Ansøg Friluftsrådet om tilskud til klubprojekter

Foreninger kan nu søge om tilskud i Friluftsrådet via to puljer. Der er ansøgningsfrist henholdsvis d. 1. maj og 15. maj 2020.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 31. marts 2020

Indhold

  Ekspandér

  Bedre adgang til naturen

  Friluftsrådet ønsker at fremme adgangen til naturområder, som i dag er svært tilgængelige for hele eller dele af befolkningen. Foreninger kan nu søge om tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til projekter, der skaber bedre adgang til naturen. Der er ansøgningsfrist 15. maj 2020.

  Har din klub en god idé til et projekt, som kan skabe bedre adgang til naturen? Det kan enten være projekter, der giver adgang til områder, som i dag er utilgængelige for befolkningen, eller fysiske tiltag som gør det muligt for særlige målgrupper, eksempelvis mennesker med funktionsnedsættelser, at komme ud i naturen.

  Der kan nu søges om tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til projekter, der forbedrer adgang og tilgængelighed til naturen, med ansøgningsfrist den 15. maj 2020.

  Friluftsrådet ønsker med de nye muligheder for tilskud at skabe bedre vilkår for friluftslivet, og her er adgang til naturen helt afgørende.

  Hvis befolkningen skal have et nært forhold til naturen og få lyst til at passe på den, så er det også helt afgørende, at vi kan komme ud i den og opleve alle de fantastiske ting, man kan derude. Desværre er adgangen til naturen langt fra noget, som vi kan tage for givet

  Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet

  Tilskud til lokale initiativer

  Der kan søges om tilskud til lokale initiativer, som gennem fysiske tiltag til lands eller til vands skaber adgang og tilgængelighed i et naturområde, hvor der ikke i dag er det, eller skaber adgang og tilgængelighed for målgrupper, der ellers ville have svært ved at komme ud i det givne naturområde.

  Projektet skal være forankret i en forening / civilsamfundsorganisation eller et partnerskab, hvor en civilsamfundsorganisation er ledende partner. Der er i alt afsat 4 millioner kroner. Der kan søges om tilskud på mellem 20.000 og 200.000 kroner.

  Lokalforeningspuljen

  Lokalforeninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer kan søge om støtte til at styrke foreningens arbejde med friluftsliv. Fristen for at søge er 1. maj 2020

  Puljens formål

  Puljen har til formål at styrke lokale foreningers arbejde med friluftsliv i hele landet. Der er fokus på initiativer, der fremmer befolkningens muligheder for at opleve naturen.

  Ved friluftsliv forstås i denne sammenhæng rekreative aktiviteter, som finder sted i naturen, f.eks. det åbne land, i skoven, andre grønne områder, i luften, langs kysten eller på sø eller hav.

  Aktiviteter, der primært har karakter af konkurrenceidræt, betragtes ikke som friluftsliv.

  Hvem kan søge?

  Puljen kan søges af lokalforeninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer.

  Flere lokalforeninger kan søge sammen.

  Hvad kan der søges til?

  • Aktiviteter og projekter, der styrker lokale foreningers formålsbestemte frivillige arbejde med friluftsliv, herunder materialer og faciliteter, der direkte understøtter foreningernes daglige virke og løbende arbejde med friluftsliv.
  • Aktiviteter og projekter, der forbedrer rammerne for foreningsarbejdet inden for friluftsliv.

  Hver lokal forening kan ikke få godkendt mere end én ansøgning per kalenderår.

  Hvor meget kan man søge?

  • Der kan søges om tilskud på op til 50.000 kroner.
  • Der er ikke krav om med- eller egenfinansiering.

  Ansøgninger kan efter sagsbehandling enten godkendes til fuld bevilling, godkendes til delvis bevilling eller afslås.

  Hvordan ansøger man?

  Læs mere på Friluftsrådets hjemmeside via nedenstående link.

  .
  Rul til toppen