Kom godt i gang med kapsejlads

Fart - Trimguide

Når riggen er sat rigtigt, kan du begynde at arbejde med sejlene. Læs om, hvordan du trimmer på både kryds og læns.

Af: Peter Wolsing - senest ajourført d. 27. januar 2022

Når du ved, at riggen er sat rigtigt, kan du begynde at arbejde med sejlene.

Denne trimguide er helt overordnet og refererer til 'normale' sejl, der er beregnet fra let til hård luft.

For at få styr på teorier, og hvad man gør for at trimme og sejle optimalt, tager vi udgangspunkt i idealet. Med idealet mener vi, hvor sejlet står perfekt, og hvor power og balance er relativt nemt at opnå. Udgangspunktet er 6-7 sekundmeter vind (kaldet mellemvind) og fladt vand.

Trim på kryds

De fleste både har et sejldesign, som er relativt let at trimme i 6-7 s/m vind og fladt vand.

Både forsejl og storsejl skal grundlæggende danne en 'flyvinge' fra bund til top og en 'udgang' på den flade del af sejlet, der står parallelt med bådens længderetning.

En anden grund til at kalde mellemluft for ideelt er, at man 'nemt' kan udnytte vindkræfterne. Det blæser hverken for lidt eller for meget. De fleste vil ved at betragte sejlenes facon kunne trimme dem på plads, så de ligner en flyvinge.

Let luft og hård luft

Hvad så, hvis det ikke blæser ret meget, fx 2-3 s/m eller over 8-10 s/m?

Den store forskel er, at i let luft 'skal man passe på den' og udnytte alle de kræfter, man kan få ud af vinden, mens man i hård luft bruger det, man kan, og 'smider resten væk'.

Hvordan trimmer man et sejl?

Der er mange måder at trimme på, og faktisk er det ikke kun, hvordan man sætter sejlene – men også hvordan båden bliver sejlet. Nogle sejler båden meget højt til vinden på kryds, andre en grad eller to lavere – til gengæld en anelse stærkere.

Så der er ikke nogen endegyldig sandhed.

De instrumenter, du trimmer med er:

Forsejl

 • Fald
 • Skøde
 • Skødepunkt

Storsejl

 • Fald
 • Bomudhal
 • Skøde
 • Løjgang
 • Cunningham
 • Sejlpinde

Øvrige trimmuligheder

De ting, der er beskrevet i Quick trimguiden (længere nede på siden), er alt sammen hal, der går direkte på sejlet.

Ud over disse er der to væsentlige ting, der kan influere på fart og trim:

 • Hækstag
 • Vægtfordeling

Hækstag

Hækstaget er ofte 'balanceknappen', når vinden øger, fordi det flader og åbner storsejlet og skaber balance.

På både med bagstag bruges bagstagene til at holde forstagsspændingen og skabe højde. Igen skal de justeres til vind- og bølgeforhold.

Vægtfordeling

Specielt i let luft er det vigtigt, at mandskabet placeres længere mod læ for at skabe en optimal krængning – ofte 10-15 grader – samt skabe balance. I hård luft skal alle så langt til luv som muligt.

Trimmuligheder

A
Et neutralt og ideelt sejl, hvor agterkappen er parallel hele vejen fra bund til top.

B
Twist i let luft: Sejlet twistes i let luft, fordi vinden er mere rum i toppen end i bunden.

Twist i hård luft: Sejlet twistes og åbnes i hård luft for at skabe balance og komme af med luft.

C
De to sejl skaber et samlet foil, der accelererer vinden og sammen med køl og ror skaber bådens fremdrift.

Quickguide til trim på kryds

For at give en fornemmelse af, hvordan du trimmer sejl til forskellige vindstyrker, er her lavet en quickguide, som viser det overordnede mønster.

Meningen er at vise dig, at sejltrim aldrig er statisk, og at du skal trimme om kontinuerligt til gældende bølge- og vindforhold for at søge maks. højde og fart.

Brug skemaet som en rettesnor, og tilpas til jeres bådtype, rig og sejl.

Fladt vand eller bølger

Ud over vindstyrken afhænger sejlfaconen også af søen.

 • Fladt vand – fladere sejl
 • Sø/bølger – rundere sejl

Referencemærker

Husk altid at have referencemærker på alt tovværk og skødepunkter, så du til enhver tid kan finde det optimale grundtrim. Brug tusch og farvet tape.

Ticklers

Ticklers eller tell tales (sladrestrimler) er et genialt hjælpemiddel.

I forsejl er der placeret ticklers parallelt med forliget. Ved korrekt skødning står både luv og læ ticklers lige bagud – hele vejen op ad sejlet.

I storsejl skal man igen sørge for at have alle ticklers pegende ret agterud. Det er som regel den øverste, der kræver opmærksomhed. Hvis den øverste tickler krøller om på sejlets læside, skyldes det forkert turbulens og for lukket agterkappe. Slækker man lidt og får mere twist, vil den igen komme med, og trækkraften være optimal.

Korrekt sejltrim

Forsejl

Når både læ og luv ticklers står vandret, er trim og styring alt andet lige optimal.

Storsejl

Øverste trimstrimmel i storsejl er 'med' og ses til luv.

Ukorrekt sejltrim

Luv ticklers

Når luv ticklers peger op, sejles højt til vinden. Eller der er skødet for løst.

Læ ticklers

Når læ ticklers peger op, sejles lavt til vinden. Eller der er skødet for hårdt.

Trim på læns

På læns, også kaldet 'ned ad bakke', skal sejlcentret frem i båden. Dvs. at hækstag/bagstag skal slækkes og masten trækkes frem (på både, hvor det er muligt). Ligeledes skal storsejlsfald og udhal slækkes for at få mere dybde og så stor en sejlflade som muligt.

I både med symmetriske spilere skal spileren generelt bæres så 'flyvende' og så meget til luv som muligt, og skødebarmene stå lige højt.

På både, der krænges til luv, vil krængningen løfte storsejlet højere op i vinden og spileren længere til luv. Og samtidig give en lægirighed, der gør det lettere at komme ned til mærket – VMG.

VMG

VMG (Velocity made good) bruges som benævnelse for den hurtigste måde/vej fra A til B.

Dvs. at både kurs og fart indgår.

På plat læns i let luft skal det overvejes, om ikke en mere skærende kurs med et par bomninger bedre kan betale sig end den lige vej til mærket – VMG.

På længere lænsesider kan man med fordel bruge et forsejlsfald til at tvinge masten og sejlcentret frem.

På læns skal man skære i flov vind og falde i pustene.

På plat læns kan det være en fordel at øge vandlinjen ved at krænge til luv.

Den skærende kurs (symmetrisk spiler) kan være hurtigste vej til bundmærket – VMG.

Husk at trimme optimalt på rum og skral vind på lænsebenet.

Rul til toppen

Læs mere om teknik og taktik

Kom godt i gang med kapsejlads

Bådhåndtering

Kom godt i gang med kapsejlads

Fart

Kom godt i gang med kapsejlads

Fart - opsætning af mast og rig

Kom godt i gang med kapsejlads

Taktik