vist på deres profil. Det opfordres derfor til at man lader deltagere tilmelde sig via m2s.  


  Load Entries From Another Event

  Er ikke beskrevet


  On-Site Gates

   


  Info Links

  Diverse nyttige links til visning uden for M2S skabelon
  Kan vælge specifik klasse - og det kan sprog versioneres

  Hvad kan de bruges til og hvordan bruger man dem. 
  Lidt om virtuel opslagstavle samt visning på hjemmesider. 

  • GeneratedRevolver Screens 
  • PreparedInfo Links 
  • Event widelinks 
  • Event Short Link
  • Registrationlink for event 
  • Event Detail Fragment
  • Event For Press
  • Class List Fragment
  • EntriesFragment 
  • ResultsFragment 
  • NoticeBoard Fragment 
  • On Water Act. Fragment
  • Documents Fragment
  • Schedule Fragment
  • Protest Times Fragment
  • Jury Fragment
  • HearingSched. Fragment 
  • Crewsubst. Fragment 
  • Equip. subst. Fragment
  • NoticesFragment 
  • Sport Comm. Fragment
  • Xrr1
  • Xrr2
  • Event matrix
  • Event resultscreen (all classes) 
  • On Water Actions (per class)
  • DailyOn Water Actions (per class) 
  • On Water Actions Overview (all classes)
  • DailyOn Water Actions Overview (all classes) 
  • HearingSchedule Screen     
  • Protest Time Limits
  • Event competitionstatus screen 
  • Samt en række “data API”

  ???

  QR code representing prepared info link - If you open an event in the Club Portal, navigate to Tools -> Info Links, there is a "QR" button in the section with prepared info links, that will download an image with a QR code representing the URL. It is useful if you want to add that QR code to the documents such as SI or NoR, or if you want to print that QR code to the paper and place it on the Notice Board in order to minimalize the number of people gathering around the Notice Board. That way they can open the page that they are interested in on their smartphone in a safe distance from other sailors.


  Copy Event

  that allows you to copy the existing event. You can select the range of the data you want to copy. This is useful for example for events that are annual.

  Det er muligt at kopiere en event, således at …... 
  Dvs. nogle af af opsætningerne kan kopieres 

  Hvis man har en tilbagevendende event, så er dette en nem måde at komme hurtigt i gang. 

  • New Data
  • Name
  • Alias for Info
  • Event days
  • Registrationdays 
  • Order prefix
  • Copy“Documents & logos” section 
  • Copy“Payment” section 
  • Copy“Boatteam related” section 
  • Copypayment categories 

   

  Clases to Copy 

  • ?
  • ?

   

  Create Copy 

  .
  Rul til toppen