Dansk Sejlunion, Appel og Regeludvalget

2. marts, 2022

Denne vejledning er til alle klubber, som er medlemmer af Dansk Sejlunion og arrangerer sejlsportsstævner i 2022 med internationale deltagere eller mulighed for sådanne. Den handler om, hvordan en klub skal forholde sig til sejlere og officials fra Rusland (RUS) og Hviderusland (Belarus – BLR). Der skelnes her mellem stævner, som er verdens- eller europamesterskaber, og andre stævner.

Verdens- og europamesterskaber

I henhold til RRS 76.3 må en arrangerende myndighed ikke afvise eller annullere en tilmelding til et verdens- eller kontinentalt mesterskab uden forudgående accept fra den relevante klasseorganisation eller World Sailing (WS).

WS udsendte den 1. marts ”World Sailing statement concerning the situation in Ukraine”, som omhandler alle “World Sailing owned and sanctioned competitions”. For disse stævner gælder, at WS “are now strongly urging our Member National Authorities, Class Associations, affiliated bodies, and all event organisers to implement the measure to suspend the participation of Russian or Belarusian athletes and officials in their respective events and competitions.”

World Sailing’s statement samt en opfølgende udtalelse fra Dansk Sejlunion kan ses her:

Det betyder, at alle danske klubber under Dansk Sejlunion, som arrangerer et verdens- eller kontinentalt mesterskab, skal udelukke alle sejlere og officials fra Rusland (RUS) og Hviderusland (Belarus – BLR) fra deltagelse i stævnet. For sejlerne kan det rent praktisk gøres ved, at der i Notice of Race for stævnet indsættes følgende tekst i afsnittet ”Eligibility and entry”:

"No entries from competitors from Russia (RUS) or Belarus (BLR) will be accepted."

Hvis Notice of Race allerede er publiceret, tilføjes den ovenstående tekst, og det reviderede Notice of Race udsendes. Derefter kan en tilmelding af en deltager fra et af de to lande afvises eller annulleres. Bemærk også, at officials fra de to lande heller ikke må deltage.

Såfremt en sådan deltager er utilfreds med beslutningen om at afvise eller annullere en tilmelding, kan de anmode om godtgørelse ved stævnets internationale jury eller protestkomité.

Andre stævner

For andre stævner gælder RRS 76.3 ikke, så for disse stævner, skal arrangøren blot overholde RRS 76.1, det vil sige, at arrangøren skal meddele deltagere fra de to lande, at deres tilmelding er afvist eller annulleret før starten på første kapsejlads og angive årsagen til dette. Og deltageren kan bede om at få det skriftligt. Også her skrives følgende ind i Notice of Race i afsnittet ”Deltagelse og tilmelding”:

"Den organiserende myndighed vil afvise alle tilmeldinger af deltagere fra Rusland (RUS) og Hviderusland (Belarus – BLR)"

Hvis Notice of Race allerede er publiceret, tilføjes den ovenstående tekst, og det reviderede Notice of Race udsendes. Derefter kan en tilmelding af en deltager fra et af de to lande annulleres. Bemærk også, at officials fra de to lande heller ikke må deltage.

Såfremt en sådan deltager er utilfreds med beslutningen om at afvise eller annullere en tilmelding, kan de anmode om godtgørelse ved stævnets internationale jury eller protestkomité.

Vejledning

Såfremt en arrangør har yderligere spørgsmål, kan Dansk Sejlunion kontaktes: Mikael Jeremiassen.

For Appel- og Regeludvalget
Jan Stage, formand

Rul til toppen