Tokyo 2020 | Sejlerlandsholdet

World Sailing skal træffe vigtig beslutning om OL-medalje for Paris 2024

Der er fortsat uklarhed om sejlsportens 10. medalje ved OL 2024. World Sailing’s Council mødes fredag og træffer endelig beslutning om indstillingen til IOC.

Senest ajourført d. 12. maj 2021

I denne uge afholder World Sailing sit Mid-Year Meeting, hvor mange af organisationens komitéer mødes. I år foregår det på corona-sikker vis som videokonferencer, hvor offentligheden kan følge med på YouTube.

Størst opmærksomhed samler der sig om en indstilling, som World Sailing skal give til IOC, den internationale olympiske komité, vedrørende den tiende medalje ved OL i Frankrig i 2024. World Sailing har ellers allerede for lang tid siden besluttet at indstille, at de ti events skal være:

 • Enpersons jolle – kvinder (Laser Radial/ILCA)
 • Enpersons jolle – mænd (Laser/ILCA)
 • Topersoners jolle – mixed M/K (470)
 • Topersoners skiff – kvinder (49erFX)
 • Topersoners skiff – mænd (49er)
 • Topersoners katamaran – mixed M/K (Nacra 17)
 • Windsurf – kvinder (iQFoil)
 • Windsurf – mænd (iQFoil)
 • Kite stafet – mixed M/K
 • Topersoners distancesejlads i kølbåd – mixed M/K (bådtype ikke valgt)

Det er IOC, der afgør hvilke events, der skal gennemføres ved OL. Det gør de på baggrund af forslaget fra World Sailing. Men da IOC i december 2020 skulle godkende indstillingen, valgte de kun at godkende de ni første forslag – og altså ikke forslaget om topersoners mixed kølbåd. IOC stillede spørgsmål ved eventens økonomi og sikkerhed, og senest har IOC bedt World Sailing om at komme med alternative forslag til den 10. medalje. En udmelding, der kom bag på Dansk Sejlunion formand, Line Markert.

– Det var meget overraskende, at IOC bad World Sailing om at komme op med alternativer til den tiende medalje. Forslaget om topersoners mixed kølbåd var i sig selv resultatet af en meget svær proces i World Sailing, hvor bl.a. Finn-jolle klassen blev fravalgt efter et uskønt beslutningsforløb. Det er vores indtryk, at kølbådseventen lever op til IOC’s krav om fornyelse af sporten, og at de franske arrangører sammen med World Sailing har besvaret de relevante spørgsmål om sikkerhed og økonomi godt, siger hun.

Kampen for fortsat at stå stærkt

IOC har dog understreget, at kølbådseventen fortsat er på bordet, og at den skal vurderes sammen med alternativerne, som World Sailing nu skal komme med. Alternativerne skal opfylde en række kriterier om bl.a. kønsbalance, global udbredelse samt et krav om tidligere afholdte VM af World Sailing.

I tillæg hertil har IOC tidligere understreget, at de er nødt til at skære ned på antallet af deltagere ved OL for at sikre en overskuelig økonomi for arrangørerne. Derfor stilles der store krav til sporten om medierelevans, kønsbalance (både i deltagerantal og for de enkelte events), mixed events, udbredelse og innovation.

Derfor er alfa og omega selvfølgelig også at gøre alt for at undgå nedskæringer i sejlsporten i OL-regi, siger Markert.

– Det er vigtigt for sejlsporten at forblive på det olympiske program og stå så stærkt som muligt. Derfor vil vi selvfølgelig gøre vores for, at vi ikke bliver beskåret i antal events eller antal deltagere. Fra dansk side har vi i de seneste år engageret os dybt i arbejdet med at komme op med forslag til IOC, som opfylder alle kriterier.

15 oprindelige forslag

Det er World Sailings Council, der afgør, hvilket forslag, der skal udgøre World Sailings bud til IOC på et alternativ til mixed topersoners kølbåd. Council mødes på fredag, og World Sailing skal svare IOC senest den 26. maj, så IOC kan træffe sin afgørelse på et bestyrelsesmøde den 6. juni.

For overhovedet at få forslag på bordet måtte World Sailing i første omgang helt ekstraordinært ændre sine vedtægter (constitution). I tiden op til Mid-year Meeting er der fremkommet 15 forslag.

Blandt de 15 forslag sorterede World Sailing i første omgang 12 forslag bort, fordi man ikke vurderede, at de opfyldte IOC’s krav – fx om kønsbalance, og at der skal eksistere et World Sailing verdensmesterskab i disciplinen. Tilbage var så i første omgang tre forslag:

 • At splitte Kite i to events
 • At splitte 470 i to events
 • At skabe et nyt mixed M/K event som holdsejlads i Laser/ILCA

Dansk Sejlunion har sammen med to andre lande, Norge og Estland, fra den nordiske gruppe G i World Sailing fremsat forslaget om at splitte Kite stafeteventen, så der i stedet sejles en selvstændig herre og en selvstændig kvinde Kite event.

– Fra dansk side mener vi fortsat, at kølbådseventet skal fastholdes på programmet. Men når IOC ønsker et alternativt forslag, er det naturligt at splitte Kite, så atleterne i stedet sejler individuelle konkurrencer for hvert køn fremfor stafet. Kite er i kraftig vækst på verdensplan og fortjener opbakning. Alternativet - at splitte 470 - bakker vi ikke op om, fordi vi mener, 470-jollen er forældet, siger Line Markert.

Finn-jollen spøger i kulissen

Højst overraskende har World Sailings bestyrelse dog forlangt, at ikke blot disse tre forslag, men alle 15 forslag, skulle debatteres ved Mid-year Meeting.

Flere af de frasorterede forslag handler om Finn-jollen. En debatskabende jolle, som konservative kræfter omkring, lykkedes med at vælte Kim Andersen fra præsidentposten i efteråret.

– Det var for mig at se en fejl, at man i første omgang lod forslaget om mixed holdsejlads i Laser slippe igennem ved sorteringen. Formatet lever eksempelvis ikke op til IOC’s krav om, at der skal være gennemført et eksisterende verdensmesterskab i den pågældende sejladstype. Men det er endnu mere overraskende, at World Sailings bestyrelse besluttede, at alle 15 forslag skal debatteres, selvom de 12 blev dømt ude på forhånd. Jeg er ikke i tvivl om, at nogle – og her tænker jeg på de konservative kræfter omkring Finn-jollen – har udnytte fejlen i bestyrelsen til at tvinge en åbning af hele pakken igennem.

Ved denne uges første møder i henholdsvis Events Committee og Equipment Committee har der slet ikke være nogen, som har ønsket en realitetsbehandling af andre forslag end Kite-forslaget og 470-forslaget. Ved afstemningerne i komitéerne stemte Events Committee for 470, og Equipment Committe stemte for Kite. Samtidig har Constitutions Committee kigget på de 15 forslag og vurderet, at fire forslag (heriblandt to af forslagene, som handler om Finn-jollen) ikke skal gå videre til behandling i Council.

Nordisk enighed

I dag (onsdag) har den nordiske gruppe G med de nordiske og baltiske lande holdt møde for at drøfte situationen og fastlægge mandatet for gruppens to medlemmer af Council, der skal mødes på fredag. I gruppen var der massivt flertal for at arbejde for Kite-forslaget med 470 som alternativ.

– Jeg er meget glad for, at de to vigtige tekniske komitéer i World Sailing har koncentreret sig om de eneste to forslag, der reelt opfylder IOC’s krav og set bort fra det politiske pres fra Finn-klassen. Jeg er selvfølgelig også glad for den klare beslutning i den nordisk/baltiske gruppe, selvom et par lande hidtil har ønsket Finn-jollen tilbage ad bagvejen.

.
Rul til toppen