Undersøgelse: Hvordan er brandsikkerheden på danske både til fritidsbrug?

Deltag i denne undersøgelse og vær med til at afdække årsagerne til brand i danske fritidsbåde.

Af: Morten Kjems - senest ajourført d. 26. august 2020

Hvordan er brandsikkerheden på danske både til fritidsbrug?

Om undersøgelsen

Overlæge og professor Jens Lauritsen ved Odense Universitetshospital har taget initiativ til denne undersøgelse. Dansk Sejlunion har ikke deltaget i udarbejdelsen af undersøgelsen, men opfordre alle sejlere til at deltage.

Dansk Sejlunion vil senere bringe resultaterne af undersøgelsen.

I denne sommer har der været flere brande på fritidsbåde rundt om Fyn, mens de lå på vandet – og nogle af dem brændte helt ned. Alle personer blev heldigvis reddet. Men kunne det være undgået?

For at give et svar undersøger jeg hændelser, brandslukningsudstyr, brandøvelse, alarmering, teknisk indretning, bådtyper og sejlvaner i et skema. Ved at svare kan du få ideer til sikring af egen båd og rutiner mod røg eller brand (Det har mindst 65 % af alle fået til nu).

For at få et dækkende billede mangler der flere svar. Har du endnu ikke svaret, så klik gerne her:

Svarene indsamles helt anonymiseret. Den der svarer kan IKKE identificeres. Resultatet formidles i samarbejde med Søsportens Sikkerhedsråd. Alle svar indgået før 15.9 indgår i analysen.

Hvis du har spørgsmål kan jeg kontaktes her:

  • Jens Lauritsen, overlæge og professor, Ulykkes Analyse Gruppen, Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense Universitetshospital
  • Tlf: +45 2921 1806
  • Mail: jel@rsyd.dk
.
Rul til toppen