Klasseorganisationer | kølbådklasser

Nordisk Folkebåd

DANSK FOLKEBÅDSKLUB | Skandinavisk klasse

12. januar 2021

Hvem er vi?

Folkebåden er en af Danmarks mest udbredte One-design kølbåde med en væsentlig flåde også i Tyskland og Sverige, samt aktive flåder mange andre steder i verden såsom Finland, Sydengland og San Francisco.

 

Folkebådssejlere dækker næsten alle aspekter af sejlads:

 • Et af Danmarks skrappeste kapsejladsfelter
 • Tursejlere
 • Aftensejlads-entusiaster
 • Sejlerskolesejlere
 • Nybegyndere

Der er indregistreret over 1100 folkebåde i Danmark, men da mange gennem tiden er handlet videre til andre lande, skønner vi, at der er ca. 500 både i landet nu. Dansk Folkebådsklub tæller over 300 medlemmer. I folkebådsklubben kan man være medlem uanset forhold til klassen (bådejer, gast, entusiast).

Aktiviteter

I folkebåd er der følgende aktiviteter:

 • 5 weekendstævner af høj kvalitet om året. Deltagerantallet varierer mellem ca. 15 og 25 både.

Ud over disse 5 stævner er der følgende meget attraktive internationale stævner:

 • DIF-DM som er klassens STORE årlige stævne, hvor klassens mange medlemmer har alle muligheder for at mødes til kappestrid på vandet og socialt samvær på land. Et MUST for klassen. Stævnet afvikles over 3-4 dage. Deltagertallet varierer mellem 30-40 både/besætninger.
 • Gold Cup sejles primært i Danmark, Tyskland og Sverige pga. meget strenge krav til arrangøren. I de senere år er der blødt en del op på disse krav, hvilket har resulteret i, at Østersølandene har fået muligheden for at arrangere stævnet. Helsinki var i 2016 arrangør og i 2021 er stævnet tildelt Estland. Den tidligere OL- by Tallinn bliver hjemsted for sejladserne.  Folkebåden er jo stærkt udbredt i Østersølandene, om end flåden er af ældre dato, men der er kommet en del nyere fiberbåde til. De er dygtige sejlere, der gerne vil møde folkebådssejlerne fra de oprindelige Gold Cup lande Danmark, Tyskland og Sverige. Men som indehavere af den værdifulde Gold Cup er det stadig Kerteminde Sejlklub, der har det sidste ord, hvis der søges om dispensation fra statutterne.
 • San Francisco Cup hvert andet år. Der sejles i lånte både på San Francisco Bugten. Der plejer at være 20 både med – heraf er 2-3 allokeret til danske besætninger. En fantastisk oplevelse.
 • Sessan Pokal sejles i lånte både enten i Danmark, Sverige eller Tyskland. Hyppigheden af stævnet varierer.
 • Som noget nyt tænker man over at genoptage Walcon Cup der blev sejlet i farvandet mellem Isle of Wight og Lymington i England. Dette stævne er team-racing i lånte både, round-robin. Stævnet vil skifte mellem alle aktive folkebådsnationer.

Stævnerne er karakteriseret ved, at der konkurreres hårdt og målrettet på kapsejladsbanen. Der bliver ikke givet ved dørene, og feltet er tæt.

På land er folkebådssejlerne kendt for at være et rigtig hyggeligt folkefærd med et rigtig godt kammeratskab. Der er altid stor hjælp at hente, hvad enten det drejer sig om at komme i gang som ny, eller ved nedbrud af grej.

Af andre aktiviteter kan nævnes en aktiv hjemmeside og FB-side, et stort tursejlersegment og ikke mindst de lokale aftenmatcher og distancesejladser.

Hvor er vi aktive

Der er folkebåde i mange klubber i hele Danmark. Der er næsten altid én eller flere folkebåde med til aftenkapsejlads i danske sejlklubber. Vores største flådecentre kan findes via hjemmesiden, hvor de er placeret på et Danmarkskort.

Målgruppe

Det er let at komme i gang med at sejle Folkebåd. Båden henvender sig til såvel dag- og tursejlere, sejlere med lyst til at konkurrere, til klubkapsejlads og ambitiøse sejlere, der vil konkurrere på højt niveau.

Gamle både er stadig konkurrencedygtige, og bådens enkelthed gør det let at komme i gang.

Fortid, nutid og fremtid

Folkebåden er en traditionsrig båd med en lang og spændende historie, som startede allerede i 1942, da den første folkebåd blev søsat i Sverige som resultat af en designkonkurrence udstedt af Skandinavisk Sejlerforbund. Pga. Anden Verdenskrig gik der nogle år, før klassen kom til Danmark. Lige siden de første år har Folkebåden været anset som en af de skrappeste klasser at kapsejle i.

I 1976 begyndte man at bygge Folkebåden i glasfiber, men med præcis de samme sejlegenskaber som træbåden – og nu om dage er det blevet tilladt at sejle med aluminiums mast og bom, igen uden at ændre på sejlegenskaberne.

Både Guldpokalen og DM bygger på stærke traditioner. Guldpokalen blev oprindeligt indstiftet af den tyske senator Hagelstein, som en venskabsmatch mellem Danmark og Tyskland men med andre nationer velkomne. Det første år stævnet blev sejlet, var førstepræmien en ny folkebåd. Guldpokalen har i dag deltagere fra: Danmark, Tyskland, Sverige, Finland, Estland, England og med mellemrum USA og Holland.

I 2017 fyldte folkebåden 75 år, og fejringen blev planlagt til at falde sammen med Guldpokalens afholdelse i Kerteminde. Der blev en festlig oplevelse for nuværende og tidligere folkebådssejlere (tur- såvel som kapsejlere) samt de sædvanlige sejladser på højt niveau. Et flot deltagerantal på 75 både fra 6 forskellige nationer.

Folkebåden bliver også brugt i mange danske sejlerskoler. Rigtig mange kølbådssejlere stifter bekendtskab med båden i deres sejlerkarriere, og mange kan fortælle gode historier fra deres tid i klassen.

Folkebåden er underrigget og sejles i Danmark - og de fleste andre lande - uden spiler. Kombineret med fremragende sejlegenskaber gør det båden sødygtig i al slags vejr, uanset om der sejles tur- eller kapsejlads – deraf det gamle slogan ”Blæse vær med blæsevejr – fulde sejl vi altid bær”. Dette gør også, at sejlgarderoben er så enkel, at den er til at købe for rimelige penge. Den enkle sejlgarderobe medvirker til, at alle kapsejlere har gode sejl, og det ikke er dén med den tungeste pengepung, som får en fordel. Den enkle rig og de få trimmuligheder kan virke besnærende let at gå til, men det gør, at den mindste detalje bliver væsentlig - der trimmes på millimeter. Båden er kendt for at være let at lære at sejle, men svær at lære at sejle optimalt. Til distance-sejladser ser man ofte Folkebåde på podiet, hvis der har været god vind eller begrænset spiler-sejlads.

De mange tursejlere rundt om i landet nyder også godt af den høje kapsejladsaktivitet, idet der altid er gode brugte sejl til salg. Som tursejler kan man også benytte sig af genakker som i den helt tynde luft, grænsende til ingenting, øger farten betragteligt.

Kort om båden

Status: Skandinavisk klasse | Kølbåd
Besætning: 2-4 personer
Skrog længde: 7,7 m
Storsejl areal: 18 m2
Forsejl areal: 7,5 m2
Vægt: Min. 1930 kg

.
Rul til toppen

Læs mere om Dansk Sejlunions klasser