Dansk Sejlunion har for 2024 givet tilladelse til at kravet om gyldigt klassebevis under visse forudsætninger kan fraviges ved kapsejladser for optimistjoller.

Tilladelsen er givet for at børn bl.a. kan sejle kapsejlads ved lokale stævner uden at deres nye, ældre eller optimistlignende joller nødvendigvis overholder klassereglerne for optimistjollen.

Der er dog en række stævner, hvor man ikke kan deltage uden gyldigt klassebevis, nemlig:

  • Ranglistestævner
  • Grandprix-stævner
  • Udtagelse til Ungdomsdanmarksmesterskab
  • Ungdomsdanmarksmesterskab
  • Udtagelse til internationale stævner
  • Internationale stævner

Bestemmelser for afholdelse optimistkapsejlads uden klassebevis fremgår af "Tilladelse til kapsejlads uden krav om gyldigt klassebevis for optimistjoller".

Tilladelsen skal indgå i såvel indbydelse som sejladsbestemmelser for stævnet.
Dette kan gøres ved, at der i indbydelse og sejladsbestemmelser under punkt 1. Regler tilføjes følgende formulering:

Specielle tilfælde

Arrangører af stævner, fx ranglistestævner, Grandprix-stævner eller Ungdomsdanmarksmesterskab, hvortil der kræves gyldigt klassebevis, kan samtidigt med et sådant stævne arrangere sejlads for nye, ældre og optimistlignende joller uden gyldigt klassebevis.
Dette kræver dog, at der udarbejdes selvstændige sejladsbestemmelser, som på ingen områder må være fælles med det stævne, hvortil der kræves gyldigt klassebevis.

Bemærk, at tilladelsen er tidsbegrænset til kun at gælde kalenderåret 2024.

Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til mikael@sejlsport.dk.

Dokumenter

Herunder finder du dokumentet indeholdende "Tilladelse til kapsejlads uden krav om gyldigt klassebevis for optimistjoller" samt link til skabelon til indbydelse og sejladsbestemmelser hvor "Tilladelse til kapsejlads uden krav om gyldigt klassebevis for optimistjoller" er implementeret.

.
Rul til toppen