Klasseorganisationer | kølbådklasser

Nordisk Folkebåd

DANSK FOLKEBÅDSKLUB | Skandinavisk klasse

29. december 2019 af

Hvem er vi?

Folkebåden er en af Danmarks mest udbredte one-design kølbåde med en væsentlig flåde også i Tyskland og Sverige, samt aktive flåder mange andre steder i verden såsom Finland, Sydengland og San Francisco.

Fokebådssejlere dækker næsten alle aspekter af sejlads:

 • Et af Danmarks skrappeste kapsejladsfelter
 • Sejlerskolesejlere
 • Aftensejlads-entusiaster
 • Tursejlere
 • Nybegyndere

Der er indregistreret over 1100 folkebåde i Danmark, men da mange gennem tiden er handlet videre til andre lande skønner vi, at der er ca 500 både i landet nu. Dansk Folkebådsklub tæller over 300 medlemmer. I folkebådsklubben kan man være medlem uanset forhold til klassen (bådejer, gast, entusiast).

Aktiviteter

I folkebåd er der følgende aktiviteter:

 • 5 weekendstævner af høj kvalitet om året. Deltagerantallet varierer mellem ca. 15 og 20 både.
 • DM over 3-4 dage. Deltagertallet varierer mellem 30-45 både.
 • Guldpokal sejlet primært i Danmark, Tyskland og Sverige. Deltagertallet varierer mellem 50 og 60 både.
 • San Francisco Cup hvert andet år. Dette sejles i lånte både på San Francisco Bugten. Der plejer at være 20 både med – heraf er 3 allokeret til danske besætninger.
 • Sessan Pokal sejles i lånte både enten i Danmark eller Tyskland. Hyppigheden af stævnet varierer.
 • Som noget nyt genoptages fra 2016 Walcon Cup. Dette stævne er team-racing i lånte både, round-robin. Stævnet vil skifte mellem alle aktive folkebådsnationer.

Stævnerne er karakteriseret ved, at der konkurreres hårdt og målrettet på kapsejladsbanen. Der bliver ikke givet ved dørene, og feltet er tæt.

På land er folkebådssejlerne kendt for at være et rigtig hyggeligt folkefærd med et rigtig godt kammeratskab. Der er altid stor hjælp at hente, hvad enten det drejer sig om at komme i gang som ny, eller ved nedbrud af grej.

Af andre aktiviteter kan nævnes vores klubblad, en aktiv hjemmeside, et stort tursejlersegment og ikke mindst de lokale aftenmatcher og distancesejladser.

Hvor er vi aktive

Der er folkebåde i klubber i hele Danmark. Der er næsten altid én eller flere folkebåde med til aftenkapsejlads i danske sejlklubber. Vore største flådecentre kan findes via hjemmesiden, hvor de er placeret på et Danmarkskort.

Målgruppe

Det er let at komme i gang med at sejle Folkebåd. Båden henvender sig til såvel dag- og tursejlere, sejlere med lyst til at konkurrere til klubkapsejlads og ambitiøse sejlere, der vil konkurrere på højt niveau.

Gamle både er stadig i konkurrencedygtige, og bådens enkelthed gør det let at komme i gang med – men er svær at sejle optimal.

Fortid, nutid og fremtid

Folkebåden er en traditionsrig båd med en lang og spændende historie, som startede allerede i 1942, da den første folkebåd blev søsat i Sverige som resultat af en designkonkurrence udstedt af Skandinavisk Sejlerforbund. Pga. Anden Verdenskrig gik der nogle år, før klassen kom til Danmark. Lige siden de første år har Folkebåden været anset som en af de skrappeste klasser at kapsejle i. I Danmark er den blevet nævnt som den sværeste klasse at vinde DM i.

I 1976 begyndte man at bygge Folkebåden i glasfiber, men med præcis de samme sejlegenskaber om træbåden – og nu om dage er det blevet tilladt at sejle med aluminiums mast og bom, igen uden at ændre på sejlegenskaberne.

Både Guldpokalen og DM bygger på stærke traditioner. Guldpokalen blev oprindeligt indstiftet af den tyske senator Hagelstein, som en venskabsmatch mellem Danmark og Tyskland men med andre nationer velkomne. Det første år stævnet blev sejlet, var førstepræmien en ny folkebåd. Hurtigt blev der også stor deltagelse fra Sverige, og nu ser vi jævnligt deltagere fra både Finland og USA – samt ind imellem fra England og Holland.

I 2017 fylder folkebåden 75 år, og fejringen er allerede ved at blive planlagt i forbindelse med Guldpokalens afholdelse i Kerteminde. Der vil blive både en festlig del for nuværende og tidligere folkebådssejlere (tur- såvel som kapsejlere) samt de sædvanlige sejladser på højt niveau. Der forventes stor deltagelse fra alle folkebådsnationer.

Folkebåden bliver også brugt i mange danske sejlerskoler. Rigtig mange kølbådssejlere stifter bekendtskab med båden i deres sejlerkarriere, og mange kan fortælle gode historier fra deres tid i klassen.

Folkebåden er underrigget og sejles i Danmark - og de fleste andre lande - uden spiler. Kombineret med fremragende sejlegenskaber gør det båden sødygtig i al slags vejr, uanset om der sejles tur- eller kapsejlads – deraf det gamle slogan ”Blæsevær med blæsevejr – fulde sejl vi altid bæ’r”. Dette gør også, at sejlgarderoben er så enkel, at det er til at købe for rimelige penge. Den enkle sejlgarderobe medvirker til, at alle kapsejlere har gode sejl, og det ikke er dén med den tungeste pengepung, som får en fordel. Den enkle rig og de få trimmuligheder kan virke besnærende let at gå til, men det gør, at den mindste detalje bliver væsentlig - der trimmes på millimeter. Båden er kendt for at være let at lære at sejle, men svær at lære at sejle optimalt. Til distance-sejladser ser man ofte Folkebåde på podiet, hvis der har været god vind eller begrænset spiler-sejlads.

De mange tursejlere rundt om i landet nyder også godt af den høje kapsejladsaktivitet, idet der altid er gode brugte sejl til salg.

Kort om båden

Status: Skandinavisk klasse | Kølbåd
Besætning: 2-4 personer
Skrog længde: 7,7 m
Storsejl areal: 18 m2
Forsejl areal: 7,5 m2
Vægt: 1960 kg

Læs mere om Dansk Sejlunions klasser