Ansøg om tilskud til klubprojekter i DIFs puljer

Flere af Dansk Sejlunions medlemsklubber havde stor succes med deres ansøgninger til DIF og DGIs Foreningspulje i 2019. Puljen åbner for ansøgninger for 2020 d. 1. marts. Klubber kan desuden ansøge Toms Guldpulje fra d. 1. april.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 28. februar 2020

Indhold

  Ekspandér

  Foreningspuljen er sat i bero pga. Covid-19

  Foreningspuljen er midlertidig sat i bero pga. Covid-19.

  Se mere her på Danmarks Idrætsforbunds hjemmeside.

  Foreningspuljens formål

  Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber og skabe rum til udvikling i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele landet mødes året rundt. Slutbrugerne af puljens midler er således danskere i og uden for foreningsidrætten, der kan få glæde af støttede aktiviteter og projekter.

  Der åbnes for ansøgninger d. 1. marts.

  Om Foreningspuljen

  Interessen for DIF og DGI’s foreningspulje er stor. Det gælder også fra flere af Dansk Sejlunions medlemsklubber, der har benyttet sig af at ansøge puljen i 2019.

  I 2019 – puljens andet leveår – blev der bevilget i alt 1,2 millioner kroner til mange forskellige tiltag i Dansk Sejlunions medlemsklubber. 23 sejlklubber opnåede tilskud til meget forskelligartede projekter, hvoraf de mest ambitiøse projekter omfatter investering af moderne sportsbåde eller nye joller til ungdomsarbejdet.  

  Foreningspuljen opfordrer til, at bevillingsmodtagende foreninger er opmærksomme på at gøre deres aktiviteter og støttede projekter synlige og tilgængelige for beboere i lokalområdet, og derfor glæder det også Dansk Sejlunion, at de mest ambitiøse projekter netop omhandler at åbne sejlsporten op - herunder med nye tidssvarende tilbud, som henvender sig til familier.

  Sejlsporten har så meget at byde på til familier! Derfor glæder det os meget i Dansk Sejlunion, at flere og flere klubber ser mulighederne i at invitere familier ind i sejlerlivet via forskellige slags projekter og initiativer!

  Christian Lerche, direktør i Dansk Sejlunion

  Ansøg foreningspuljen

  Den 1. marts 2020 åbner DIF og DGI’s foreningspulje igen for ansøgninger.
  Foreningspuljen opererer med to beløbskategorier:

  • 0-30.000 kr. – ansøgninger behandles løbende.
  • 30.001-300.000 kr. – ansøgninger behandles 3 gange i 2020.

  Se vejledning og ansøgningsfrist i dokument herunder.

  I ansøgninger til DIF og DGI’s foreningspulje er det vigtigt at beskrive foreningens projekt så præcist og fyldestgørende som muligt. Konkurrencen om puljens midler og kravene til de enkelte ansøgninger er størst for ansøgninger om større beløb, men det er generelt en god ide på tværs af ansøgninger at være opmærksom på følgende:

  Realistisk og mådeholden: Vær bevidst om, at puljens midler skal komme mange mennesker til gode, og at langt størstedelen af bevillingerne vil være i kategorien op til 30.000 kr.

  Målrettet og afgrænset: Søg kun til ét projekt og læg hovedvægten i ansøgningen på det enkelte projekt frem for foreningens virke som helhed.

  Egeninvestering og forankring: Vis hvordan foreningen selv vil være med til at løfte projektet ved at lægge egne midler, timer eller andre ressourcer i realiseringen.

  Samarbejde og deling: Beskriv eventuelle samarbejdspartnere i form af foreninger, skoler eller andre, der måtte være involveret.

  Detaljeret og præcist budget: Vær så detaljeret, konkret og præcis som mulig i beskrivelsen af de til projektet knyttede budgetposter.

  Ansøg Toms Guldpulje

  Toms Guldpulje er på 2 mio. kr. i år, som uddeles i bevillinger op til 20.000 kr.

  Puljen er åben for ansøgning i perioden 1. april til 31. august 2020.  

  Medlemsklubber i Dansk Sejlunion har mulighed for at ansøge om tilskud via flere puljer, når det omhandler tilbud til familier.

  Under mottoet "Familietid er kvalitetstid" har Toms og Danmarks Idrætsforbund skabt Toms Guldpulje. Puljens formål er at forgylde initiativer, der kan få flere familier ud at røre sig.

  Familieidræt handler om velvære, at være aktive på tværs af generationer og sammen om gode idrætsoplevelser. Toms Guldpulje kan give økonomisk støtte til idrætsforeninger, der ønsker at skabe bedre rammer for familieidræt. Det kan både være gennem nye initiativer og eksisterende aktiviteter.

  Få sparring med klubkonsulenter

  Dansk Sejlunions klubkonsulenter har mange erfaringer med klubbers ansøgninger til tilskudspuljer og fonde. Hvis din klub har idéer til et godt projekt, står klubkonsulenterne til rådighed i forhold til en sparring omkring ansøgninger til Foreningspuljen, Toms Guldpulje og øvrige ansøgninger til eksempelvis fonde.

  .
  Rul til toppen

  Relevante emner om klubudvikling: