Ny bestyrelse i Dansk Sejlunion

Der var i år kampvalg til Dansk Sejlunions bestyrelse, hvor otte kandidater dystede om fem pladser. Se, hvem der udgør Dansk Sejlunions nye bestyrelse her.

Senest ajourført d. 20. marts 2021

Efter kampvalg på lørdagens generalforsamling i Dansk Sejlunion står det klart, hvem der udgør den nye bestyrelse i Dansk Sejlunion.

Otte kandidater havde meldt sit kandidatur, men kun fem skulle vælges. Derfor var der også spænding til det sidste om, hvem der fik plads i Dansk Sejlunions øverste myndighed.

Dansk Sejlunions nye bestyrelse

 • Line Markert, formand
 • Henrik Voldsgaard, næstformand
 • Ditte Juul
 • Christian Hangel
 • Lotte Meldgaard
 • Michael Rasmussen
 • Jørgen Thorsell
 • Jens Kofoed
 • Niels Andersen (suppleant)

Følgende kandidater opnåede valg til Dansk Sejlunions bestyrelse:

 • Lotte Meldgaard (KDY, to år)
 • Michael Rasmussen (Nivå Bådelaug, to år)
 • Christian Hangel (Frederiksund Sejlklub, to år)
 • Jørgen Thorsell (KDY, to år)
 • Jens Kofoed (Virksund Sejlklub, et år)

Det betyder også, at Pia Bay (KDY), Per Risvang (Århus Sejlklub) og Niels Andersen (Marselisborg Sejlklub) ikke opnåede valg til bestyrelsen.

De tre kandidater, der ikke blev valgt, blev spurgt, om de ønskede at stille op til suppleantposten. Hverken Pia Bay eller Per Risvang ønskede at stille sit kandidatur til rådighed for suppleantposten. Det gjorde til gengæld Niels Andersen, der blev således blev valgt til suppleant uden modkandidater.

Stort tillykke med valget til de nye bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

Kredsen stemt ud af vedtægterne

Foruden valg til bestyrelsen skulle to forslag behandles, som begge blev stemt igennem generalforsamlingen.

Det første var et forslag fra bestyrelsen om at justere kontingentet, så det følger den generelle prisudvikling. Forslaget blev vedtaget med et stort flertal, hvorfor kontingentet i dag udgør 102,86 kroner pr. medlem.

Derudover skulle sidste års forslag fra Egå Sejlklub om at skrive kredsene ud af vedtægterne til afstemning igen i år.

Forslaget blev behandlet sidste år, hvor der var et stort flertal for forslaget. Men det kunne dog ikke endeligt vedtages, da der ikke var et tilstrækkeligt fremmøde på generalforsamlingen til at vedtage vedtægtsændringen.

I år kunne forslaget vedtages med 2/3 flertal af fremmødte deltagere uanset, hvor mange klubber der deltog i generalforsamlingen. Det blev ligeledes stemt igennem med et stort flertal.

.
Rul til toppen