Måleskema til brug ved DH måling, findes via link nederst på denne side.

Ligeledes er der et link til "Tjekliste til målekondition ved måling i vandet og ved vejning".

Det anbefales, at måleren udleverer kopi af tjeklisten til bådejeren i god tid før målingen, således at ejeren kan nå at bringe båden i måletrim (målekondition) inden målingen.

Hvis bådtypen har "DH standard skrog" fastsat af Dansk Sejlunion, måles kun fribordshøjderne, dvs. FBSB, FBBB, STF og AF. Måling af fribordshøjderne skal sikre, at båden ikke er for let - altså, at fribordshøjderne ikke er for store - til at båden kan tillades at bruge standardskroget med det tilhørende deplacement.

Hvis de målte fribordshøjder samlet set er større end standardskrogets fribordshøjder, skal båden vejes og komplet skrogmåles.

Når målingen er fuldført, indberetter måleren bådens data elektronisk til Dansk Sejlunion via websejler.dk.

Målere, som ikke tidligere har indberettet båddata elektronisk, skal registreres hos Dansk Sejlunion ved at sende en anmodning til websejler@sejlsport.dk med den e-mail adresse, som ønskes benyttet ved indberetning.

Efter målerens indberetning af båddata til DS, opdateres målebrevet, som så vises på websejler.dk. Der fremsendes kvittering til måleren via indberetningsmodulet.

Hvis båden ikke tidligere er registreret på websejler, oprettes den og ejer får en via e-mail tilsendt informationer om betaling, og faciliteterne på websejler.dk.

Relevante links:

.
Rul til toppen