Dansk Sejlunion kom godt gennem usikkert 2021

Dansk Sejlunion slutter 2021 med et overskud, der primært skyldes øgede indtægter i kombination med svære vilkår for afvikling af aktiviteter.

Senest ajourført d. 7. marts 2022

Dansk Sejlunions årsrapport viser et lille overskud på 322 tkr. i 2021. Dermed bliver resultatet af den samlede drift noget højere end det budgetterede underskud på en mio. kr.

Årsagen er primært øgede indtægter ifm. OL, fremgang i kontingentindtægter samt tilskud fra DIF sammenholdt med lavere udgifter til aktiviteter, det ikke lykkedes at gennemføre. Dels på grund af corona, og dels på grund af travlhed i sekretariatet.

Samlet betegner bestyrelsen derfor også resultatet som tilfredsstillende, siger Line Markert, formand for Dansk Sejlunion.

Download Årsberetning og årsrapport

Download Årsberetning og årsrapport

Download Årsrapport

For en god ordens skyld skal det nævnes, at årsrapporten ved offentliggørelsen endnu ikke er underskrevet. Det skyldes, at underskriftsprocessen er blevet forsinket. Den underskrevne årsrapport vil foreligge inden Dansk Sejlunions generalforsamling 19/3/2022

– Jeg er glad for, at vi kommer så godt gennem et år, der var svært at forudsige forløbet af. Kombinationen af corona og et noget anderledes OL gav usikkerhed for vores økonomi i 2021. Derudover er jeg ikke mindst glad for fremgangen i kontingentindtægterne, som afspejler et stigende medlemstal i sejlklubberne.

Øgede indtægter og udskudte aktiviteter

På udgiftssiden brugte Dansk Sejlunion 190 tkr. mindre end forudset i budgettet.

På den ene side har talent- og eliteområdet haft stor gavn af de øgede indtægter relateret til OL.

 – OL har fyldt rigtig meget for os i 2021. Resultatmæssigt med en flot guldmedalje og verdensklassepræstationer fra samtlige besætninger, der alle sluttede i top8. Samtidig blev mange beslutninger taget sent i takt med, at mulighederne opstod, hvilket har smittet af på både aktiviteter og økonomi, siger Line Markert.

Omvendt har udgifterne til uddannelse og internationalt arbejde været markant lavere end budgetteret. Besparelsen skyldes dels, at det ikke har været muligt at deltage i internationale møder eller OL fra ledelsens side som følge af de globale rejserestriktioner, og dels at aktiviteten på det samlede uddannelsesområde har været lavere end forudset.

På det brede sejladsområde, der både omfatter tursejlads, kapsejlads samt støtte til klasseorganisationer og Sejlsportsligaen, har Dansk Sejlunion opretholdt aktivitetsniveauet. Dog med et skifte i nogle af de ellers planlagte aktiviteter som følge af bla. corona.

Mulighed for at investere i nye aktiviteter

Samlet set er Dansk Sejlunion godt rustet til at møde fremtiden med en egenkapital på otte millioner kroner.

Hvordan, har bestyrelsen netop offentliggjort med budgettet for 2022 samt prioriteringer for året.

Overordnet budgetteres med et underskud på en million kroner, der blandt andet afspejler et ønske om at styrke indsatsen på bredde-, uddannelse- og ungdomsområdet.

– Jeg er glad for, at vi kan opretholde og udvide vores aktiviteter i 2022. Det skyldes dels vores solide egenkapital, men ikke mindst, at det i 2021 lykkedes at forlænge partnerskabet med TORM Fonden og at indgå et kommercielt partnerskab med OMT. Derfor er bestyrelsen klar til at investere i at aktivere klubberne til at række endnu bedre ud til bla. tursejlerne og skabe sejlglæde i ungdomshøjde.

.
Rul til toppen