Dansk Sejlunions regulativer vedr. kapsejlads

Dansk Sejlunion har vedtaget nogle regler, som supplerer kapsejladsreglerne.

Af: Mikael Jeremiassen - senest ajourført d. 26. september 2019

Dansk Sejlunion har vedtaget nogle regler, som supplerer kapsejladsreglerne, og som er gældende ved enhver kapsejlads i Danmark. Disse "regulativer" fremgår af Dansk Sejlunions vedtægter og henvender sig især til arrangører af kapsejladser. De enkelte regulativer kan findes i "Vedtægter for Dansk Sejlunion".

De relevante regulativer fremgår herunder:

  • Tillæg II Præmieregulativ for Dansk Sejlunion - bl.a. om begrænsninger i anvendelsen af pengepræmier.
  • Tillæg III Sponsor- og reklameregulativ for Dansk Sejlunion - supplerer World Sailings og DIF's fælles regler. Om sejlernes rettigheder og pligter i Danmark.
  • Tillæg IV Målekontrolregulativ for Dansk Sejlunion - bl.a. om pligten til at lade kapsejladsbåde kontrolmåle.
  • Tillæg V Lyd-, billede- og medierettigheder - regulativet, som fastslår Dansk Sejlunions ejerskab til samtlige medierettigheder i.f.m. kapsejladser i Danmark.

Vedtægter for Dansk Sejlunion kan findes her. 

.
Rul til toppen