Formandsblog: Havet er til at sejle på

Det er indlysende for os sejlere, at havet er til at sejle på. Vi er en stolt søfartsnation med en fantastisk natur, der giver herlige turoplevelser. Vi har selvfølgelig ikke havet for os selv, og deler det gerne med andre, uanset om det er med erhverv, kajakker, dykkere, roere eller andre.

Senest ajourført d.22. juni 2020

Havet er til at sejle på

Det er indlysende for os sejlere, at havet er til at sejle på. Vi er en stolt søfartsnation med en fantastisk natur, der giver herlige turoplevelser. Vi har selvfølgelig ikke havet for os selv, og deler det gerne med andre, uanset om det er med erhverv, kajakker, dykkere, roere eller andre.

Retten til at sejle frit på havet er desværre ikke lige så indlysende for andre. Det har senest vist sig i en sag, hvor Banedanmark ønskede en ændring af anlægsloven for Femernforbindelsen, så den kommende jernbanebro over Guldborg Sund skulle være en fast bro i stedet for den klapbro, der – af hensyn til sejlerne – er fastlagt i loven. Banedanmark var blevet bekymret for driftssikkerheden for togdriften, hvis broen skal kunne åbne.

Det er en meget principiel sag for os som sejlere. Derfor har både de lokale sejlklubber, Dansk Sejlunion med opbakning fra DIF, Danske Tursejlere, FLID, og kommunen været aktive i kampen for at overbevise Folketingets politikere om, at de ikke skulle imødekomme Banedanmarks ønsker.

Vi har netop haft foretræde for Folketingets Transportudvalg, og umiddelbart efter har vi fået den fantastiske nyhed, at politikerne er blevet enige om, at hensynet til sejlerne og det lokale fritidsliv vejer tungt nok til ikke at imødekomme Banedanmark. Lovens bestemmelser om, at jernbanebroen over Guldborg Sund skal kunne åbne for lystsejlere, bliver derfor ved med at gælde. En lykkelig afslutning på en skrækkelig udfordring til glæde for både de lokale sejlere, sejlklubberne og alle fritidssejlere.

Flere sejlere

Det er vi ikke mindst glade for, fordi flere og flere får øjnene op for fritidssejlads. Medlemstallene i sejlklubberne er steget de sidste år. Og i dette forår oplever vi et fantastisk boom i antallet af danskere, der erhverver et fritidssejlerkort – især til speedbåd og duelighed. I maj måned har Dansk Sejlunion udstedt 1.649 kort, hvilket er mere end dobbelt så mange som i maj 2019. Og de seneste tal for juni vidner om, at aktiviteten fortsætter på et meget højt niveau.

Velkommen på vandet til de mange nye fritidssejlere.

Jeg håber, at I nye sejlere hurtigt finder ind sejlklubberne og sejlerfællesskabet, og at I får livslang glæde af at sejle i vores fantastiske farvande. Og til jer erfarne sejlere – husk, I selv var begyndere en gang. Giv en hånd og et godt råd, når I oplever et behov for det. Det er godt sømandskab. 

En usædvanlig tid

Corona-situationen har betydet, at mange ting ikke har været, som de plejer. Men jeg er selv ekstra glad for at være tursejler i denne tid. Siden påske har sejlturene været en af de få ting, man sikkert og lovligt har kunne gøre. Smitterisikoen på vandet må være minimal, og derfor har det til tider været svært at forstå de mange restriktioner, som alligevel blev lagt på sejlere og sejlklubber. Derfor takker vi særligt alle jer, som har accepteret restriktionerne og følger de retningslinjer og anvisninger, som sundhedsmyndighederne og Dansk Sejlunion giver. Jeg håber, at sejlklubberne hurtigt kommer tilbage i normal gænge igen med masser af aktiviteter og sejlerglæde.

Fra Dansk Sejlunions side kæmper vi utrætteligt for friheden til at være sejler. Det gælder i forhold til uforståelige corona-restriktioner, og det gælder retten til at sejle frit i de danske farvande.

Havet er til at sejle på. God sommer til alle nye som erfarne sejlere.

.
Rul til toppen