Formandsblog

Medlemslandene skal vælge præsident for World Sailing

Konservative kræfter er modstandere af den modernisering af World Sailing, som Kim Andersen har stået i spidsen for

Kim Andersen - world sailing
Af: Line Markert - senest ajourført d. 29. september 2020

Valg af præsident for World Sailing

World Sailing er den internationale organisation, der samler de nationale sejlforbund (som Dansk Sejlunion) og regulerer sejlsporten verden rundt. World Sailing spiller også en stor rolle i at koordinere og organisere de internationale bådklasser, særligt dem, der er repræsenteret på det olympiske program.

World Sailing har en række tekniske og politiske komiteer og kommissioner, der træffer beslutningerne om, hvilke mål organisationens ansatte skal arbejde efter. Disse mange organer er sammensat af frivillige fra hele verden, der alle har stor kærlighed til sejlsporten. Det øverste organ er bestyrelsen, der ledes af World Sailings præsident, som pt. er danske Kim Andersen.

Der er valg til World Sailings bestyrelse i år. Den siddende præsident Kim Andersen har arbejdet for at modernisere organisationen, herunder i særlig grad selve governancestrukturen. Det handler om at implementere principperne om good governance og at gøre den frivillige struktur i organisationens mange organer mere agil, ikke mindst når det kommer til beslutningsprocesserne.

Ønsket om fornyelse og agilitet er faldet en del af de mere konservative frivillige i World Sailing for brystet. Denne gruppe har derfor brugt de seneste år på at kritisere og modarbejde de initiativer, der skal sikre en mere åben og moderne organisation. Det har blandt andet ført til beskyldninger mod Kim Andersen og sager om uetisk adfærd, dårligt styr på økonomi osv. Det har naturligvis været ubehageligt for Kim, men det har også været yderst skadeligt for World Sailing som organisation.

Dan Ibsen er tidligere generalsekretær i Dansk Sejlunion og har været engageret i World Sailing og international sejlsport gennem mange år. Dan har i en fin artikel i onlinemediet Scuttlebutt Sailing News givet sin vurdering af nogle af de mange rygter, der har floreret i medierne internationalt og herhjemme, når international sejlsport og ikke mindst World Sailing har været på dagsordenen.

World Sailing er bl.a. ansvarlig for:

  • at fremme sejlsporten international
  • at administrere sejladserne ved de olympiske og de paraolympiske lege
  • at udvikle kapsejladsregler og andre regler for organisering og gennemførelse af kapsejladser
  • at uddanne og dommere, opmænd og andre kapsejladsledere m.v.
  • at udvikle sejlsporten på verdensplan
  • at repræsentere sejlere I alle forhold omkring sporten

Har du læst nogle af de historier, der gengiver den konservative gruppes syn på situationen i World Sailing, så brug tiden på at læse denne artikel også. Og suppler evt. med denne gengivelse af et interview, som Yacht Russia Magazine har bragt med WS Communications & Digital Manager Daniel Smith, der har koordineret svarene med Kim Andersen og World Sailings bestyrelsesmedlemmer Scott Perry og Gary Jobson.

Valget til World Sailings bestyrelse gennemføres digitalt i perioden fra 9.-16. oktober 2020.

.
Rul til toppen