Klasseorganisationer | Jolle

OK-jolle

DANSK OK-JOLLE KLUB | International klasse | Jolle

5. januar 2020
ok jolle

Hvem er vi?

Dansk OK-Jolle klub er Danmarks største jolleklasse for voksne. Klassen har over 150 aktive medlemmer, og de seneste 10 år er klassen vokset støt hvert år.

OK-jolle-feltet er kendetegnet ved at have en talrig og meget talentfuld ”elite” på internationalt niveau, men har samtidig også en stor social bredde, hvor øvede sejlere velvilligt uddeler tips og tricks til de nyeste i klassen.

Det betyder, at man som ny OK-jolle-sejler hurtigt bliver en integreret del af klassen, og de fleste får hurtigt mod på at deltage i et eller flere af de mange velbesøgte stævner.

Den typiske Ok-jolle-sejler er 25-70+ år, som vejer mellem 75 og 100 kg. En stor del af feltet har sejlet hele livet, og nye i klassen har oftest erfaring med sejlads fra ungdommen eller har fået lyst til at supplere kølbådssejladsen med det frie liv i en énmandsjolle med intens konkurrence.

Ens for alle er, at der bliver lagt stor vægt på det sociale på land ved stævnerne og i klubberne.

Kommunikation foregår lystigt på nettet via Ok-jolle-klubbens hjemmeside og andre sociale medier.

Aktiviteter

Der bliver årligt afholdt 8-10 stævner, som danner grundlaget for en national rangliste. De fleste er weekendstævner med all-inclusive forplejning og overnatning på havnearealerne, hvor det typiske program er ankomst fredag og træningssejlads, flest mulige sejladser lørdag og søndag, fællesspisning morgen og aften, og en masse socialt samvær.

DM er størst med ca. 80 deltagere – øvrige stævner med 40-60 deltagere. Klassen har en fin udbredelse i Danmark - således var der til DM i år 2015 deltagere fra 18 forskellige danske sejlklubber.

Internationalt er klassen også godt repræsenteret. Årligt bliver der afholdt NM, EM og VM, hvor man har valgt at køre med fri tilmelding. Så har man lyst til prøve kræfter i det regi, og at få de oplevelser med er der mange muligheder.

Træningsmæssigt er der heftig aktivitet i klubberne – inkl. træning også om vinteren.

OK-jolle-klubben ejer 3 ”klubjoller”, som tjener dét formål at tilbyde nye folk i klassen mulighed for at prøve af, om OK-jolle klassen er noget for dem. Håbet er naturligvis, at dét giver ”blod på tanden”, og køb af egen OK-jolle. Der foregår en livlig handel med brugte joller, master og sejl, så også hér er der mange muligheder. Ønsker man nyt grej, er Danmark desuden begunstiget af klassens bedste sejlmagere og bådebyggere. Så hjælpen er altid tæt på.

Hvor er vi aktive

Størst aktivitet er der i følgende klubber, men også i en masse andre sejlklubber:

Hellerup Sejlklub, Herslev Strands Sejlklub, Svendborg Sunds Sejlklub, Kaløvig Bådelaug, Ebeltoft Sejlklub, Solrød Strands Sejlklub, Sejlklubben Neptun Vejle, Skælskør Amatør-Sejlklub, Vallensbæk Sejlklub, Øresund Sejlklub, Frederikshavn Sejlklub, Haderslev Sejl Club, Juelsminde Sejlklub, Horsens Sejlklub m.fl.

Målgrupper

Optimal vægt er 75 – 100 kg. Alle aldre. Feltet spænder bredt mht. sejlkundskaber fra verdensmestre i diverse klasser til letøvede. Økonomisk kan man finde brugt komplet udstyr fra kr. 20.000 som startpakke, som typisk kan videresælges med minimalt tab. Nyt topgrej ligge på kr. 100.000 kr.

Om OK-jollen

OK-jollen er en 100 % kapsejladsjolle, som er fysisk krævende. Ikke at man skal være specielt muskuløs, men en god kondition, en veludviklet adræthed, smidighed og sans for balance er ikke af vejen. De fleste i klassen elsker kapsejlads og besidder en sund portion konkurrencementalitet.

OK-jollen er desuden teknisk krævende, hvis man skal gøre sig gældende på kapsejladsbanerne. Jollen er let, den reagerer hurtigt, og den er meget følsom. Trim-mulighederne er omfattende, veludviklede og raffinerede.

OK-jollen har stramme klasseregler, der både sikrer konkurrence på et ensartet niveau, og tilstrækkeligt råderum for afprøvning af nye ideer. De stramme klasseregler understøtter, at også ældre joller stadig har en chance for at gøre sig gældende i kapsejlads. Selvfølgelig er der over tid blevet foretaget mange optimeringer af grejet mht. f.eks. ror, svær, vægtfordeling, materialevalg mv.. Men grundlinjerne er uændrede.

OK-jollen bliver i dag altovervejende bygget af glasfiber, mens mange af de lidt ældre joller er bygget af krydsfiner, eller en kombination med glasfiberskrog og trædæk.

Hvad masten angår, er der ingen i kapsejladsfelterne, som sejler med alu-master. Alle er overgået til kulfiber-master, som viser sig at have meget lang levetid. Således er der et livligt brugtmarked for kulfibermaster.

Den ”hellige gral” ligger i kombinationen af maste-stivhed, skræddersyet sejl, og sejlerens kompetence, udholdenhed og vægt.

Kort om jollen

Status: International klasse | Jolle
Besætning: 1-person
Designer: Knud Olsen
Længde: 4,0 m
Bredde: 1,4 m
Sejlareal: 9 m2
Vægt: 72 kg

.
Rul til toppen

Læs mere om Dansk Sejlunions klasser