Få besøg af en energikonsulent i klubben

Dansk Sejlunion tilbyder gratis besøg af en energikonsulent, der giver råd om strømbesparelser i klubhuset. Læs om, hvordan I kommer i betragtning til et besøg.

Senest ajourført d. 26. marts 2024

Få konkrete råd og vejledning til, hvordan I kan optimere jeres klubhus og spare på energien og pengene

Sammen med Dansk Kano og Kajak Forbund og Dansk Forening for Rosport vil Dansk Sejlunion gerne hjælpe klubberne med at spare på energien og pengene i klubhuset.

Igen i år tilbyder vi derfor, at tre-fem klubber kan få besøg af en energikonsulent, der vil gennemgå klubhuset og se på, hvor der konkret kan spares på energien i bygningen og give gode råd til adfærdsændringer.

Besøget varer to timer, og klubben vil efterfølgende få en rapport med konkrete beregninger på energibesparelser.

Hvert besøg har en værdi af ca. 10.000 kroner.

Kriterierne for at komme i betragtning til et besøg fra en energikonsulent er:

  • I skal selv eje jeres klubhus og selv stå for betaling af forbrug
  • I skal tillade, at vi får adgang til energirapporten og må bruge den til inspiration og vejledning af andre klubber ifm. energibesparelser (klubben holdes anonym).
  • I skal have plads i jeres klubhus, til besøg fra repræsentanter fra minimum 5 andre ro/kajak/sejlklubber, som kan deltage i besøget fra energikonsulenten.

Vi forsøger at placere de tre-fem besøg geografisk spredt over hele landet.

Hvis din klub gerne vil have besøg af en energikonsulent og I opfylder kriterierne, så send en mail til kry@roning.dk eller il@kano-kajak.dk.

I mailen skal I helt kort skrive, hvorfor I søger om et energitjek samt besvare følgende tre spørgsmål om jeres klubhus:

  • Hvor gammelt er klubhuset?
  • Har I foretaget energirenoveringer af klubhuset i løbet af de seneste 5-10 år? I så fald hvilke?
  • Hvad er husets primære opvarmningsform(er): elvarme, varmepumpe, fjernvarme, naturgas, olie…?

Vi glæder os til at høre fra jer.

.
Rul til toppen