Nye medlemstal: Største vækst i 36 år

Trods den momentane nedlukning af sejlsporten, oplevede Dansk Sejlunion en medlemsfremgang på knap 2.000 nye sejlere i 2020. Det er den største vækst siden 80’erne.

Senest ajourført d. 8. april 2021

Selv om det indimellem kneb med at få lov at komme på vandet i organiseret form, har corona-restriktionerne ikke smittet negativt af på Dansk Sejlunions medlemstal. Tværtimod.

2020 bød således på den største årlige vækst i antallet af medlemmer i landets sejlklubber i 36 år.

Mere præcist har Dansk Sejlunion sidste år budt 1.895 nye medlemmer velkommen i klubfællesskaberne. Det betyder, at der i dag er 54.904 medlemmer i de danske sejlklubber, svarende til en fremgang på 3,6 procent sammenlignet med 2019. En større årlig vækst er ikke set siden midt 80’erne.

Fakta om medlemstallene

  • Der er i dag 54.904 medlemmer fordelt på 256 klubber under Dansk Sejlunion.
  • Heraf er 41.226 mænd og 13.678 kvinder
  • Den største absolutte vækst ses i aldersgruppen 25-59 år, der er steget med 1.264 medlemmer.

En stolt formand

Derudover er det samlede antal medlemmer også det største i otte år. Der er derfor meget at glæde sig over i disse dage, hvor de officielle medlemstal fra DIF netop er meldt ud, siger Line Markert, formand for Dansk Sejlunion.

– Jeg er en utrolig stolt formand i dag. Selvfølgelig har corona-restriktionerne betydet en hel del for danskernes lyst til at komme på vandet, men vi må ikke glemme, at de knap 2.000 nye sejlere aktivt har sagt ja til at blive en del af vores organiserede sejlermiljøer. Det er en klar markering af, at vi i fællesskab har vendt kurven, og de sidste års tilgang i medlemmer er ikke ’tilfældige udslag’.

Generelt har 2020 været et hårdt år for landets idrætsforeninger. Samlet set har den organiserede idræt tabt 90.000 medlemmer, og Dansk Sejlunion er således én blandt kun tyve andre idrætsorganisationer, der omvendt har øget medlemstallet under corona.

– Vi har selvfølgelig haft flere muligheder end mange af indendørsidrætterne, og vi har haft tilbud til danskerne, som mange andre sportsgrene ikke har haft, fordi vi har haft lov til at holde åbent. Nu er det vores opgave at få de nye sejlere godt fra land ude i klubberne og invitere dem helt ind i vores fællesskaber.

Flere unge sejlere

Bryder man tallene ned, kan man se, at særligt de unge tegner sig for den største del af den procentuelle vækst. Aldersgruppen 19-24 år er således steget med 22 procent sammenlignet med 2019. Det viser, at klubberne har været dygtige til at skabe mening for den ellers svære målgruppe, påpeger Markert.

– De fede naturoplevelser, drømme om fjerne kyster, vind i håret, og eventyret, der venter i næste bugt, har helt klart tiltrukket mange til sejlsporten gennem de seneste år, og måske i særlig grad de unge. Fællesskabet i klubberne og sejleruddannelserne har været et værdifuldt tilbud til netop denne målgruppe, fordi de måske ikke har sejlet hele livet. Gennem klubben kan de få et stærkt fundament sportsligt såvel som menneskeligt, hvor de lærer at kunne håndtere båden og oparbejde selvtilliden til at komme på vandet selv.

I alt er der i dag 334 flere unge i aldersgruppen 19-24 år, som er medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion. Det samlede medlemstal for aldersgruppen ligger således på 1.884 medlemmer, hvilket er det højeste siden 2008.

Større diversitet i sejlsporten

Kigger man på kønnene, er det igen kvinderne, der i stigende grad melder sig ind. For syvende år i træk stiger antallet af kvindelige medlemmer, så der i dag er 13.678 kvinder i sejlklubberne, svarende til en stigning på ni procent målt i forhold til 2019. I samme periode er mændenes andel steget med to procent.

– Vi vil i de kommende år sætte ind med et særligt fokus på netop at skabe større diversitet, fordi vi tror på, at diversitet styrker. Det er ikke et spørgsmål om at vælge nogle fra, men om at udvide vores tilbud til flere. Derfor er det selvfølgelig glædeligt, at klubberne igen formår at tiltrække flere kvinder til fællesskabet. Det er en rigtig god start på den rejse, vi nu begiver os ud på, der skal skabe sejlerglæde for flere og øge talentmassen.

.
Rul til toppen