Lynetteholm er en katastrofe for sejlsporten i hovedstaden

Sejlerne bliver glemt i anlægsprojektet af Københavns nye ø. Dansk Sejlunion har sat alle sejl til for at varetage sejlernes interesser og påvirke beslutningerne.

Af: Julie Elver Stolberg - senest ajourført d. 2. december 2020

Et stort område med godt sejladsfarvand skal fyldes helt op med jord, indsejlingskanalen til København bliver et mareridt, og flere sejlklubber mister deres fri adgang til det åbne hav. Læg dertil, at der i det storstilede anlægsprojekt Lynetteholm, Københavns nye ø, ikke er tænkt en eneste ny lystbådehavn ind som kompensation i den nye bydel. Det er med andre ord en katastrofe for alle sejlere i hovedstaden, hvis planerne til foråret endelig vedtages af Folketinget, siger Line Markert, formand i Dansk Sejlunion.  

­– Fritidssejlere har i over 35 år sejlet ind og ud af Københavns Havn gennem Lynetteløbet, og kapsejlere fra flere klubber har deres faste baner netop her. Alt det ophører, hvis Lynetteholmen gennemføres som planlagt. I den skitse, der er lagt frem, har man overhovedet ikke antydet bare en lille åbning om en lystbådehavn, siger hun og fortsætter:

Brug din stemme

Københavnerne inviteres til at få et nyt og detaljeret indblik i, hvordan etableringen af Lynetteholm skal foregå, og hvordan Københavns nye landområde vil påvirke omgivelserne. Fra 30. november og frem til den 25. januar 2021 er der offentlig høring om den såkaldte miljøkonsekvensrapport, og du er inviteret til at indsende dit høringssvar.

Informationsmøde den 5. januar 2021

By & Havn inviterer til tre tematiske informationsmøder, hvor alle er velkomne til at deltage – på grund af Covid-19 primært via Facebook, hvor der live-streames fra høringen. Her kan du som sejler få indblik i miljøkonsekvensrapporten og stille uddybende spørgsmål til eksperterne bag.

Informationsmøderne vil blive afholdt den 5. januar med temaerne sejladsforhold, jordtransport samt klimasikring, natur og miljø. Nærmere information om program og tilmelding til informationsmøderne findes her.

– København er en havn. Det ligger i selve bynavnet.  Med forslaget her, hvor man nærmest gør det umuligt at sejle ind og ud, og samtidig ingen intentioner har om at anlægge nye havne, bliver Københavns identitet som havneby udfordret.

Havnelivet gør boliger attraktive

Foruden at skabe bedre vilkår for sejlsporten vil havne og marinaer også være en stor økonomisk gevinst for de mange nye boligkvadratmeter.

– Marinaer har aldrig gjort noget dårligt for kvadratmeterprisen på de ejendomme, der ligger omkring. Samtidig ved vi, at bådene og havnelivet også bidrager til at gøre København til en attraktiv turistby. På den måde er der mange gevinster ved at tænke lystbådehavne ind i anlægsplanerne, siger hun.

Derfor opfordrer hun fortsat politikerne til at se på netop de muligheder, en eller flere havne vil kunne bibringe projektet.

Middelgrunden som alternativ løsning

Line Markert stiller sig samtidig uforstående overfor, at et supplerende forslag udarbejdet af arkitekt og sejler Dan Hasløv slet ikke bliver taget med i overvejelserne. Hasløvs anlægsforslag peger i stedet på den gamle losseplads, Middelgrunden, som langt mere velegnet til at huse den kommende københavnske bydel. Øen på Middelgrunden kan give møder med vandet, som ikke kun handler om teknik, højvander, stormfloder og diger.

– Et af Dansk Sejlunions vigtigste indsatsområder er at arbejde for, at Danmark forbliver et attraktivt sted at dyrke sejlsport. Derfor er sagen om Lynetteholm af afgørende betydning for os, og hvor vi har en vigtig og væsentlig opgave i at varetage sejlernes interesser. Vi arbejder netop nu målrettet på at få endnu et møde med By og Havn, hvor vi kan rejse de mange udfordringer – og muligheder - vi ser i projektet.

VVM-rapport møder skarp kritik

I den netop offentliggjorte VVM-rapport, der redegør for, hvordan anlægsprojektet vil påvirke det omgivende miljø, peger By og Havn på, at netop sejlsporten rammes særligt hårdt af anlægsplanerne. Samtidig møder rapporten skarp kritik fra en lang række miljø- og naturorganisationer. For selv om VVM-rapporten går i dybden med konsekvenserne ved at anlægge selve øen Lynetteholm, tager den ikke stilling til to ledsagende megabyggerier, som begge er en forudsætning for holmen, skriver TV2 Lorry.

Konsekvenserne fra den tilhørende metro og havnetunnelen Østlig Ringvej, som skal fuldende og infrastrukturbinde Lynetteholm, er således forsat ikke belyst. Kritikken bliver i artiklen bakket op af Peter Pagh, der er juraprofessor med speciale i miljøret på Københavns Universitet. Han mener, det vil stride mod EU-direktivet på området, hvis anlægsbeslutningen trumfes igennem, uden at konsekvenserne af de andre byggerier belyses.

.
Rul til toppen