Miljø og bæredygtighed

Dansk Sejlunion indstifter ny bæredygtighedspris

Som blå sport har vi et medansvar for havet. Derfor indstifter Dansk Sejlunion en ny bæredygtighedspris, der skal motivere sejlere til et større grønt fokus.

Senest ajourført d. 20. marts 2021

Havet skal gives videre til de næste generationer i lige så god stand, som vi modtog det – hvis ikke endnu bedre.

Derfor har Dansk Sejlunion indstiftet en ny bæredygtighedspris, der vil blive uddelt til en sejlklub eller et projekt, der gør en ekstra indsats for at skabe et renere og sundere havmiljø eller på anden måde går forrest i den grønne omstilling. Det siger Line Markert, formand for Dansk Sejlunion.

Om den nye bæredygtighedspris

Dansk Sejlunions bæredygtighedspris gives til en klub eller et projekt, der har haft særlig fokus på bæredygtighed i det forløbne år.

I de kommende måneder vil Dansk Sejlunion fastlægge en række kriterier, der vil blive lagt til grund for uddelingen af prisen. En komité bestående af Dansk Sejlunions bæredygtighedsudvalg, repræsentanter fra Hempel og andre partnere vil nominere feltet og udpege vinderen

Prisen ledsages af en check på DKK 20.000, som klubben kan bruge til passende formål samt en vandrerpokal.

– Alle de ting, vi foretager os i relation til sejlads, påvirker miljøet i større eller mindre grad. Bæredygtighedsprisen handler om at sætte fokus på de valg, vi træffer, så vi sikrer, at havet også i fremtiden er rent og levende. Som blå sport har vi en særlig forpligtelse til netop at tage vare på havet, og det glæder mig meget, at vi nu indstifter en bæredygtighedspris, der sætter fokus på de mange gode initiativer rundt om i Sejlerdanmark.

Prisen uddeles i partnerskab med Hempel

Med prisen følger et kontant beløb på 20.000 kroner, og vinderen vil hvert år blive annonceret på Dansk Sejlunions Klubkonference i november.

Prisen uddeles i samarbejde med Hempel, der netop har lanceret en ny forretningsstrategi med et stort fokus på bæredygtighed. Hempel har blandt andet en ambition om at gøre bæredygtighed til en central drivkraft for produktudvikling og innovation.

– Partnerskaber er utroligt vigtige for at kunne fremme bæredygtige løsninger. Derfor giver det også rigtig god mening at bakke op om Dansk Sejlunions nye bæredygtighedspris, siger Thomas Olsen, Yacht Marketing Director i Hempel.  

I Dansk Sejlunion er der også stor glæde over netop at have Hempel med som partner på prisen. Dansk Sejlunion og Hempel har gennem mange år haft et godt og tæt samarbejde, og med indstiftelsen af den nye pris bindes der en fin sløjfe om det årelange partnerskab, siger Line Markert.

– Hempel har tidligere været en trofast partner for Dansk Sejlunion, blandt andet under vores OL-kampagner i Beijing og Athen og på en lang række udviklingsprojekter indenfor sejlsporten. Derfor glæder det mig, at vi nu igen finder fælles fodslag og kan arbejde sammen om det vigtige arbejde med at skabe større fokus på bæredygtighed i vores del af verden.

For yderlige information, kontakt:

Line Markert, formand for Dansk Sejlunion: formand@sejlsport.dk eller 5234 4251

Nina Lomborg Linneke, Communications Manager, Hempel: communications@hempel.com eller 6155 1500

.
Rul til toppen

Læs mere

Herunder kan du læse mere om bæredygtighed og sejlsport