Dansk Sejlunion indsender høringssvar til ny havplan

Danmarks Havplan er en udmærket ramme for at regulere arealanvendelsen til søs, men der er dog visse betænkeligheder og kommentarer, der bør adresseres.

Senest ajourført d. 8. oktober 2021

Dansk Sejlunion har i forbindelse med høringen af Danmarks Havplan indsendt høringssvar. 

Grundlæggende er Dansk Sejlunion positive over for Havplanen som en ramme for regulering af brugen af havet og forskellige interesser på en hensigtsmæssig måde. Dette er dog forudsat af, at man som princip slår fast, at fritidssejlads og anden rekreativ brug af søterritoriet kan praktiseres alle steder.

Derfor har Dansk Sejlunion en forventning om, at de berørte idrætters specialforbund i DIF-familien som princip er høringsberettigede ved alle typer af anlæg, og at relevante myndigheder bliver gjort opmærksom på dette.

.
Rul til toppen