Endelig enighed om nye vedtægter for World Sailing

World Sailings generalforsamlingen vedtog lørdag den længeventede governance-reform, der skal gøre organisationen mere transparent og beslutningsdygtig.

Senest ajourført d. 28. oktober 2022

World Sailing bliver fremover lidt mere moderne, transparent og beslutningsdygtig. Det står klart, efter World Sailings generalforsamling stemte det længe ventede reformforslag igennem lørdag i Abu Dhabi, hvor organisationens medlemmer deltog i årsmøde og generalforsamling.

En beslutning, der mødte opbakning fra hele 93,85 af de stemmeberettigede, og som vakte stor kollektiv lettelse, da stemmefordelingen stod klart. Det siger Line Markert, formand for Dansk Sejlunion.

– Det var rigtigt dejligt at opleve, at reformen nød så bred en opbakning. Omkring 10 medlemmer fra vidt forskellige geografiske og sejlermæssige ståsteder talte til støtte for forandringer. Både processen og denne beslutning har været vigtig for sammenholdet og fremdriften i World Sailing, siger hun.

Et godt skridt på vejen

Selvom Dansk Sejlunion havde ønsket en mere vidtgående reform af vedtægterne, er det nu vedtagne forslag et godt skridt på vejen, siger formand Line Markert.

– Vi har hele tiden bakket op om en mere vidtgående reform, som dog ikke har været mulig at gennemføre i sin oprindelige form. Fra vores side er det nuværende forslag derfor ikke fuldt ud tilfredsstillende, men tilstrækkeligt til at komme videre. De væsentligste punkter er adresseret, og vi er glade for, at vi nu endelig kan komme videre, siger hun.

Reformen indebærer blandt andet, at: 

  • Beslutningsprocesser er gjort mere effektive
  • Opgavefordelingen mellem forskellige institutioner er blevet tydeligere beskrevet
  • Klagesystem m.v. er blevet opdateretfor at sikre højere grad af uafhængighed og for at forenkle klagemulighederne. Der bliver desuden indført en ombudsmand for organisationen i håb om, at dette kan imødekomme klager og konflikter
  • Mere gennemsigtighed - dette omfatter bl.a. indsigt og formidlingspligt fra bestyrelsen og sekretariatet samt en modernisering og forenkling af sproget i vedtægterne til også at kunne forstås af personer, der ikke har engelsk som modersmål.

Flere justeringer kan komme til

Efter godkendelsen af de nye vedtægter starter et omfattende arbejde med at implementere og konsekvensrette. Blandt andet skal World Sailings sekretariat etablere en IT-platform, hvor forslag fra de nationale sejlsportsforbund og andre i fremtiden kan offentliggøres og diskuteres.

Først efter 2024 træder alle bestemmelser i de nye vedtægter for alvor i kraft, og indtil da ser Line Markert for sig, at der sagtens kan komme flere justeringer henad vejen.

– Vi kommer til at evaluere vedtægterne løbende og vil stille forslag til ændringer, hvis vi oplever nogle uhensigtsmæssigheder. Det er et stort arbejde at tilpasse og justere en så stor organisation som World Sailing, så vi forventer ikke at det sidste punktum er sat endnu.

.
Rul til toppen