Klasseorganisationer | kølbådklasser

X-99

DANSK X-99 KLUB | National klasse

2. januar 2020

Hvem er vi?

X-99 er den mest udbredte 10 m one-design kølbåd i Europa. X-99 sejlere er ikke sådan at sætte i bås, da de aktive sejlere dækker over mange forskellige sejler-identiteter:

  • Sejlerskolesejlere
  • Aftensejlads-entusiaster
  • Tursejlere
  • Nybegyndere
  • Søspejdere

Aktiviteter

I X-99 sejles der både DM, aftensejlads, Gold Cup og diverse distance sejladser som fx Fyn Rundt. På grund af det store antal både, er der næsten altid en eller flere X-99 repræsenteret i distancekapsejladser rundt omkring i Danmark eller Norden. 

Hver år sejles Gold Cup, som skifter mellem Norden og Sydtyskland, hvor der også er en større flåde af X-99
Båden er trods sit store sejlareal også mulig at sejle alene, og var således også den største klasse på Silverrudder 2015 (singlehand rundt om Fyn).

Dansk X-99 Klub afholder også sommertræf.

Hvor er vi aktive

Øresund har den største koncentration af både, men vi er repræsenteret overalt i Danmark. Der er også både i Finland, Norge Sverige og Tyskland. Udover at være aktive på vandet, er vi også aktive på klubbens Facebook-side og på klubbens hjemmeside.

Målgrupper

Udover at X-99 er en velegnet båd til kapsejlads, er den også meget turvenlig, og der er flere og flere som bruger den til dette.

Fortid, nutid og fremtid

Tidligere var klassen meget udbredt, og der var mange semi-pro eller pro-sejlere i feltet. Nu om stunder er det lidt mere afslappet, og der er altid en god stemning blandt sejlerne – sejladserne bliver afgjort på vandet. Bestyrelsen i Dansk X-99 Klub arbejder hårdt på at holde et fornuftigt aktivitetsniveau.

Fakta om X-99

X-99 blev konstrueret i midten af 80´erne da ”10 meter bølgen” ramte vores breddegrader. Den blev konstrueret ud fra at skulle være den hurtigste 10 meter båd uanset måleregler. Samtidig skulle den være nem at sejle, så man kunne bruge den til tursejlads. Begge ting lykkedes fuldt ud, hvilket førte til, at den blev X-Yachts mest populære båd med 605 byggede eksemplarer. Det store antal både har medført store felter både her i landet og i mange andre (nordeuropæiske) lande. I dag er felterne lidt mindre, men der bliver stadig sejlet kapsejlads på højt niveau. Selvom der bliver gået til stålet, er det altid på vandet, at sejladserne bliver afgjort, og der er et godt sammenhold i klassen.

I modsætning til nogle andre klassebåde, er der så meget plads i en X-99, at båden egner sig godt til feriesejlads. Man kommer hurtigt frem, og der skal ikke meget vind til før end det går hurtigere for sejl end for motor. Båden har meget sejl i forhold til sin størrelse, så på ferietur er det nemmest bare at sejle for fok. Båden er meget udbredt på Øresundskysten, men på grund af det store antal både kan den findes i de fleste havne. Ud over at sejle klasseløb, sejler mange både med i lokale kapsejladser samt i de store distancesejladser som fx Fyn Rundt. Flere både er de seneste år blevet ombygget til turbåde, hvor ejerne nyder de gode sejlegenskaber, mens de sejler uden om de fleste af de både, de møder.

Historie

X-99 kom til verden i 1985 for at følge op på succesen fra X-79, som havde hærget på landets kapsejladsbaner i flere år. Ønsket var at få en båd, som sejlede lige så sjovt som X-79, men var lidt større, så man kunne have hele familien med ud at sejle på 3 ugers sommerferie. Succesen var så stor, at allerede inden den første båd var færdig, var der solgt over 100 både på tegningen alene. Båden blev hurtigt en kæmpe klasse med store kapsejladsfelter. Da X-Yacht i 2005 valgte at stoppe produktionen af båden, var der støbt 607 både, hvilke gør X-99 til X-Yachts største succes.

Kort om båden

Status: National klasse | Kølbåd
Besætning: 3-6 personer
Designer: Niels Jeppesen
Længde: 10 m
Bredde: 3 m
Storsejl areal: 32 m2
Forsejl areal: 30 m2
Spiler areal: 78 m2
Vægt: 2980 kg

.
Rul til toppen

Læs mere om Dansk Sejlunions klasser