Dansk Sejlunion hilser ny rapport om inklusion velkommen

Ny rapport om inklusion af transkønnede, interkønnede og non-binære i dansk idræt er væsentlig, mener Line Markert, formand for Dansk Sejlunion.

Senest ajourført d. 7. januar 2022

Gennem de senere år er der sket en større synliggørelse af forskellige kønsidentiteter i samfundet. Muligheden for juridisk kønsskifte, udredning og behandling i sundhedsvæsenet gør, at hospitaler oplever en kraftig stigning i henvendelser fra personer, der ønsker det offentliges hjælp til at bekræfte deres køn.

Ligesom i alle andre dele af samfundet må idrætten derfor i stigende grad forvente at møde transkønnede, interkønnede og non-binære. Det rejser dog en række dilemmaer for sporten.

For hvordan balancerer man inklusion med en lige konkurrence og samtidig tager hensyn til sikkerheden blandt atleterne? Det spørgsmål har Danmarks Idrætsforbund nu i to år arbejdet på at finde svar på.

Fredag udkom deres rapport inklusiv syv anbefalinger på området endelig. En rapport, Line Market, formand for Dansk Sejlunion, hilser velkommen.

– Der er en stigende opmærksomhed og usikkerhed om kønsidentitet i samfundet – ikke bare i Danmark, men globalt. Derfor er det vigtigt, at idrætten proaktivt forholder sig til, hvordan vi kan sikre, at alle har adgang til at deltage – samtidig med, at konkurrencen skal være fair.

7 Råd fra DIF

DIF kommer ikke med én anbefaling, der overordnet anbefaler den ene vægtning frem for den anden. Det er op til hvert enkelt forbund selv at lægge snittet i en evt. politik på området.

Råd 1: Tag stilling til dilemmaerne omkring kønsidentitetsforhold, så de ikke kommer overraskende, når situationen opstår.

Råd 2: Afdæk hvor ’kønnet’ idrætten er, og dermed hvor stor en rolle det fx spiller at være stor, stærk og udholdende.

Råd 3: Lad de mandlige rækker være åbne for alle, da de fysiske forudsætninger hos transpersoner, interkønnede og non-binære ikke skaber konkurrencemæssige fordele.

Råd 4: Lad inklusion være tungtvejende i bredde- og motionsidrætten, da det her primært handler om det sociale, sundhed og frirummet frem for sportsresultatet.

Råd 5: Lad inklusion være tungtvejende i børne- og ungeidrætten, da børn – uanset kønsidentitet – oftest bare gerne vil være sammen med vennerne og ligesindede.

Råd 6: Lav en inkluderende kultur i idrætten. Det handler fx om at sætte grænser for sprogbrug og skabe inkluderende faciliteter og miljøer, hvor alle er trygge.

Råd 7: Lad lige konkurrence være tungtvejende i kvindernes eliteidræt for at prioritere hensynet til den store gruppe, der har fået tildelt køn som kvinde ved fødslen.

Download rapporten i sin fulde længde her.

Sejlsport er for alle

Som udgangspunkt er sejlsport for alle uanset køn og kønsidentitet og i langt de fleste konkurrenceformer og bådtyper sejler alle mod hinanden. Køn er derfor langt hen ad vejen ikke relevant i sejlsporten, påpeger hun.

– Det er en del af DNA’et i sejlsporten og noget, vi er stolte af. Kun sjældent er mænd og kvinder adskilte. Det gælder især i de olympiske bådtyper. I nogle bådtyper spiller deltagernes fysik, kropsbygning, vægt og styrke en stor rolle for muligheden for at opnå gode resultater. Men i princippet er kapsejlads i disse bådtyper alligevel åben for enhver, der ønsker at deltage.

Dansk Sejlunion har for nuværende heller ikke kendskab til, at spørgsmål om kønsidentitet har givet anledning til tvivl om retten til at deltage i konkurrencer eller mødt udfordringer vedrørende klubbens fysiske faciliteter.

Afventer udmelding fra World Sailing

På internationalt plan har World Sailing nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger for sejlsportens håndtering af inklusion på baggrund af kønsidentitet. Det sker med afsæt i anbefalingerne fra IOC, der helt svarer til DIFs syv nye råd.

– Jeg forventer, at vi på næste bestyrelsesmøde kan bakke op om DIF’s anbefalinger på området. Men vi afventer dog World Sailings ståsted, inden vi fra Dansk Sejlunions side kan komme med en egentlig politik for inklusion i sejlsporten, fastslår Markert.

Definitioner

Transkønnet
Er du transkønnet, er din kønsidentitet forskellig fra den, du blev tildelt ved fødslen. Fx: En transkønnet kvinde blev tildelt det mandlige køn ved fødslen, men har en kvindelig kønsidentitet.

Non-binær
Er du non-binær, definerer du dig som andet end ’mand’ eller ’kvinde’. En non-binær kan identificere sig som begge, hverken-eller eller noget mellem de to.

Interkønnet
Er du interkønnet, har du en eller flere af over 40 medfødte variationer i dine kønskarakteristika. Det betyder, at du ikke biologisk entydigt kan defineres som mand eller kvinde. Estimeret levet 100.000 danskere med medfødte variationer i kønskarakteristika.

.
Rul til toppen