Status på coronasmitten i Dansk Sejlunion

Antallet af smittede under træningslejren i Aarhus er oppe på 18 personer. Derfor udvider Dansk Sejlunion nu gruppen af nære kontakter.

Af: Julie Elver Stolberg - senest ajourført d. 21. oktober 2020

I går var syv elitesejlere og trænere konstateret smittet med corona efter en træningslejr i Aarhus i sidste uge. I dag er tallet oppe på 18 personer, herunder 15 sejlere og tre trænere. Der er dog risiko for, at tallet stiger yderligere, da alle deltagere er blevet bedt om at lade sig teste på 4. og 6. dagen for sidst mulige kontakttidspunkt. De, der endnu ikke er blevet konstateret smittet, skal således testes i morgen, torsdag, og igen på lørdag. Først herefter kender Dansk Sejlunion det samlede antal smittede.

På grund af omfanget af allerede konstaterede smittede udvider Dansk Sejlunion nu kredsen af personer, man anser som ’nære kontakter’. Sideløbende med træningslejren for 49er, 49erFX samt Nacra 17-klasserne, holdt 29erne også træningslejr i samme periode og fra samme havn.

Smittede i alt

(opdateret 4. november 2020)

Alle sejlere blev testet på dag fire og dag seks efter træningslejren afslutning.

22 sejlere blev i alt smittet med covid-19, og vi har ikke oplysninger om, at smitten skulle have bredt sig uden for vores træningslejr. 

– 29’erne holdt til i et andet klubhus, men brugte hallen i Sejlsportcenteret til opmagasinering af bådene mellem sejladserne. Derfor kan det ikke afvises, at smitten er blevet båret enten fra vores lejr til 29’erne eller omvendt. Samtidig er Dansk Sejlunion blevet gjort opmærksom på flere overlap mellem de to grupper, herunder søskende og kærester, hvilket øger risikoen for smitte i begge lejre, og af den grund udvider vi nu kredsen, siger Christian Lerche, direktør for Dansk Sejlunion.

Han har derfor i dag kontaktet til ledelsen af 29’er-stævnet med en anbefaling om at betragte deltagerne fra Dansk Sejlunions lejr som ’nære kontakter’. Dette indebærer, at også 29’er-sejlerne og deres trænerstab lader sig teste og i øvrigt følge retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen, indtil resultaterne foreligger.

.
Rul til toppen