Få gratis bundmaling til sejlklubbens følgebåde

Ny samarbejdsaftale med Hempel giver sejlklubber under Dansk Sejlunion mulighed for gratis bundmaling. Malingen er øremærket til følgebåde i klubberne.

Senest ajourført d. 23. marts 2021

Forårsklargøringen af klubbens både står for døren, og nu melder Hempel sig på banen med en mulighed til de danske sejlklubber.

Som led i en ny samarbejdsaftale med Dansk Sejlunion forærer den danskejede virksomhed således bundmaling for 50.000 kroner øremærket til følgebåde i klubberne. Der er tale om de nye produkter Silic Seal og Silic One, der blandt andet blev kåret som ’Best i test’ af Bådmagasinet i 2020.

Bundmalingen er helt uden økonomiske forpligtelser for sejlklubberne. Dog er det en betingelse, at klubben er medlem af Dansk Sejlunion og opfylder nedenstående kriterier for at komme i betragtning til den gratis maling:

  1. malingen skal påføres senest 15. maj 2021
  2. der skal oplyses om, hvor mange følgebåde der ønskes maling til, om det er RIBS eller Glasfiber. (Dog max 5 stk. pr. klub)
  3. klubben indvilliger i at indsende fotos og en video, hvori de beskriver arbejdet. Foto og videomaterialet bliver anvendt til projektevaluering hos Dansk Sejlunion og Hempel. (se separat vejledning i foto og videooptagelse) 
  4. klubben er parat til at medvirke i en samlet fortælling: ’Rejsen mod en biocidfri maling’
  5. klubben skal være parat til at medvirke i en evaluering efter sæsonafslutning (udfyldning af spørgeskema)

Sidste frist for ansøgning er den 9. april. Opfylder man kriterierne, kommer man på listen over mulige deltagere. Klubpakkerne uddeles efter princippet om ’først til mølle’ og Dansk Sejlunions bæredygtighedsudvalgs godkendelse. Det er tidspunktet for udfyldelsen af formularen, der afgør, hvor man står i køen. Det vil efterfølgende blive oplyst, hvilke klubber der har søgt, og hvem der fik tildelt maling. De klubber, der ikke får tildelt maling i 2021, kommer først på listen til evt. fremtidige donationer.

Hvis du har spørgsmål eller andet vedrørende pakkerne, er du velkommen til at ringe til din sædvanlige klubkonsulent eller Jens Sohl Jensen på 41 18 02 30.

.
Rul til toppen