Voldgift

Voldgift er en metode til at behandle simple protester på en hurtig måde.

Senest ajourført d.25. marts 2020

Dette er en metode til at behandle simple protester på en hurtig måde. Som sejler skal man gøre, som man plejer; nemlig udfylde og aflevere et protestskema og efterfølgende møde op som anvist af protestkomitéen. Det er protestkomitéen, der beslutter, om voldgift skal benyttes eller ej i den konkrete sag.

Proceduren for voldgift kan læses i Kapsejladsreglernes Tillæg T. En skitsering af de mulige forløb og udfald kan desuden ses i følgende diagram. Bemærk, at diagrammet ikke dækker Tillæg T fuldstændigt, men blot den gængse fremgangsmåde.

Diagram – voldgift (PDF)

.
Rul til toppen